Mgr. Kryštof Trávníček


e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Kryštof Trávníček, narozen 28. června 1978 v Brně
Pracoviště
 • Ústav religionistiky, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
  Arne Nováka 1, 602 00 Brno
  e-mail: krystof.etnoreligio@mail.muni.cz, 75382@mail.muni.cz, krystof-etnoreligio@centrum.cz, etnoreligio@centrum.cz
Funkce na pracovišti
 • externí doktorand
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2011 (podzimmní semestr) -: kombinované doktorské studium jednooborové - religionistika (FF D-PH 4 Filosofie - ÚR FF RL Religionistika, MU
 • 2007 –: probíhající studium prezenčního jednooborového doktorského studia religionistiky (FF D-PH Filozofie); rámcový návrh disertace "Mýtus a rituál tibetského buddhismu: proměny čhamového obřadu v kontextu historických a současných sociokulturních událostí" (vedoucí práce doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc.); Ústav religionistiky FF MU, Brno
 • 2005 – 2007: Mgr., religionistika – etnologie; diplomová práce z religionistiky "Minulost a současnost čhamových buddhistických tanců" (88 s.); oborová práce z etnologie "Stavební vývoj pasekářských usedlostí ve Francově Lhotě - Bechově s přihlédnutím k sociokulturním souvislostem" (197 s.); Ústav religionistiky a Ústav evropské etnologie FF MU, Brno
 • 2006 –: probíhající studium Doplňujícího pedagogického studia (DPS) na FF MU, Brno
 • 2004: námořní radiooperátor pobřežní plavby; Ministerstvo dopravy ČR
 • 2003: course – Methods of Ethnological Research v rámci CEP (Civic Education Project) Certificate; (garant Mgr. Eva Abramuszkinová Pavlíková, M.A.); Ústav evropské etnologie FF MU, Brno
 • 2002 – 2005: Bc., religionistika – etnologie; diplomová práce z religionistiky "Čham - religiózní tantrické tance tibetského buddhismu" (83 s.); oborová práce z etnologie "Výzkum stavebního vývoje pasekářské usedlosti čp. 49 na valašském Bechově (Francova Lhota) s přihlédnutím k sociálním, ekonomickým, právním a kulturním souvislostem" (88 s.); Ústav religionistiky a Ústav evropské etnologie FF MU v Brně
 • 2002: etnologický seminář; Ústav evropské etnologie FF MU, Brno
 • 1999: kapitánské zkoušky pobřežní plavby (oprávnění C - velitel námořní jachty pobřežní plavby/Yacht Master Coastal Certificate C; C – 01512 dle zákona č. 61/2000 o námořní plavbě; platnost oprávnění do 12.7. 2009); Ministerstvo dopravy ČR
 • 1996 – 1997: jazyková škola – angličtina; Lingua Centrum v Brně, Anenská 10
 • 1992 – 1996: americko – ruské Eko Gymnázium v Brně; Labská 27; humanitní větev
Přehled zaměstnání
 • 2006 - 2009 (leden): pracovník a spoluzakladatel mezinárodní nevládní organizace: United World of Indigenous Peoples/UWIP (18.8. 2006, ičo: 75086115) – www.uwip.org; do ledna 2009 člen správní rady UWIP
 • 2002 - 2009: osoba samostatně výdělečně činná, podnikatelská činnost
Pedagogická činnost
 • RLB70 Buddhismus v Ladakhu (přednášející) - FF MU
 • RLB240 Rituální tanec v tibetském buddhismu (přednášející) - FF MU
 • RLA10 Buddhismus I (zástupce) - FF MU
 • RLKA10 Buddhismus I (pomocník) - FF MU
 • RLKA11 Buddhismus II (pomocník) - FF MU
 • RLB311 Proseminář k buddhismu II (pomocník) - FF MU
 • RLB53 Tibetský buddhismus (pomocník) - FF MU
 • RLB87 Eschatologie v religionistické perspektivě (pomocník) - FF MU
 • RLA01 Úvod do religionistiky (náhradní zkoušející) - FF MU
 • RLB54 Buddhistická ikonografie (pomocník) - FF MU
 • MV806K Lidská práva a dokumentární film (hostující přednášející) – PrF MU
 • SC4BK_NABS Náboženství světa (přednášející) - PdF MU
Vědeckovýzkumná činnost - Projekty, granty, oblasti zájmu
 • 2009-2010: výzkumný projekt "Katalogizace trojrozměrných předmětů buddhistické ikonografie: masky a božstva (čhamových tibetských rituálů) v etnograficko-religionistickém diskurzu" (F0093, č.z.: 0387) řešený v rámci grantového Programu rektora MU na podporu tvůrčí činnosti studentů/Podpora výzkumné činnosti studentů kategorie F (2009 - 2010)
 • 2009: studijní program děkana FF MU - Podpora aktivní účasti studentů na zahraničních vědeckých konferencích: 14th Colloquium of the International Association for Ladakh Studies, Leh - Ladak, Džammú a Kašmír, Indie, (16. - 19. 7. 2009)
 • 2009: specifický výzkumný grant "Akulturace a inovace v tibetském buddhismu: studie současných čhamových rituálů Indie v globalizovaném světě" řešený v rámci Interního grantového fondu děkana FF MU pro interní doktorandy, učitele a akademické pracovníky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity (č.z.: 0386, na rok 2009)
 • 2008: výzkumně-studijní pobytový grant v Indii, Nepálu a Pakistánu uskutečněný v rámci programu Free Movers 2008 (26. 1. – 14. 7. 2008)
 • 2007: účast na Studentské vědecké konferenci/SVK - "Čham: obraz tibetského náboženského tance v euroamerické kulturní oblasti"; (garant Ústav religionistiky FF MU, Brno; akademický rok 2006/2007, 31. 3. 2007)
 • 2007: odborný poradce a spolutvůrce výstavy – "Západní Tibet, Ladakh"; (ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, územní odborné pracoviště v Brně a s občanským sdružením Malý Tibet/ProTibet; od 7.3. do 7.4. 2007; galerie Sklepení Národního památkového ústavu územního odborného pracoviště v Brně, Náměstí Svobody 8, Brno)
 • 2006: badatelský projekt/studijní cestovní stipendium Nadace ČLF "Empirický terénní výzkum v oblasti severní Indie – Ladak (náboženské tantrické čhamové tance tibetského buddhismu; 18. 7. - 2. 10. 2006)"; Nadace Český literární fond se sídlem v Praze 2, Pod Nuselskými schody 3; projekt finančně podpořen také mezinárodní nevládní organizací United World of Indigenous Peoples/UWIP
 • .
 • Oblasti odborného zájmu:
 • .
 • Tibetský buddhismus
 • Tibetština
 • Tibetský buddhismus Západního Himálaje
 • Náboženství severní Indie
 • Náboženské rituály a svátky tibetského buddhismu a hinduismu
 • Buddhismus v Nepálu, Tibetu, Číně, Mongolsku
 • Gandhárský-Uddijánský buddhismus (Pákistán)
 • Nová náboženská hnutí
 • Audio-vizuální religionistika (buddhismus)
 • Hinduistický nacionalismus
 • Farmakoreligionistika: ceremoniální chemie v náboženstvích
Akademické stáže
 • 2008: výzkumně-jazyková stáž v rámci programu ´Free Movers 2008´ v Library of Tibetan Works and Archives (LTWA), Gangchen Kyishong, Dharamsala - 176215, Himchal Pradesh, INDIA (LTWA autonomous body under direct supervision of H. H. the Dalai Lama, registered with the Government of India under the Registration of Societies Act of 1960, recognised by Himachal Pradesh University as a Centre for Research in 1991, accorded status of National Library, Archives and Museum by Tibetan Parliment-in-Exile in 1996.); Tibetan Languege Courses: Intermediate, Advanced and Experimental (1. 3. – 14. 6. 2008)
Universitní aktivity
 • 2009-: člen International Association for Ladakh Studies
 • 2008-: člen České společnosti pro religionistiku
 • 2007-: člen redakční rady časopisu "Sacra", Brno: Občanské sdružení Sacra (sdružení studentů religionistiky ÚR FF MU, Brno), ISSN 1214-5351
Mimouniversitní aktivity
 • 2011: odborná přednáška - "O religionistice a buddhologickém výzkumu"; (přednáška pro předmět Základy společenských věd/ZSV; Gymnázium P. Křížkovského s uměleckou profilací, Kristenova 27, Brno; 27. 9. 2011)
 • 2011: odborná přednáška – „Lidská práva, Tibet a buddhologie“; (přednáška pořádaná Katedrou ústavního práva a politologie a Katedrou mezinárodního a evropského práva PrF MU, v rámci kurzu MV806K Lidská práva a dokumentární film; Brno, PrF MU, 24. 10. 2011)
 • 2011: odborná přednáška - "Zobrazování v islámu – zobrazování proroka Muhammada", (přednáška pořádaná Katedrou ústavního práva a politologie a Katedrou mezinárodního a evropského práva PrF MU, v rámci kurzu MV806K Lidská práva a dokumentární film; Brno, PrF MU, 18. 4. 2011)
 • 2011: odborná přednáška – „Lidská práva a Tibet“, (přednáška pořádaná Katedrou ústavního práva a politologie a Katedrou mezinárodního a evropského práva PrF MU, v rámci kurzu MV806K Lidská práva a dokumentární film; Brno, PrF MU, 14. 3. 2011)
 • 2011: odborná přednáška – „Čhamové rituály a tibetský Nový rok Losar“ (přednáška v rámci oslav tibetského Nového roku Losar 2138, pořádaného občanským sdružením Dzogčhen; Praha, Novoměstská radnice, 5. 3. 2011)
 • 2011: odborná přednáška - "O religionistice a akademickém studiu náboženství"; (přednáška pro předmět Základy společenských věd/ZSV; Gymnázium P. Křížkovského s uměleckou profilací, Kristenova 27, Brno; 2. 3. 2011)
 • 2011: populární přednáška – „Den Tibetu-Tibet a tibetský buddhismus“ (pořádaná Amnesty International-Brno, Café Falk, Gorkého 12, Brno, 10. 3. 2011)
 • 2011: odborně-popularizační přednáška pro veřejnost - "Tváře buddhismu v Ladaku, Mongolsku, Tibetu a …“, (pořádaná v rámci Dnů Tibetu Daliborem Leblochem a sdružením Malý Tibet, U dobré kozy, Štefánikova 40, Brno, 16. 3. 2011)
 • 2010: odborné přednášky - "Zobrazování v islámu – zobrazování proroka Muhammada", (přednášky pořádané Katedrou ústavního práva a politologie a Katedrou mezinárodního a evropského práva PrF MU, v rámci kurzu MV806K Lidská práva a dokumentární film; Brno 12. 4., 10. 5. a 11. 10. 2010)
 • 2010: odborná přednáška – „Ladak – indický Tibet západního Himálaje“, (přednáška organizovaná Organizací pro pomoc uprchlíkům a partnery; Brno 19. 5. 2010)
 • 2010: populární přednáška – „Horský buddhismus Indie, Nepálu, Mongolska a Tibetu“ (pořádaného občanskou společností Francova Lhota; Francova Lhota, 22. 5. 2010)
 • 2010: odborně-popularizační přednáška - "Tibetský buddhismus“, (pořádaná v rámci „cyklu Jarních přednášek“ – Etnografické muzeum Třebíč; Třebíč, 6. 4. 2010)
 • 2010: odborný komentář a diskuse k filmu – „Tibet zpívá“ (projekce organizovaná v rámci festivalu „Jeden svět“; Brno, kino Art, 29. 3. 2010)
 • 2010: popularizační přednáška – „O Tibetu“, (pořádaná Amnesty International – Brno; Brno, Salón Daguerr, 10. 3. 2010)
 • 2010: odborná diskuse – „Tibet – malá země ve velké Číně“ (diskuse pořádaná Katedrou rozvojových studií PF UP v Olomouci, nadací M.O.S.T. a Amnesty International, Olomouc, Divadli hudby, Denisova 47; 8. 3. 2010)
 • 2009: odborná přednáška – „Náboženství světa – Východní náboženské tradice – buddhismus“, (přednáška konaná v rámci University třetího věku/U3V, PF MU, Brno; 21. 12. 2009
 • 2009: odborně-populární přednáška - "Náboženství v Indii"; (přednáška při příležitosti konání vernisáže Marka Čejky a organizace Baraka; Starý Pivovar, Brno; 6. 10. 2009)
 • 2009: odborná přednáška - "Náboženství Nepálu, Indie a Pákistánu"; (přednáška pro předmět Základy společenských věd/ZSV; Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno, Lerchova 63 Brno; 6. 5. 2009)
 • 2009: odborná přednáška - "Náboženství Nepálu, Indie a Pákistánu"; (přednáška pro předmět Základy společenských věd/ZSV; Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno, Lerchova 63 Brno; 6. 5. 2009
 • 2009: odborná přednáška – „Fenomén pouti a jeho religionistická reflexe: buddhismus, hinduismus aj.“; (přednáška v rámci kurzu „SAN102 Kritická interpretace náboženství“, FSS MU, na pozvání vyučujícího kurzu Mgr. Jakuba Grygara, Ph.D.; OSA KS FSS MU, Brno; 8. 12. 2009)
 • 2009: odborná přednáška - "Náboženství Indie"; (konaná v rámci cyklu Jarních přednášek, Muzeum Třebíč; 31. 3. 2009)
 • 2008: odborný konzultant, čhamový specialista a překladatel - v rámci projektu "Týden tibetské kultury: Mniši dalajlamova kláštera Tašilhünpo v Praze"; (konáno v Praze, ČR, ve dnech 20. - 25. 10. 2008)
 • 2007: odborná přednáška - "Bohové v maskách: čhamové tance tibetského buddhismu"; (konaná v rámci tzv. Festivalu rozmanitostí - Člověk v tísni, Dům umění v Opavě, Pekařská 12; 8. 11. 2007)
 • 2007: odborná přednáška - "Západní interpretace tibetského (čhamového) rituálu; (garant Mgr. Jana Rozehnalová, Ph.D., kurz: Západní interpretace tibetského buddhismu; Ústav religionistiky FF MU, Brno; 25. 10. 2007)
 • 2007: odborná přednáška – "Indie dnes"; (přednáška pro předmět Základy společenských věd/ZSV; Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno, Lerchova 63 Brno; 8. 3. 2007)
 • 2007: člen přípravného výboru pro založení občanského sdružení: Společnost pro studium religiózních tanců/SSRET – Society for Study of Religious Dances/SSRED (probíhá proces registrace u MV ČR)
 • 2007: přednáškový cyklus v rámci tzv. Nepálských dnů – "Technologie výroby buddhistických čhamových masek"; "Čham - náboženské buddhistické tance"; "Bohové tančí v maskách"; (garant Česko-Nepálská společnost a Technické muzeum v Brně; 21. 1.; 28. 1. a 4. 2. 2007; Technické muzeum v Brně)
 • 2006 - 2007: příprava podkladů k přednáškám, k výstavě a pro Nepálský nepravidelník, překlady z angličtiny a odborná korektura textů pro Česko-nepálskou společnost (garant PhDr. Taťána Slavíková a Česko-nepálská společnost: IČO 26605279; 12. 11. 2006 – 30. 2. 2007)
 • 2006 -: spoluzakladatel mezinárodní nevládní organizace: United World of Indigenous Peoples/UWIP (18.8. 2006, ičo: 75086115) – www.uwip.org; doposud člen správní rady UWIP
 • 2006: přednáška – "O nadaci Český literární fond a o Programu rektora MU na podporu tvůrčí činnosti studentů"; (garant doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc., kurz: Projekty a granty v religionistice); Ústav religionistiky FF MU, Brno; (27. 4. 2006)
 • 2005 - 2006: člen odborné sekce Strany zelených v ČR pro lidská práva
 • 2005: člen Strany zelených v ČR
 • 2005: odborná přednáška – "Tantrické obřadní tance tibetského buddhismu jako cíl náboženské poutě II."; (garant Mgr. Eva Lánská, kurz: Fenomén pouti); Ústav evropské etnolgie FF MU, Brno; (24. 10. 2005)
 • 2005: odborná přednáška – "Tantrické obřadní tance tibetského buddhismu jako cíl náboženské poutě I."; (garant Mgr. Eva Lánská, kurz: Fenomén pouti); Ústav evropské etnolgie FF MU, Brno; (15. 5. 2005)
 • 2004: odborně-populární přednáška – "Cesta do Himalájí"; (v rámci projektu – Nedělní promítání studentů religionistiky FF MU v Brně); klub Fléda v Brně; (21. 11. 2004)
 • 2004: expedice Indie, Ladak – terénní výzkum a sběr audio/vizuálního materiálu k bádání i výuce: buddhismus, sikhismus, hinduismus, tantrické rituální obřady tibetského buddhismu současného Ladaku; (garant doc. PhDr. Dušan Lužný, Dr.); Ústav religionistiky FF MU, Brno; (10. 7. – 12. 8. 2004)
Účast na konferencích
 • 2011: účast na 5. výroční česko-slovenské sinologické konferenci s příspěvkem: „Eschatologicko-thanatologické významy a souvislosti čhamového vadžrajánového rituálu“, 4-5. 11. 2011, ÚR - KSČ a CSNČJ FF MU, (5. 11. 2011, Brno)
 • 2009: účast na popularizační konferenci "Festival vědy: přednášky vědců z Masarykovy univerzity" s příspěvkem "Trojrozměrná ikonografie tibetského buddhismu", konanou pod záštitou primátora města Brna - Romana Onderky a rektorů VŠ VE Freskovém sále Staré radnice ve dnech 19. - 25. září 2009
 • 2009: účast na 14. mezinárodní vědecké konferenci IALS s příspěvkem "Akulturace a inovace v tibetském buddhismu: studie současných čhamových rituálů Indie v globalizovaném světě" (14th Colloquium of the International Association for Ladakh Sudies, Leh, Ladakh - India, 16th - 19th July 2009) pořádanou Mezinárodní společností ladackých studií mezi 16. a 19. červencem 2009
 • 2009: účast na III. ročníku konference "Kulturní a sociální antropologie východní Asie - Postava vtipálka v asijské slovesnosti" s příspěvkem "Vtipálci v čhamových rituálních tancích tibetského buddhismu: postavy hašangů a hatuků, acarů, gerontů a zoomorfů", pořádané Katedrou asijských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve dnech 18. - 19. března 2009
 • 2009: účast na IX. orientalistickém kolokviu "Orientalia Antiqua Nova" s příspěvkem "Rituální (čhamové) tance tibetského buddhismu a Západní publikum", pořádaného Centrem blízkovýchodních studií Katedry antropologických a historických věd Filozofické fakulty Západočeské university v Plzni ve dnech 26. - 27. února 2009
 • 2008: účast na Special Conference of the International Association for the History of Religions/The 8th Conference of the European Association for the Study of Religions: "Time of Decline, Time of Hope (Scientific, Cultural and Political Engagement of the Study of Religions)" s příspěvkem "Cham: Are There Any Transformatory Processes of the Tibetan Religious Dances under the Influence of Western Contacts?", pořádané Ústavem religionistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně ve dnech 7. - 11. září 2008
 • 2008: rozhovor pro zahraniční redakci zpravodajského kanálu České televize ČT24 z indické Dharamsaly na téma ,,Situace v tibetském exilu a březnové události roku 2008 v indické Dharamsale” (odvysíláno: Zprávy ČT24, 27.3. 2008)
Vybrané publikace
 • TRÁVNÍČEK, Kryštof. Možnosti buddhologického studia v indické Dharamsále (Library of Tibetan Works and Archives). Sacra, Brno, 2008, roč. VI., 01/2008, s. 71-79. ISSN 1214-5351. info
 • TRÁVNÍČEK, Kryštof. Cham: Are There Any Transformatory Processes of the Tibetan Religious Dances under the Influence of Western Contacts? In The 8th Conference of the European Association for the Study of Religions: Time of Decline, Time of Hope. 2008. URL info
 • TRÁVNÍČEK, Kryštof. Trojrozměrná periodicky kinetická ikonografie tibetského buddhismu: čhamové rituály vně Tibetu. Sacra, Brno, 2008, roč. VII, 02/2008, s. 5-32. ISSN 1214-5351. info
 • TRÁVNÍČEK, Kryštof. Tři náboženství, dvě roční období a jeden student aneb zápisky a zamyšlení ze studijního pobytu v západním Himálaji. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 1 s. ISSN 1801-0806. Článek pro měsíčník Masarykovy univerzity ze studijně badatelského pobytu v buddhistické Indii, muslimském Pákistánu a hinduistickém Nepálu info
 • TRÁVNÍČEK, Kryštof. Čham : několik pohledů na religiózní tantrické tance tibetského buddhismu. Sacra aneb Rukověť religionisty, Brno: Občanské sdružení Sacra, 2005, roč. 3, č. 02, s. 32-57. ISSN 1214-5351. URL info

5. 4. 2012