prof. PhDr. BcA. Jiří Raclavský, Ph.D.

profesor – Katedra filozofie


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. A/A.113
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6344
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení PhDr. BcA. Jiří Raclavský, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor řízení Filozofie
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 11. 3. 2010
Datum ukončení řízení 1. 10. 2010
Habilitační práce (veřejná část) Jména a deskripce: logicko-sémantická zkoumání
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. Pavel Cmorej, Ph.D. (SAV - Filozofický ústav)
prof. PhDr. RNDr. Jan Štěpán, CSc. (UP Olomouc - Filozofická fakulta)
doc. Mgr. Marián Zouhar, Ph.D. (SAV - Filozofický ústav)
Přednáška pro odbornou veřejnost 6. 5. 2010
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Pavel Materna, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
Členové prof. PhDr. Petr Koťátko, CSc. (AV ČR - Filosofický ústav)
prof. PhDr. RNDr. Jan Štěpán, CSc. (UP Olomouc - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Jan Zouhar, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
doc. RNDr. Petr Kolář, CSc. (Univerzita J. A. Komenského Praha)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 17. 6. 2010
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. PhDr. BcA. Jiří Raclavský, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor řízení Filozofie
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 19. 12. 2014
Datum ukončení řízení 17. 5. 2016
Přednáška pro odbornou veřejnost 27. 4. 2015 | Hodnocení přednášky
Složení komise
Předseda prof. PhDr. Josef Krob, CSc. (Masarykova univerzita)
Členové Prof. Pierdaniele Giaretta (Univerzita Padova)
prof. PhDr. Petr Koťátko, CSc. (Akademie věd ČR)
prof. PhDr. RNDr. Jan Štěpán, CSc. (Univerzita Palackého v Olomouci)
prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD. (Slovenská akademie věd)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 28. 5. 2015
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 6. 10. 2015

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info