prof. PhDr. BcA. Jiří Raclavský, Ph.D.

profesor – Katedra filozofie


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. A/A.113
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6344
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • prof. PhDr. Jiří Raclavský, Ph.D., nar. 1974 v Brně,  ženatý,  dvě děti
Pracoviště
 • Katedra filozofie Filozofické fakulty Masarykovy university v Brně
  Arne Nováka 1, 602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • profesor
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2016: prof., obor filosofie
 • 2010: doc., obor filosofie, FF MU, habilitační práce "Jména a deskripce: logicko-sémantická zkoumání"
 • 2007: PhDr., na základě tezí disertační práce
 • 1999-2004: Ph.D., interní doktorské studium, Katedra filozofie FF MU v Brně, disert. práce "Logická analýza pojmových postojů"
 • 1996-2000: BcA., Hudební fakulta JAMU v Brně: kompozice, bak. práce: "Tónové skupiny jako uspořádané množiny"
 • 1993-1999: Mgr., Filozofická fakulta MU v Brně: filosofie-hudební věda, dipl. práce: "Individua v logické sémantice"
 • Gymnázium Matyáše Lercha, Brno
Přehled zaměstnání
 • 2016-20?? profesor, Katedra filozofie FF MU
 • 2010-2016 docent, Katedra filozofie FF MU
 • 2003-2010 odborný asistent, Katedra filozofie FF MU
 • 2002-2003 asistent, Katedra filozofie FF MU
 • 1999-2002 prezenční doktorand a přednášející, Katedra filozofie FF MU
Pedagogická činnost
 • Úvod do logiky
 • Filosofická logika
 • Neklasická logika
 • formální epistemologie (vybrané problémy)
 • formální ontologie (vybrané problémy)
 • analytická filozofie (Frege, Russell, Carnap, Quine, Kripke)
Vědeckovýzkumná činnost
 • hyperintenzionální logika, teorie typů, filosofická logika
 • teorie pravdy, sémantické pojmy a paradoxy
 • epistemická logika a paradoxy
 • teorie reference a významu
Akademické stáže
 • 2018 (listopad): Institute for Logic, Language and Computation (ILLC), Amsterdam (Nizozemí) (Erasmus)
 • 2015 (prosinec): Department of Philosophy, Stockholm University (Švédsko) (Erasmus)
 • 2015 (listopad): Katedra logiky i metodologii nauk, Wroclaw University (Polsko)
 • 2015 (červen): Munich Centre for Mathematical Philosophy (MCMP), Ludwig Maxmilians Universität Munich (LMU), Mnichov (Německo) (OPVK)
 • 2015 (květen): Institute for Logic, Language and Computation (ILLC), Amsterdam (Nizozemí) (OPVK)
 • 2014 (listopad): Katedra logiky, Univerzita Karlova, Praha (OPVK)
 • 2014 (květen): Lehrstuhl für Theoretische Philosophie, Universität Regensburg, Regensburg (Německo)
 • 2014 (únor - květen): a series of lectures, Department of Philosophy, Silesian University, Katowice (Poland)
 • 2013 (květen): Oddělení logiky a kognitivních věd, Univerzita Adama Mickiewicze, Poznaň (Polsko)
 • 2012 (duben): Katedra logiky a metodológie vied, Univerzita Komenského, Bratislava (Slovensko)
 • 2011 (říjen): Institut filozofie, Varšavská univerzita, Varšava (Polsko)
 • 2011 (květen): Katedra logiky a metodológie vied, Univerzita Komenského, Bratislava (Slovensko)
 • 2000 (duben): Seminar für Logik und Grundlagenforschung, Bonn Universität, Bonn (Německo), (Studienstiftung des Deutsches Volke, Česko-německý fond budoucnosti)
Universitní aktivity
 • designovaný garant a předseda oborové rady Filozofie, člen oborové rady Filozofie a Teorie a dějiny vědy a Obecná jazykověda, zkušební komise, apod.
Mimouniversitní aktivity
 • člen Hodnotícího panelu společenských věd (P401) GAČR 2014-2018
 • člen hodnotícího panelu humantitních věd Rady por vědu, výzkum a inovace (RVVI) 2016-2019
 • Recenzování zejm. pro časopisy:
 • Journal of Applied Non-classical Logic (GB), Logical Journal of IGPL (GB), Logic and Logical Philosophy (PL), European Journal of Analytical Philosophy (HR), Croatian Joural of Philosophy (HR), Theory of Science (PL), Organon F (SK), Filosofický časopis, Pro-fil, Studia Neoaristotelica, Teorie vědy, Slovo a slovesnost
 • Recenzování pro konferenční sborníky a encyklopedie v zahraničí i u nás
 • Organizace mezinárodních i tuzemských konferencí, členství ve vědeckých výborech konferencích (Česko, Slovensko)
 • Oponování dizertačních prací mimo MU: ČR (UP Olomouc, ZČU Plzeň, OU Ostrava), Slovensko (Bratislava UK, SAV)
 • Recenzování pro národní grantové agentury nebo grantové agentury vysokých škol:
 • Belgie, Česko (vč. GAČR), Slovensko (zvl. SAV)
Ocenění vědeckou komunitou
 • Cena děkana FF MU za významný tvůrčí čin roku 2016 - kniha Transparentní intenzionální logika jako characteristica universalis a calculus rationator
 • Společnost Kurta Gödela v Brně
 • The Association for Logic, Language and Information (FoLLi)
 • Zvané přednášky u nás i v zahraničí, např.:
 • 2016: Explicit, Implicit and Derivable Belief in Hyperintensional Algorithmic Semantics, 8th Meeting of the Spanish Society for Analytic Philosophy (SEFA), Oviedo (Spain)
 • 2016: Explicit Substititivity of Identicals in Hyperintensional Contexts. Non-Classical Logic. Theory and Applications (NCL'16), Lodz (Poland)
 • 2015: The Explication of EXPLICATION. 15th Congress on Logic, Methodology, and Philosophy of Science (CLMPS), Helsinki (Finsko)
 • 2015: Logic as Universal Language and Quantification over Orders and Types within Type Theory. 5th International Congress of Universal Logic 2015 (Unilog 2015), Istanbul (Turkey)
 • 2014: Fitch's Knowability Paradox and Russellian Typing Knowledge, University Regensburg (Německo)
 • 2014: A Revenge Form of Fitch's Knowability Paradox for Russellian Typing Knowledge, workshop Knowledge, Scepticism and Modality, Padova (Itálie)
 • 2013: Introduction to Intensional Logic: Two types of Functions, Type Theory, Deduction, Chair of Logic and Cognitive Sciences, Adam Mickiewicz Univerzity, Poznan (Polsko)
 • 2013:Fitch's Knowability Paradox and Type Theories, Chair of Logic and Cognitive Sciences, Adam Mickiewicz Univerzity, Poznan (Polsko)
 • 2012: Russell's Propositional Functions from the Viewpoint of Tichý's Type Theory, Institut d'histoire et de Philosophie des Sciences et des Techniques (IHPST, Paris 1 Sorbonne), Paříž (Francie)
 • 2011: Transparent Intensional Logic as an Action and Deontic Logic (with P. Kuchyňka), University of Warsaw, Warsaw (Polsko)
 • 2011: Transparent Intensional Logic: Introduction, University of Warsaw, Warsaw (Polsko)
 • Přednášky na kongresech a konferencích u nás i v zahraničí (celkem okolo šedesáti), např.
 • 2014: Notes on beta-reduction in Tichý's partial ramified type theory, 9th Scandinavian Logic Symposium, Tampere (Finland)
 • 2014: Semantic Square of Hyperintensional Semantics, Logic and Identity Statements, kongres 4th World Congress Square of Oppositions, Pontificia Univeristas Lateransis, Vatikán
 • 2013: The Revenge of Fitch's Knowability Paradox for Typing Approach and the Alleged Self-Refutation of Ramified Type Theory, konf. Congress on Logic and Philosophy of Science CLPS13, Gent (Belgie)
 • 2013: Fitch's Paradox of Knowability, Typing Knowledge and Ramified Theory of Types, kongres Unilog'13, Rio de Janeiro (Brazílie)
 • 2012: Is Transparent Intensional Logic a Logic?, Non-Classical Logic. Theory and Applications, Toruń (Polsko)
 • 2012: Rigidity of Predicates as Rigidity of Descriptions, (SIFA 2012 (Answers of Philosophy), Alghero (Itálie)
 • 2012: An Explication of Truth in Transparent Intensional Logic, Trends in Logic XI "Advances in Philosophical Logic" (Studia Logica International Conference), Bochum (Německo)
 • 2011: Semantic Paradoxes of Denotation and Reference; 7th European Congress of Analytical Philosophy, Milán (Itálie)
 • 2011: Semantic Paradoxes and Transparent Intensional Logic, konf. Logica 2011, Hejnice
 • 2010: Conceptual/Derivation Systems and Their Representation; Logic, Reasoning and Rationality 10, Gent (Belgie)
 • 2010: Tichý's Transparent Intensional Logic and Conceptual/Derivation Systems (s P. Kuchyňkou); Logic In Cognitive Sciences, Toruń (Polsko)
 • 2009: Solution to Grelling's Heterological Paradox; Reflections and Projections (GAP7), Bremen (Německo)
 • 2009: Partiality nad Tichý's Transparent Intensional Logic; Logic, Language, and Mathematics, Budapest (Maďarsko)
 • 2009: Structured Language Meanings and Structured Possible Worlds; 32st International Wittgenstein Symposium (Language and the World), Kirchberg am Wechsel (Rakousko)
 • 2009: Empty Proper Names: Semantic and Epistemological Issues (s M. Zouharem); Reference and Non-existence, Barcelona (Španělsko)
 • 2009: Is the Logico-Semantical Analysis of Natural Language Expressions a Translation?; PhiLang 2009, Łódź(Polsko)
 • 2009: Semantic Concept of Existential Presupposition and Existential Generalization; The Grounds of Sense, Prague
 • 2008: Russell's Propositional Functions Viewed as Tichý's Constructions;Perspectives on Russell, Zagreb (Chorvatsko)
 • 2008: Semantic Solution to Simmons' Paradox; 6th European Congress of Analytical Philosophy, Krakow (Polsko)
 • 2008: Rethinking the Modal Argument against NDT; 31st International Wittgenstein Symposium (Reduction and Elimination in Philosophy and the Sciences), Kirchberg am Wechsel (Rakousko)
 • 2005: Modal Argument against Nominal Description Theory; Descriptions, Praha
Vybrané publikace
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Limits of truth, assertion, belief and knowledge. 2023. info
 • RACLAVSKÝ, Jiří, Jan NOVOTNÝ, Jan PASEKA a Jiří DUŠEK. Kurt Gödel a Brno (2). Brno: Masarykova univerzita; Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace statutárního města Brna, 2023. info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Partial Type Theory TT* with Extensions. In Czech Gathering of Logicians (CGL2023). 2023. URL info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Kurt Gödel, génius matematické logiky. In Stephen Budniansky (2023): Na okraji rozumu: Život Kurta Gödela. 1. vyd. Brno: Host - vydavatelství s.r.o., 2023. s. 323-327. ISBN 978-80-275-1541-7. info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Conversion rules in type theory with evaluation terms. In Logic and Applications. 2023. URL info
 • RACLAVSKÝ, Jiří, Jiří DUŠEK, Jan PASEKA, Jan NOVOTNÝ, Helena DURNOVÁ, Blažena ŠVANDOVÁ, Zdeněk POSPÍŠIL a Jan PAVLÍK. Kurt und Nekonečno. In celovečerní pořad Hvězdárna a planetárium Brno 13.1. 2022 20:00 - 22:00 (plus vysílání #kurtgodel, You Tube). 2022. URL info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. The Rule of Existential Generalisation and Explicit Substitution. Logic and logical philosophy. Nicolas Copernicus University Press, 2022, roč. 31, č. 1, s. 105-141. ISSN 1425-3305. doi:10.12775/LLP.2021.011. URL info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Solutions to Puzzles of Existential Generalisation. In 10th Non-Classical Logic. Theory and Application (NCL'22). 2022. info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Inexpressible propositions about assertion, knowledge and belief. 2022. info
 • RACLAVSKÝ, Jiří a Petr KUCHYŇKA. Derivability of rules of beta-conversion in partial type theory. In Czech Gathering of Logicians (CGL2022). 2022. URL info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Problems with Beta-conversion Rules in Type Theory with Quotation and Evaluation Terms. In XXVII Incontro di Logica. 2022. info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Puzzles of Existential Generalisation from Type-theoretic Perspective. In Indrzejczak, Andrzej; Zawidski, Michal. Electronic Proceedings In Theoretical Computer Science (358). SYDNEY, 00000, AUSTRALIA: OPEN PUBL ASSOCOPEN PUBL ASSOC,, 2022. s. 68-83. ISSN 2075-2180. doi:10.4204/EPTCS.358.6. URL URL info
 • RACLAVSKÝ, Jiří, Blažena ŠVANDOVÁ, Jan NOVOTNÝ, Jan PASEKA, Zdeněk POSPÍŠIL, Helena DURNOVÁ a Jiří DUŠEK. Kurt Gödel a Brno. Brno: Masarykova univerzita; Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace statutárního města Brna, 2022. info
 • RACLAVSKÝ, Jiří a Petr KUCHYŇKA. Novel rules of beta-conversion in partial type theory. In 27th International Conference on Types for Proofs and Programs (TYPES2021), Nizozemí (online), 14. - 18. 6. 2021. 2021. URL info
 • RACLAVSKÝ, Jiří, Helena DURNOVÁ, Jan NOVOTNÝ, Blažena ŠVANDOVÁ, Jan PASEKA, Jiří DUŠEK a Jan PAVLÍK. Kurt Gödel Day 2021 (KGD2021) with Czech Gathering of Logicians 2021 (CGL2021). 2021. URL info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Hudební dílo : strukturalismus vs. kontextualismus aneb věda vs. filozofie. In Evropský festival filozofie (15. ročník). 2021. info
 • RACLAVSKÝ, Jiří a Petr KUCHYŇKA. Natural Deduction for Partial Type Theory with 'Evaluation Terms'. In Logic and Applications XX (LAP2021), Dubrovnik, September 20-24, 2021. 2021. URL info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. The Rule of Existential Generalisation, Its Derivability and Formal Semantics. In Formal Reasoning and Semantics IV (FORMALS 2021), Dubrovnik, September 20-24, 2021. 2021. URL info
 • RACLAVSKÝ, Jiří a Petr KUCHYŇKA. Completeness in Partial Type Theory. In Non-Classical Modal and Predicate Logics (NCMPL2021), Bochum, November 23-26, 2021. 2021. URL info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Světový den logiky (UNESCO, 14.1.). In Dobré ráno (ČT). 2021. URL info
 • RACLAVSKÝ, Jiří, Helena DURNOVÁ, Jan NOVOTNÝ, Blažena ŠVANDOVÁ, Radim POLČÁK, Jindřiška SVOBODOVÁ, Jiří DUŠEK a Jan PAVLÍK. Tribute to Kurt Gödel 2020 (TKG2020). 2020. URL info
 • RACLAVSKÝ, Jiří, Helena DURNOVÁ, Jan NOVOTNÝ, Blažena ŠVANDOVÁ a Jiří DUŠEK. Po stopách Kurta Gödela. Brno: Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace statutárního města Brna, 2020. info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Belief Attitudes, Fine-Grained Hyperintensionality and Type-Theoretic Logic. 1. vyd. London: College Publications, 2020. 243 s. Studies in Logic 88. ISBN 978-1-84890-334-0. URL info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Inevitable restrictions on the explication of the notions of knowledge, belief, necessity and truth. In ECAP10: 10TH EUROPEAN CONGRESS OF ANALYTIC PHILOSOPHY, Utrecht (online), 17. - 28. 8. 2020. 2020. URL info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Inevitable restrictions on the explication of the notions of knowledge, belief, necessity and truth. In 10th European Congress of Analytical Philosophy (ECAP10). 2020. info
 • RACLAVSKÝ, Jiří, Daniel ŠPELDA, Marek PICHA a Ivo PEZLAR. Filozofie za horizontem událostí. 2020. URL info
 • RACLAVSKÝ, Jiří a Ivo PEZLAR. Explicitní/implicitní přesvědčení a derivační systémy. Filosofický časopis. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2019, roč. 67, č. 1, s. 89-120. ISSN 0015-1831. URL info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Limitation of logical space puts restrictions on the explication of the notions of knowledge, belief, necessity and truth. In Studia Logica - Trends in Logic 19. 2019. info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Type Theory, Reducibility and Epistemic Paradoxes. In Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science and Technology (CLMPST). 2019. URL info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Základy logiky přesvědčení. 1. vyd. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2019. 195 s. (edice filosofie). ISBN 978-80-7465-362-9. info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Limitation of logical space puts restrictions on the explication of the notions of knowledge, belief, necessity and truth. In Studia Logica - Trends in Logic 19, Moscow, Russia, 2.-4. 10. 2019. 2019. URL info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Type Theory, Reducibility and Epistemic Paradoxes. In 16th INTERNATIONAL CONGRESS ON LOGIC, METHODOLOGY AND PHILOSOPHY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, PRAGUE, 5.–10. 8. 2019. 2019. URL info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. The Rule of Substitution and Hyperintensional Contexts. In 6th Congress of Universal Logic (UNILOG6). 2018. info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Existential Import and Relations of Categorical and Modal Categorical Statements. Logic and Logical Philosophy. Torun: Nicolaus Copernicus University Scientific Publishing House, 2018, roč. 27, č. 3, s. 271-300. ISSN 1425-3305. doi:10.12775/LLP.2017.026. URL info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Logic for 2D Conception of Inference. In Non-Classical Logic. Theory and Applications (NCL9). 2018. info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Existential Import, Partiality, and Squares of Opposition. In 6th Congress on the Square of Opposition (SQUARE 2018). 2018. info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. The typing approach to Church-Fitch's knowability paradox and its revenge form. Prolegomena: Journal of Philosophy. Zagreb, Chorvatsko: University of Zagreb – Croatian Studies, 2018, roč. 17, č. 1, s. 31-49. ISSN 1333-4395. doi:10.26362/20180202. URL info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Logic for 2D Conception of Inference. In Non-Classical Logic. Theory and Applications, Toruń, Poland, 24.-27. 9. 2018. 2018. URL info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. The Rule of Explicit Substitution into (Hyper)intensional Contexts. In 6th World Congress and School on Universal Logic, Vichy, France, 16.-26. 6. 2018. 2018. URL info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Abstract and Concrete Individuals and Projection. Organon F. Bratislava: Filozofický ústav SAV, 2017, roč. 24, Supplementary Issue, s. 74-88. ISSN 1335-0668. info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Model jazyka v synchronním a diachronním smyslu. Filozofia. Bratislava: Ústav filozofie SAV, 2017, roč. 72, č. 2, s. 140-153. ISSN 0046-385X. info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Two Standard and Two Modal Squares of Opposition. In Beziau, Jean-Yves; Basti, Gianfranco. The Square of Opposition: A Cornerstone of Thought. 1. vyd. Cham, Switzerland: Birkhäuser-Springer, 2017. s. 119-142. ISBN 978-3-319-45062-9. doi:10.1007/978-3-319-45062-9. URL info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. The Modal Argument against Nominal Description Theory. Kriterion - Journal of Philosophy. Salzburg, 2017, roč. 31, č. 1, s. 77-100. ISSN 1019-8288. https://doi.org/10.1515/krt-2017-310106 info
 • RACLAVSKÝ, Jiří a Ivo PEZLAR. Derivable Belief and Hyperintensional Algorithmic Semantics. In European Congress of Analytical Philosophy ECAP9. 2017. info
 • RACLAVSKÝ, Jiří, Helena DURNOVÁ a Jana HORÁKOVÁ. 4th International Conference on the History and Philosophy of Computing (HaPoC-4). 2017. URL info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. D-Conception of Inference (with an Examination ofParadoxical Reasoning). In Cognition and Language 2017. 2017. URL info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Partiality of Propositions and Existential Import of Modal / Non-Modal Categorical Statements. In Non-classical Modal and Predicate Logics (NCMPL 2017). 2017. info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Russellian typing knowledge and Fitch's paradox of knowability. In Beziau, Jean-Yves; Costa-Leite, Alexandre; Loffredo D’Ottaviano, Itala M. Aftermath of the Logical Paradise. Colecao CLE 41. Campinas: CLE/Unicamp, 2017. s. 401-423. ISBN 978-85-86497-36-0. URL info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Explicitní a implicitní přesvědčení v hyperintenzionálním rámci. In Jednota filozofická, Olomouc, 24. 2. 2016. 2016. info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Deduction in Ramified Partial Type Theory: Focus on Derivation with Typing Judgements. In XXI. Applications of Logic in Philosophy and the Foundations of Mathematics. 2016. URL info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Explicit Substitution in Hyperintensional Contexts. In Non-Classical Logic. Theory and Applications (NCL'16). 2016. info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Explicit, Implicit and Derivable Belief in Hyperintensional Algorithmic Semantics. In 8th SEFA. 2016. info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Úvod do logiky: klasická výroková logika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 238 s. ISBN 978-80-210-7790-4. info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Úvod do logiky: klasická predikátová logika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 348 s. ISBN 978-80-210-7867-3. info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. The Explication of EXPLICATION. In 15th Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science, 3.-8. August, 2015, Helsinki. 2015. info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Logic as Universal Language and Quantification over Orders and Types within Type Theory. In 5th International Congress of Universal Logic 2015 (Unilog 2015), 25-30 June 2015, Istanbul, Turkey. 2015. info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Nominal Description Theory and Modal Argument. In International Conference on Philosophy of Language and Linguistics (PhilLang2015), 14-16 May 2015, University of Lodz, Poland. 2015. info
 • RACLAVSKÝ, Jiří, Petr KUCHYŇKA a Ivo PEZLAR. Transparentní intenzionální logika jako characteristica universalis a calculus ratiocinator. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 322 s. ISBN 978-80-210-7973-1. info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Truth (An Explication In Transparent Intensional Logic). In Logic Café, Vienna University. 2015. info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Truth. In Katedra Logiki i Metodologii Nauk Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław. 2015. info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Semantic Square of Hyperintensional Semantics, Logic and Identity Statements. In 4th World Congress Square of Opposition 2014, PUL, Vatican, 5-9 May 2014. 2014. info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. On Interaction of Semantics and Deduction in Transparent Intensional Logic (Is Tichý's Logic a Logic?). Logic and Logical Philosophy. Toruň: Nicolaus Copernicus University Scientific Publishing House, 2014, roč. 23, č. 1, s. 57-68. ISSN 1425-3305. doi:10.12775/LLP.2013.035. URL info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. A Revenge Form of Fitch's Knowability Paradox for Russellian Typing Knowledge. In workshop "Knowledge, Scepticism and Modality", Padova, Italy, 24 February 2014. 2014. URL info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Constructional vs. Denotational Conception of Aboutness. Organon F : international journal of analytic philosophy. Bratislava: Filozofický ústav SAV, 2014, roč. 21, č. 2, s. 219-236. ISSN 1335-0668. URL info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. A Backward Look on Miller's Linguistic-Dependence Argument against (Tichý's) Verisimilitude Counting. In Theory, Evidence and Scientific Realism (Bratislava, SR). 2014. info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Mstivá forma Fitchova paradoxu poznatelnosti. In workshop Logic Café Brno 2014 (Brno). 2014. info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Explicating the Notion of Truth Within Transparent Intensional Logic. In Ciuni, R.; Wansing, H.; Willkomen, C. Recent Trends in Philosophical Logic. 1. vyd. New York, Dordrecht. London, Heidelberg: Springer, 2014. s. 167-177. ISBN 978-3-319-06079-8. doi:10.1007/978-3-319-06080-4_12. URL info
 • RACLAVSKÝ, Jiří a Petr KUCHYŇKA. Pojmy a vědecké teorie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 139 s. ISBN 978-80-210-6791-2. info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Notes on beta-reduction within Tichý's partial ramified type theory. In 9th Scandinavian Logic Symposium, Tampere, 25-27 August 2014. 2014. info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Pravda jako důkaz: epistemologické pojetí pravdivosti. In XVIII. symposium slovensko-české analytické filozofie (Praha). 2014. info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Fitch’s Knowability Paradox and Russellian Typing Knowledge. 2014. info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Mstivá forma Fitchova paradoxu a její odmítnutí v rámci typování znalosti. Organon F : international journal of analytic philosophy. Bratislava: Filozofický ústav SAV, 2014, roč. 21, Supplementary issue, s. 138-154. ISSN 1335-0668. URL info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Tichý's Possible Worlds. Organon F : international journal of analytic philosophy. Bratislava: Filozofický ústav SAV, 2014, roč. 21, č. 4, s. 471-491. ISSN 1335-0668. URL info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Beta-reduction and parciality. In Computational Logic, FI MU (Brno). 2014. info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Beta-redukce v (Tichého) parciálním lambda-kalkulu. 2014. info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Dva standardní a dva modální logické čtverce. In Seminář Pavel Tichý, Plzeň, 30. 10. 2014. 2014. info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. The Barber Paradox: On its Paradoxicality and its Relationship to Russell's Paradox. Prolegomena: Journal of Philosophy. Zagreb, Chorvatsko: University of Zagreb – Croatian Studies, 2014, roč. 13, č. 2, s. 269-278. ISSN 1333-4395. URL info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. A Model of Language in a Synchronic and Diachronic Sense. In Stalmaszczyk, Piotr. Lodź Studies in English and General Linguistic 2: Issues in Philosophy of Language and Linguistic. 1. vyd. Łodź: Łodź University Press, 2014. s. 109-123. ISBN 978-83-7969-402-0. info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Explikace a logika. In Normy a hodnoty ve vědě. 2013. info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Logika a (pravdivostní) hodnoty. In Normy a hodnoty ve vědě. 2013. info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Truth. In Filosofický časopis. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2013. s. 117-120. ISSN 0015-1831. info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. H, Field: Saving Truth from Paradox. Bratislava: Filosofický ústav SAV, 2013. 4 s. Organon F vol. 20, no. 2, 262-265. info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Explikace a dedukce: od jednoduché k rozvětvené teorii typů. Organon F : filozofický časopis. Bratislava: Filozofický ústav SAV, 2013, roč. 20, č. Supplementary Issue 2, s. 37-53. ISSN 1335-0668. info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Fitchův paradox poznatelnosti a rozvětvená teorie typů. Organon F : filozofický časopis. Bratislava: Filozofický ústav SAV, 2013, roč. 20, č. Supplementary Issue 1, s. 144-165. ISSN 1335-0668. URL info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Tichýan (Im)Possible Worlds. In Modal Metaphysics: Issues on the (Im)Possible. 2013. info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Co jsou Russellovy propoziční funkce. Filosofický časopis. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2013, roč. 61, Mimořádné číslo 2, s. 109-146. ISSN 0015-1831. info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Je Tichého logika logikou? (O vztahu logické analýzy a dedukce). Filosofický časopis. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2012, roč. 60, č. 2, s. 245-254. ISSN 0015-1831. info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. On the Czech Logic in the 20th Century. In Schumann, Andrew. Logic in Central and Eastern Europe. 1. vyd. Lanham (USA): University Press of America, 2012. s. 229-243. History, Science, and Discourse. ISBN 978-0-7618-5891-1. info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Semantic paradoxes and transparent intensional logic. In Peliš Michal; Punčochář Vít. The Logica Yearbook 2011. 1. vyd. London: College Publications, 2012. s. 239-252. ISBN 978-1-84890-071-4. info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Kontextualismus vs. minimalismus a metodologické principy. Organon F. Bratislava: Filozofický ústav SAV, 2012, roč. 19, č. 1, s. 227-238. ISSN 1335-0668. info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Důkazový asistent HOL a jeho logika. In Organon VIII. Calculemus. Plzeň: Vydavatelství Západočeské univerzity v Plzni, 2012. s. 83-91. ISBN 978-80-261-0145-1. info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Kontingentnost existence intencionálních entit. Organon F. Bratislava: Filozofický ústav SAV, 2012, roč. 19, č. 2, s. 227-237. ISSN 1335-0668. info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Douglas Patterson (ed.): New Essays on Tarski and Philosophy. Bratislava: Filozofický ústav SAV, 2012. info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Leon Horsten : the Tarskian turn. Deflationism and axiomatic truth. Bratislava: Filosofický ústav SAV, 2012. info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Základy explikace sémantických pojmů. Organon F. Bratislava: Filozofický ústav SAV, 2012, roč. 19, č. 4, s. 488-505. ISSN 1335-0668. URL info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Sémantika jmen ve fikci: obhajoba a rozvinutí Tichého koncepce. Organon F. Bratislava: Filozofický ústav SAV, 2011, roč. 18, č. 1, s. 72-83. ISSN 1335-0668. info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Semantic Concept of Existential Presupposition. Human Affairs. Nizozemí: Versita-Springer, 2011, roč. 21, č. 3, s. 249-261. ISSN 1210-3055. http://www.springerlink.com/content/xu3487620357m606/ info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Holá individua a tři teze. Organon F. Bratislava: Filosofický ústav SAV, 2011, roč. 18, č. 4, s. 509-514. ISSN 1335-0668. info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Individua a jejich vlastnosti: studie z intenzionální metafyziky. 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2011. 240 s. ISBN 978-80-7182-289-9. info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Language In (Post)Analytic Tradition – Reflections & Prospects (Introduction). Human Affairs. Nizozemí: Versita-Springer, 2011, roč. 21, č. 3, s. 237-238. ISSN 1210-3055. info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Je paradox holiče paradoxem? Pro-Fil. Brno: FF MU, 2011, roč. 11, č. 2, s. 3-10. ISSN 1212-9097. URL info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Is Logico-Semantical Analysis of Natural Language a Translation? In Philosophy of Language and Linguistics Volume I: The Formal Turn. 1. vyd. Frankfurt am Main: Ontos Verlag, 2010. s. 229-243, 14 s. mimo edice. ISBN 978-3-86838-070-5. info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. O různých pojmech holosti. Organon F. Bratislava: Filozofický ústav SAV, 2010, roč. 17, č. 2, s. 227-232. ISSN 1335-0668. info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Co obnáší kontingentní existence individuí? Organon F. Bratislava: Filozofický ústav SAV, 2010, roč. 17, č. 3, s. 374-387. ISSN 1335-0668. info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Pojem pravdivosti v lhářských paradoxech: Tichého řešení. In Poznanie a prawda. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersystetu Rzeskowskiego, 2009. s. 363-379. ISBN 978-83-7338-502-3. info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Lhářský paradox, význam a pravdivost. Filosofický časopis. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2009, roč. 57, č. 3, s. 325-351. ISSN 0015-1831. info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Projikování a abstraktní vs. konkrétní individua. Studia Neoaristotelica :časopis pro analytickou scholastiku. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Teologická fakulta, Katedra filosofie a religionistiky, 2009, roč. 6, č. 2, s. 234-246. ISSN 1214-8407. info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Ryzí individuátory: oprava definice. Organon F. Bratislava: Filozofický ústav SAV, 2009, roč. 16, č. 2, s. 247-249. ISSN 1335-0668. info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Individua v myšlence-propozici: Tichého přístup. Filozofia. Bratislava: Ústav filozofie SAV, 2009, roč. 64, č. 7, s. 669-679. ISSN 0046-385X. info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. K ryzím individuátorům. Organon F. Bratislava: Filozofický ústav SAV, 2009, roč. 16, č. 3, s. 400-405. ISSN 1335-0668. info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Structured Language Meanings and Structured Possible Worlds. Contributions of the Austrian Ludwig Wittgenstein Society. Kirchberg am Wechsel: Austrian Ludwig Wittgenstein Society, 2009, roč. 17, č. 1, s. 349-356. ISSN 1022-3398. info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. A Novel Solution to Grelling's Heterological Paradox. In Reflections and Projections - GAP 7. 2009. info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Jména a deskripce: logicko-sémantická zkoumání. 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2009. 396 s. mimo edice. ISBN 978-80-7182-277-6. info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Pravda a paradox: úvod do problematiky. Pro-Fil. Brno, 2009, roč. 10, č. 2, s. 13-22. ISSN 1212-9097. info
 • RACLAVSKÝ, Jiří a Marián ZOUHAR. Empty Proper Names: Semantic and Epistemological Issues. In Reference and Non-existence. 2009. info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Kategorické výroky a sylogismy z pohledu Tichého Transparentní intenzionální logiky. In Odkud a jak brát stále nové příklady? Elektronická databáze příkladů pro výuku logiky na VŠ. Plzeň: Vydavatelství Západočeské univerzity v Plzni, 2009. s. 85-101. mimo edice. ISBN 978-80-7043-864-0. info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Zobecněné kvantifikátory z pohledu Transparentní intenzionální logiky. In Odkud a jak brát stále nové příklady? Elektronická databáze příkladů pro výuku logiky na VŠ. Plzeň: Vydavatelství Západočeské univerzity v Plzni, 2009. s. 103-116. mimo edice. ISBN 978-80-7043-864-0. info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Řešení Grellingova heterologického paradoxu. Organon F. Bratislava: Filozofický ústav SAV, 2009, roč. 16, č. 5, s. 134-148. ISSN 1335-0668. info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Rebecca Goldsteinová: Neúplnost. Filosofický časopis. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2008, roč. 56, č. 1, s. 133-138. ISSN 0015-1831. info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. On the Definitions of the Basic Kinds of Properties. Organon F. Bratislava: Filozofický ústav SAV, 2008, roč. 15, č. 1, s. 80-83. ISSN 1335-0668. info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Holá individua nejsou bez vlastností. Organon F. Bratislava: Filosofický ústav SAV, 2008, roč. 15, č. 5, s. 158-178. ISSN 1335-0668. info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Ontologická existence uměleckého díla a teoretická explikace. In Literatura a filozofie. 1. vyd. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy Univerzity, 2008. s. 143-153. mimo edice. ISBN 978-80-210-4546-0. info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Explikace druhů pravdivosti. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: MU, 2008, B 55, č. 1, s. 89-99. ISSN 0231-7664. info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Rethinking the Modal Argument against Nominal Description Theory. Contributions of the Austrian Ludwig Wittgenstein Society. Kirchberg am Wechsel: Austrian Ludwig Wittgenstein Society, 2008, roč. 16, č. 1, s. 271-278. ISSN 1022-3398. info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Conceptual Dependence of Verisimilitude Vindicated. A Farewell to Miller's Argument. Organon F. Bratislava: Filozofický ústav SAV, 2008, roč. 15, č. 3, s. 369-382. ISSN 1335-0668. info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Reformulating Tichý's Conception of Bare Individuals. Organon F. Bratislava: Filozofický ústav SAV, 2008, roč. 15, č. 2, s. 143-167. ISSN 1335-0668. URL info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Semantic Solution to Simmons' Paradox. In Sixth European Congress of Analytic Philosophy Volume of Abstracts. 2008. info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Miller's and Taliga's Fallacies about Verisimilitude Counting. Organon F. Bratislava: Filozofický ústav SAV, 2008, roč. 15, č. 4, s. 477-484. ISSN 1335-0668. info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Introduction to Pavel Tichý's Philosophy and Logic. In Philosophical Wonderings. 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2008. s. 43-50. 264. ISBN 978-80-7182-264-6. info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Ondřej S. Nečas: Růžový slon v domě a jiné logičnosti. Universitas. Brno: MU, 2008, roč. 41, č. 4, s. 82-83. ISSN 1212-8139. info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Filosofie Pavla Tichého: základní myšlenková témata a jejich souvislosti. In Filozofia a slovanské myšlienkové dedičstvo: osobnosti, problémy, inšpirácie. Bratislava: Iris, 2008. s. 166-172. ISBN 978-80-89256-18-1. info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Ryzí individuátory a holá individua. Organon F. Bratislava: Filozofický ústav SAV, 2008, roč. 15, č. 4, s. 493-507. ISSN 1335-0668. info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Russell's Propositional Functions Viewed as Tichý's Constructions. In Perspectives on Russell. 2008. info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Modalization, Serialization and Intervalization. Acta Musicologica. Brno: Český hudební fond, 2008, roč. 5, č. 2, s. 1-11, 12 s. ISSN 1214-5955. http://acta.musicologica.cz/08-02/0802s03.pdf info
 • RACLAVSKÝ, Jiří, Ludmila DOSTÁLOVÁ, Karel ŠEBELA, Marie DUŽÍ a Jaroslav LANG. Elektronická databáze příkladů z logiky. In Václav Řehout. Pedagogický software 2008. 1. vyd. České Budějovice: Scientific Publishing, 2008. s. 147-149. ISBN 80-85645-59-9. info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Prázdné možné světy a individua v limbu neexistují. Pro-Fil. Brno, 2007, roč. 8, č. 1, s. 1-18. ISSN 1212-9097. http://profil.muni.cz/01_2007/raclavsky_prazdne_mozne_svety.pdf info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Paradox lháře a jeho řešení. In Meze formalizace, analytičnosti a prostoročasu. 1. vyd. Praha: Filosofia - nakladatelství Filosofického ústavu AV ČR, 2007. s. 179-207. mimo edice. ISBN 978-80-7007-268-4. info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Jazyk coby kód a logická analýza. Filosofický časopis. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2007, roč. 55, č. 1, s. 95-105. ISSN 0015-1831. info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. The Procedural Conception of Language and Fact. In Problém hraníc medzi filozofiou, umením a vedou. 1. vyd. Banská Bystrica: Univerzita Mateje Bela, 2007. s. 137-146. ISBN 978-80-8083-461-6. info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Ontologie hudebního díla: platonismus vs. "platonismus". Organon F. Bratislava: Filozofický ústav SAV, 2007, roč. 14, č. 2, s. 208-231, 23 s. ISSN 1335-0668. info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Defining Basic Kinds of Properties. Organon F. Bratislava: Filozofický ústav SAV, 2007, roč. 14, č. 5, s. 69-107. ISSN 1335-0668. info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Zpětný pohled na "prázdné možné světy". Pro-Fil. Brno, 2007, roč. 10, č. 1, s. 1-10. ISSN 1212-9097. http://profil.muni.cz/01_2007/raclavsky_prazdne_svety_zpetne.pdf info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Conceptual Dependence of Verisimilitude (Against Miller's Translation Invariance Demand). Organon F. Bratislava: Filozofický ústav SAV, 2007, roč. 14, č. 3, s. 334-353. ISSN 1335-0668. info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Against Kolář's Criticism of Tichý's Bare Individuals. Pro-Fil. Brno: KF FF MU, 2007, roč. 8, č. 2, s. 1-11. ISSN 1212-9097. http://profil.muni.cz/02_2007/raclavsky_against_kolars_criticism.pdf info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. K Zouharově deskripční teorii významu vlastních jmen. Organon F. Bratislava: Filozofický ústav SAV, 2006, roč. 13, č. 2, s. 207-217. ISSN 1335-0668. info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Cmorej a Tichý o jazyce a jeho logické analýze. Slovo a slovesnost. Praha: AV ČR, 2006, roč. 67, č. 1, s. 27-35. ISSN 0037-7031. info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Type Indicators. Pro-Fil. 2006, roč. 7, č. 2, s. 1-18. ISSN 1212-9097. http://profil.muni.cz/02_2006/raclavsky_type_indicators.pdf info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Zrevidování pojmu jazykového faktu (Definice pojmového faktu). Organon F. Bratislava: Filozofický ústav SAV, 2006, roč. 13, č. 4, s. 524-534. ISSN 1335-0668. info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Složení přirozeného jazyka z hlediska Transparentní intenzionální logiky. Organon F. Bratislava: Filosofický ústav SAV, Filosofický ústav AVČR, 2006, roč. 13, č. 5, s. 78-98. ISSN 1335-0668. info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Petr Kolář: Pravda a fakt. Organon F. Bratislava: Filozofický ústav SAV, 2006, roč. 13, č. 1, s. 127-132. ISSN 1335-0668. info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Znovu o hledání a nalézání. Organon F. Bratislava: Filozofický ústav SAV, 2006, roč. 13, č. 1, s. 79-100. ISSN 1335-0668. info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Co je sémantika. Filosofický časopis. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2006, roč. 54, č. 2, s. 267-280. ISSN 0015-1831. info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Nalézání po hledání coby vědění kdo. Pro-Fil. Brno: KF FF MU, 2006, roč. 7, č. 1, s. 1-16. ISSN 1212-9097. http://profil.muni.cz/01_2006/raclavsky_nalezani_coby_vedeni.pdf info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. K problémům nalézání. Pro-Fil. Brno: KF FF MU, 2006, roč. 7, č. 1, s. 1-8. ISSN 1212-9097. http://profil.muni.cz/01_2006/raclavsky_k_nalezani.html info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Počítačové zpracování přirozeného jazyka a Transparentní intenzionální logika. In Organon V. (Kolik logiky za nás mohou učit počítače?). Praha: Univerzita Karlova, 2006. s. 127-135. ISBN 80-7308-140-7. info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Nalézání jako pojmový postoj. Organon F. Bratislava: Filozofický ústav SAV, 2005, roč. 12, č. 2, s. 141-167. ISSN 1335-0668. info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Nalézání jako pojmový postoj II - pasívum a nenalézání. Organon F. Bratislava: Filozofický ústav SAV, 2005, roč. 12, č. 3, s. 260-277. ISSN 1335-0668. info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Marián Zouhar: Podoby referencie. Organon F. Bratislava: Filozofický ústav SAV, 2005, roč. 12, č. 1, s. 112-116. ISSN 1335-0668. info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Sémantika vlastních jmen s historickou referencí. In Jazyk - logika - věda. 1. vyd. Praha: Filosofia, 2005. s. 113-149. mimo edice. ISBN 80-7007-212-1. info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Protipříklady proti kauzální teorii vlastních jmen. Filosofický časopis. Praha: AV ČR, 2005, roč. 53, č. 5, s. 669-690. ISSN 0015-1831. info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Argumenty proti nominální deskripční teorii. Pro-Fil. 2005, roč. 6, č. 1, s. 1-30. ISSN 1212-9097. http://profil.muni.cz/01_2005/raclavsky_argumenty_proti_ndt.pdf info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Explikace pojmu tónové skupiny v teorii množin. Acta Musicologica. Brno: Český hudební fond, 2005, roč. 2, č. 2, s. 1-20. ISSN 1214-5955. http://acta.musicologica.cz/05-02/0502s03.html info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Znovu k argumentům proti nominální deskripční teorii. Pro-Fil. Brno, 2005, roč. 6, č. 2, s. 1-3. ISSN 1212-9097. http://profil.muni.cz/02_2005/raclavsky_znovu_proti_ndt.pdf info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Charakter logické analýzy přirozeného jazyka. Filosofický časopis. Filosofický ústav AV ČR, 2005, roč. 53, č. 6, s. 927-937. ISSN 0015-1831. info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Duží's De dicto and De re: A Critical Review. Pro-Fil. Brno: KF FF MU, 2005, roč. 6, č. 2, s. 1-22. ISSN 1212-9097. http://profil.muni.cz/02_2005/raclavsky_duzis_dedictodere.pdf info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Pojmové postoje z hlediska logiky. SPFFBU. Brno: MU, 2004, B 51, č. 1, s. 73-86. ISSN 0231-7664. info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Stochastická hudba Iannise Xenakise. Vesmír. Praha: Vesmír, 2004, roč. 83, č. 7, s. 404-408. ISSN 1214-4029. info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Nietzsche bez Nietzscha? Filosofický časopis. Praha: AV ČR, 2004, roč. 52, č. 3, s. 480-482. ISSN 0015-1831. info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Hledání jako pojmový postoj. In Používanie, interpretácia a význam jazykových výrazov. Bratislava: Filozofický ústav SAV, 2004. s. 90-119. ISBN 80-967225-1-4. info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. O vlivu světa 3 na svět 2 (na příkladu hudby a vědecké teorie). Organon F. Bratislava: Filozofický ústav SAV, 2004, roč. 11, č. 3, s. 272-277. ISSN 1335-0668. info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Executions vs. Constructions. In Logica et Methodologica (Anaphora, Logic and Natural Language). 7. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, 2003. s. 63-72. ISBN 80-223-1871-X. info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Some Arguments for the Use of the Notion of Construction. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: MU, 2003, B 50, č. 1, s. 61-67, 8 s. ISSN 0231-7664. info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Mysl a počítače. Universitas. Brno: MU, 2002, roč. 35, č. 1, s. 7-11. ISSN 1212-8139. info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Individua na odpočinku - několik komentářů. Filosofický časopis. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2002, roč. 50, č. 2, s. 299-304. ISSN 0015-1831. info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Frege a vlastní jména. Pro-Fil. Brno, 2002, roč. 3, č. 2, s. 1-14, 15 s. ISSN 1212-9097. http://profil.muni.cz/02_2002/raclavsky_fregeavlastnijmena.html info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Teorie vlastních jmen Bertranda Russella. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: MU, 2001, B 46, č. 1, s. 93-107. ISSN 0231-7664. info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Co je a k čemu je logika. Pro-Fil. Brno: MU, 2001, roč. 2, č. 1, s. 1-5, 6 s. ISSN 1212-9097. http://profil.muni.cz/01_2001/raclavsky_logika.html info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Mandellová: Logické hádanky a jak je řešit. Pro-Fil. Brno, 2001, roč. 2, č. 1, s. 1-2. ISSN 1212-9097. URL info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Bokr, Svatek: Základy logiky a argumentace. Pro-Fil. Brno, 2001, roč. 2, č. 1, s. 1-4. ISSN 1212-9097. URL info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Knapp, Gerloch: Logika v právním myšlení. Pro-Fil. Brno, 2001, roč. 2, č. 1, s. 1-5. ISSN 1212-9097. http://profil.muni.cz/recenze/raclavsky_knapp.html info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Potřebnost konstrukcí pro logickou analýzu přirozeného jazyka. Pro-Fil. Brno, 2000, roč. 1, č. 1, s. 1-12, 13 s. ISSN 1212-9097. http://profil.muni.cz/01_2000/potrebnost_konstrukci.html info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Existence jako vlastnost. Pro-Fil. Brno, 2000, roč. 1, č. 2, s. 1-26, 27 s. ISSN 1212-9097. http://profil.muni.cz/02_2000/existence.html info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Ontologické důkazy analyticky. Religio. Brno: Česká společnost pro studium náboženství, 2000, roč. 8, č. 2, s. 169-181. ISSN 1210-3640. info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Model skladby na základě pojmu funkce. In Ambiguity and Music. Bratislava: Seminar Mathematics and Music, 2000. s. 122-129. ISBN 80-968374-0-0. info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Tichý's Five modes of forming constructions. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: MU, 2000, B 46, č. 1, s. 75-81. ISSN 0231-7664. info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Výrazy a pojmy v diskuzi. Universitas. Brno: Universitas, 2000, roč. 33, č. 4, s. 18-20. ISSN 1212-8139. info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Formulace Leibnizova zákona identity v TIL. Pro-Fil. Brno, 2000, roč. 1, č. 4, s. 1-9, 10 s. ISSN 1212-9097. http://profil.muni.cz/04_2000/raclavsky_leibnizuv_zakon.html info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Modality identity a případ Venuše. Pro-Fil. Brno, 2000, roč. 1, č. 4, s. 1-20, 21 s. ISSN 1212-9097. http://profil.muni.cz/04_2000/raclavsky_modality.html info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. "Nemožné" možné světy. Filosofický časopis. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2000, roč. 48, č. 6, s. 1035-1036. ISSN 0015-1831. info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Denotace a reference v hudbě. Organon F. Bratislava: Filozofický ústav SAV, 2000, roč. 6, Príloha, s. 93-100. ISSN 1335-0668. info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Gahérova Logika pre každého. Pro-Fil. Brno, 2000, roč. 1, č. 3, s. 1-2. ISSN 1212-9097. URL info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Význam zkoumání obecné struktury hudební kompozice. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: MU, 1999, B 46, č. 1, s. 75-87, 12 s. ISSN 0231-7664. info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Logika (domovská stránka). 1999. http://www.phil.muni.cz/fil/logika/ info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Transparent Intensional Logic (homepage). 1999. http://til.phil.muni.cz/ info
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Pavel Tichý - nástin života a díla. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: MU, 1996, roč. 46, č. 1, s. 87-93, 6 s. ISSN 0231-7664. info

30. 8. 2022

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info