prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D.

Proděkanka pro zubní lékařství a akademické záležitosti Lékařské fakulty


Kancelář: bud. A18/228
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

Telefon: 549 49 4229
E‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Fakulta Lékařská fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Lékařská fakulta
Obor habilitace Patologická fyziologie
Habilitační práce (veřejná část) Úloha genetických faktorů v etiopatogenezi vybraných běžných multigenně podmíněných nemocí: alergických stavů chronické patodontitidy
Datum zahájení 23. 1. 2003
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Nataša Honzíková, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Jiří Vácha, DrSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof.MUDr. Emanuel Nečas, DrSc. (UK- 1. Lékařská fakulta Praha)
doc.MUDr. Věra Hubková,CSc. (UK Hradec Králkové -Lékařská fakulta)
doc.MUDr. Petr Panzner, CSc. (UK Plzeň- Lékařská fakulta)
Oponenti prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof.MUDr. Emanuel Nečas, DrSc. (UK Praha - 1. Lékařská fakulta)
doc.MUDr. Radovan Slezák, CSc. (UK Hradec Králové- Lékařská fakulta)
Přednáška pro odbornou veřejnost 10. 3. 2003
Datum zasedání VR fakulty 17. 4. 2003
Datum zasedání VR MU
Stav řízení jmenování docentem
Datum ukončení 1. 5. 2003
Řízení ke jmenování profesorem
Fakulta Lékařská fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Lékařská fakulta
Obor jmenování Patologická fyziologie
Datum zahájení 16. 2. 2006
Složení komise
Předseda prof. MUDr. Nataša Honzíková, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Emanuel Nečas, DrSc. (1. LF UK Praha)
prof. MUDr. Martin Petřek, Csc. (Lékařská fakulta UP Olomouc)
doc. MUdr. Věra Hubková, CSc. (Lékařská fakulta UK Hradec Králové)
Přednáška pro odbornou veřejnost 18. 5. 2006
Datum zasedání VR fakulty 18. 5. 2006
Datum zasedání VR MU 3. 10. 2006
Stav řízení jmenování profesorem
Datum ukončení 16. 4. 2007
Habilitační řízení
Fakulta Lékařská fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor habilitace Stomatologie
Habilitační práce (veřejná část) Genetické predispozice k onemocnění parodontu
Datum zahájení 9. 2. 2009
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Jiří Vaněk, CSc. (MU - lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Martina Kukletová, CSc. (MU - lékařská fakulta)
prof. MUDr. Taťjana Dostálová, DrSc. (UK Praha - 2. lékařská fakulta)
prof. MUDr. Vladimír Javorka, CSc. (UK Bratislava - lékařská fakulta)
prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc. (UK Praha - 1. lékařská fakulta)
Oponenti prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc. (UK Praha - 1. lékařská fakulta)
doc. MUDr. Radovan Slezák, CSc. (UK - lékařská fakulta Hradec Králové)
doc. MUDr. Ivan Erdelský, CSc. (Slovenská zdravotnická univerzita Bratislava)
Přednáška pro odbornou veřejnost 7. 4. 2009
Datum zasedání VR fakulty 23. 4. 2009
Datum zasedání VR MU
Stav řízení jmenování docentem
Datum ukončení 1. 6. 2009
Řízení ke jmenování profesorem
Fakulta Lékařská fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor jmenování Stomatologie
Datum zahájení 1. 2. 2011
Složení komise
Předseda prof. MUDr. Jiří Vaněk, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Zdeněk Broukal, CSc. (UK - 1. lékařská fakulta)
prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc. (UK - 1. lékařská fakulta)
prof. MUDr. Martina Kukletová, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Neda Markovská, CSc. (UPJŠ Košice - Lékařská fakulta)
Přednáška pro odbornou veřejnost 19. 5. 2011
Datum zasedání VR fakulty 19. 5. 2011
Datum zasedání VR MU 13. 12. 2011
Stav řízení jmenování profesorem
Datum ukončení 20. 6. 2012

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info