Mgr. et Mgr. Gábor Oláh, Ph.D.

Katedra sociologie


e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace
 • Gábor Oláh (1982)
Pracoviště
 • Masarykova univerzita
  Fakulta sociálních studií
  Jostova 10, Brno 602 00
Funkce na pracovišti
 • Výzkumný pracovník
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2016: Ph.D. (sociologie) Masarykova univerzita, Brno, Doktorská práce: Performative Hermeneutics & Interpretive Communities: Commemoration Practices in Budapest 2009: Mgr. (sociologie) Masarykova univerzita, Brno, Diplomová práce: Zdroje spirituální identity. Případ jógy a tai-či v Mikulově
 • 2007: Mgr. (religionistika) Masarykova univerzita, Brno, Diplomová práce: New Age jako příklad Subjective-life Religion. Motivy "konverze" k New Age z pohledu druhé moderny
Přehled zaměstnání
 • 2016 - v současnosti: výzkumný pracovník, Ústav Populačních Studií 2013 - 2016: výzkumný pracovník, Katedra Sociologie FSS MU 2013 - 2015: odborný pracovník, Katedra Sociologie FSS MU 2012 - 2015: vedoucí letních škol, Katedra Sociologie FSS MU
Pedagogická činnost
 • *výuka na Katedře sociologie, FSS MU
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2012 - 2015: Kolketivní paměť a transformace městského prostoru 2011 - pro Mgr. Benjamin Jeremiah Vail, Ph.D., M.Sc. - výzkum na Zelném trhu v Brně
 • 2006-2008 - Grant "Detradicionalizace a individualizace náboženství v České republice a jejich sociopolitické a socioekonomické důsledky", Grantová agentura České republiky, č. grantu 403/06/0574
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 4. 4. 2011 – 9. 4. 2011: University of Pécs, Pécs, Partnerské instituce MU, HUN
 • 22. 9. 2008 – 25. 5. 2009: University of Salford, Salford, LLP Erasmus, GBR
 • 3. 3. 2008 – 30. 4. 2008: University of Szeged, Szeged, Ostatní, HUN
 • 2. 2. 2004 – 30. 6. 2004: University of Szeged, Szeged, CEEPUS, HUN
Mimouniverzitní aktivity
 • od 2007 člen České polečnosti pro studium náboženství od 2012 člen European Sociological Asociation od 2014 člen kuratoria Befejezetlen Múlt Alapítvány http://befejezetlen.hu od 2016 předseda spolku Kolektiv Imaginace

18. 7. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info