Mgr. Petr Kotyza

Katedra atletiky, plavání a sportů v přírodě


e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Petr Petr Kotyza, narozen 1. července 1970 ve Vyškově, ženatý, synové Daniel (2000) a Dominik (2009)
Pracoviště
 • ZŠ a MŠ Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace externě Katedra sportovní edukace, Fakulta sportovních studií, Masarykova univerzita,
Funkce na pracovišti
 • ředitel školy ředitel školy, lektor
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1994: státní zkouška z matematiky adidaktiky matematiky na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně,
 • 1997: státní zkouška z tělesné výchovy, didaktiky tělesné výchovy, pedagogiky a psychologie, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně,
 • 1997: zkouška na trenéra atletiky II.třídy,
 • 1997: doktorandské studium oboru Kinantropologie na Pedagogické fakultě MU v Brně,
 • 2006: zkouška na trenéra atletiky I.třídy,
 • 2008: státní zkouška speciální pedagogiky - rozšíření apropace,
Přehled zaměstnání
 • 1995 - : učitel na ZŠ Sirotkova 36, Brno,
 • 1995 - 1997: technik, Ústav tělesné kultury, Pedagogické fakulta, Masarykova univerzita v Brně,
 • 1997 - 1999: asistent a technik, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita v Brně,
 • 1999 - 2002: lektor a technik, Katedra tělesné kultury, Pedagogická fakulta, Masarykovy univerzity v Brně,
 • 2002: lektor, Katedra sportovní edukace, Fakulta sportovních studií, Masarykova univerzita v Brně,
 • 2004-2005: Základní škola Lomnice u Tišnova učitel tělesné výchovy a kroužku atletiky,
 • 2005: Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace ředitel školy,
Pedagogická činnost
 • Výuka v bakalářském a magisterském učebním programu: výuka atletiky
Vědeckovýzkumná činnost
 • Výzkum rozvoje vytrvalosti u mentálně postižených, využití Conconiho testu při sledování úrovně vytrvalosti
Akademické stáže
 • 1998 Akademia fyzicznego wychowania Wroclaw - 21dní
 • 1999 Akademia fyzicznego wychowania Wroclaw - 21dní
Universitní aktivity
 • 1994 - : člen atletického oddílu VSK Univerzita Brno,
 • 1996 - : trenér atletického oddílu VSK Univerzita Brno,
 • 1998 - : manažér atletického oddílu VSK Univerzita Brno,
 • 2003 - : předseda VSK Univerzita Brno,
 • 2004 - : člen komise atletiky České asociace univerzitního sportu,
 • 2008 - : předseda komise atletiky České asociace univerzitního sportu,
Mimouniversitní aktivity
 • 1994 - : trenér atletiky Sdružení pro pomoc mentálně postiženým v Brně,
 • 2001 - 2002: ekonom Brněnského atletického sdružení,
 • 2002 - : člen výboru Brněnského atletického svazu,
 • 2002 - : trenér atletiky ACP OLYMP BRNO,
 • 2001 - 2002: nominován na Pohár mistrů evropských zemí družstev v přespolním běhu,
 • 2009 - : vedoucí výpravy atletiky na Světové univerziádě v Bělehradě,
 • 2011 - : vedoucí výpravy atletiky na Světové univerziádě v Šen-čenu,
 • 2013 - : vedoucí výpravy atletiky na Světové univerziádě v Kazani,
 • 2015 - : vedoucí výpravy atletiky na Světové univerziádě v Gwangju,
Ocenění
 • Cena CENTROPE za rozvoj mezinárodních vztahů v rámci regionu CENTROPE;
Vybrané publikace
 • KOTYZA, Petr. Běžecký pohár mentálně postižených jako prostředek integrace. In Pohybem k integraci osob se zdravotním postižením. 2002. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého Olomouc, 2002. s. 51-52. Sborník referátů. ISBN 80-244-0535-0. info
 • MICHÁLEK, Josef, Vlasta VILÍMOVÁ, Martin SEBERA, Jiří LUŽA a Petr KOTYZA. Srovnání motorické výkonnosti a somatického rozvoje studentů FSPS k populační normě. In Zborník prác z vedeckej konferencie "Problémy súčasnej atletiky". Bratislava: Slovenská vedecká spoločnosť pre TV a šport Bratislava, Katedra atletiky FTVŠ UK, 2002. s. 31-34. ISBN 80-89075-12-6. info
 • LUŽA, Jiří a Petr KOTYZA. Rozbor některých ukazatelů ovlivňujících výkonnost v atletickém sprintu. In Nové poznatky v kinantropologickém výzkumu. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita v Brně, 2001. s. 109-111. Sborník prací Pdf MU č. 158, řada tělových. č.14. ISBN 80-210-2764-9. info
 • KOTYZA, Petr a Jiří LUŽA. Role sportovního tréninku u osob mentálně postižených. 1. vyd. Brno: Pedagoická fakulta MU Brno, 2001. 3 s. Sborník prací Ped. fak. MU č. 158, řada TV č. 14. ISBN 80-210-2764-9. info
 • MICHÁLEK, Josef. Sledování vytipovaných faktorů při různých způsobech běžeckého zatížení. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2001. 5 s. Role tělesné výchovy a sportu,č.162. ISBN 80-210-2712-6. info
 • NOVOTNÝ, Jan, Josef PAVLÍK, Petr KOTYZA a Petr KRÁTKÝ. Diagnostika tělesné zdatnosti, pohybového režimu a zdravotního stavu dětí na školách 2. stupně II. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 1999. 3 s. Zdravotně orientovaná tělesná výchova. ISBN 80-210-2246-9. info
 • MOTYČKA, Jaroslav, Jan NOVOTNÝ, Pavel HRON a Petr KOTYZA. Ponořovací refelx a jeho význam pro plaveckou veřejnost. In VÁLKOVÁ, HanA a Zuzana HANELOVÁ. Pohyb a zdraví. Olomouc: Univerzita Palackého, 1999. s. 389-392. ISBN 80-244-0004-9. info
 • MUŽÍK, Vladislav a Petr KOTYZA. Český projekt zdravotně orientovaná tělesná výchova. In Aktuálne trendy v školskej telesnej výchove na 1. stupni základnej školy. 1. vyd. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta UMB, 1998. s. 98-103. ISBN 80-8055-220-7. info

15. 1. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info