Ing. Dagmar Vágnerová Linnertová, Ph.D.

odborná asistentka – Katedra financí


kancelář: 408
Lipová 507/41a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5156
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Dagmar Vágnerová Linnertová, 16.12.1982, Ostrava
Pracoviště
 • Katedra financí
Funkce na pracovišti
 • odborná asistentka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1998 - 2002: Gymnázium Karviná
 • 2002 - 2007: Ekonomicko-správní fakulta, MU, obor Finanční podnikání
 • 2007 - 2014: Ekonomicko-správní fakulta, MU, Finance a účetnictví doktorský studijní program
Pedagogická činnost
 • Základy financí
 • Finanční investování
 • Analýza cenných papírů 1
 • The Financial Markets
 • The Financial Investments
 • Security Analysis
Vědeckovýzkumná činnost
 • Oblasti výzkumu:
 • Short Selling a market efficiency
 • Impact of montary policy on company balance sheet structure
Universitní aktivity
 • Executive Vice-Editor: Financial Assets and Investing
 • Zkoušky odborné způsobilosti na finančním trhu: členka zkušební komise
Mimouniversitní aktivity
 • Členka akademického senátu Ekonomicko-správní fakulty (od roku 2014)
 • CFA Principal Contact Person for ESF MU
 • Recenzent časopisu: Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis
 • Národohospodářský obzor
 • International Review of Economics
 • Review Editor: Financial Blockchain
 • Hodnotitelka: TAČR (Technologická agentura ČR), VEGA (Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
 • Vedoucí prací Studentské tvůrčí činnosti (STČ)
 • Participace na projektu Bohatství země
Vybrané publikace
 • LINNERTOVÁ, Dagmar. Cross Sectional Analysis of Short Sale Determinants on U.S. Blue Chips. Financial Assets and Investing. Brno: ESF, Masaryk University, 2015, roč. 6, č. 2, s. 21-35. ISSN 1804-5081. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/FAI2015-2-2. info
 • DEEV, Oleg a Dagmar LINNERTOVÁ. The determinants of ETFs short selling activity. Online. In Procedia Social and Behavioral Sciences. AMSTERDAM: ELSEVIER SCIENCE BV, 2014, s. 669-673. ISSN 1877-0428. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.526. info
 • LINNERTOVÁ, Dagmar. Analysis of Factors Influencing the ETFs Short Sale Level in the US Market. In Stavarek, D Vodova, P. PROCEEDINGS OF THE 14TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON FINANCE AND BANKING. KARVINA: SILESIAN UNIV OPAVA, SCHOOL BUSINESS ADMINISTRATION KARVINA, 2014, s. 233-241. ISBN 978-80-7248-939-8. info
 • LINNERTOVÁ, Dagmar. The Investigation of a Short Sell Ban in a Selected Market. World Journal of Social Science. Austrálie: World Business Institute, 2013, roč. 3, č. 2, s. 149-157, 8 s. ISSN 1839-1184. URL info
 • LINNERTOVÁ, Dagmar, Oleg DEEV a Martin CUPAL. Investigation of factors affecting short interest in the Australian Stock Exchange. In European Financial Systems 2013. Proceedings of the 10th International Scientific Conference. Brno: Masaryk University, 2013, s. 196-200. ISBN 978-80-210-6294-8. URL info
 • DEEV, Oleg a Dagmar LINNERTOVÁ. Intraday and intraweek trade anomalies on the Czech stock market. Acta universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2012, LX, 4/2012, s. 79-88. ISSN 1211-8516. URL info
 • CUPAL, Martin, Oleg DEEV a Dagmar LINNERTOVÁ. Network structures of the European stock market. In Ramík, J. and Stavárek, D. Proceedings of the 30th International Conference Mathematical Methods in Economics. Karviná: Silesian University, School of Business Administration, 2012, s. 79-84. ISBN 978-80-7248-779-0. URL info
 • LINNERTOVÁ, Dagmar, Martin CUPAL a Oleg DEEV. Investigation of the Weekend Effect on the Prague Stock Exchange. In Petr Červinek. European Financial Systems 2012. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 131-135. ISBN 978-80-210-5940-5. info
 • LINNERTOVÁ, Dagmar. The Investigation of a Short Sell Ban in a Selected Market. Rome: World Business Institute, European Business Research Conference Proceedings 2012, 2012, s. 1-9. ISBN 978-1-922069-09-2. URL info
 • LINNERTOVÁ, Dagmar. Experts' Opinions: Short Introduction of Short Selling. Financial Assets and Investing. Brno: Masarykova univerzita, 2011, roč. 2/2011, č. 2, s. 30-33, 3 s. ISSN 1804-5081. info
 • LYČKOVÁ, Taťána a Dagmar LINNERTOVÁ. Důchodová reforma v ČR. In Recenzovaný sborník z Mezinárodní Baťovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009, 432 s. ISBN 978-80-7318-812-2. info
 • LINNERTOVÁ, Dagmar. Analysis of the Czech Capital Market. In New Economic Challenges. 1st. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 59-65, 6 s. ISBN 978-80-210-4845-7. info
 • SVOBODA, Martin, Dagmar LINNERTOVÁ a Peter MOKRIČKA. Vliv finanční krize na trh certifikátů. In Financie vo vede a výučbe. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave, 2009, s. 158-165. ISBN 978-80-225-2743-9. info
 • REUSE, Svend a Dagmar LINNERTOVÁ. Berechnung des Value-at-Risk mit der Monte Carlo Simulation. Controller Magazin. Mnichov: VCW Verlag fur ControllingWissen AG, 2009, roč. 34., č. 3, s. 84-92, 8 s. ISSN 1616-0495. info
 • LINNERTOVÁ, Dagmar a Eva HŘEBÍČKOVÁ. INVESTMENT IN COMMODITIES. In Mekon 2008. 1. vydání. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2008, s. 1-7. ISBN 978-80-248-1704-0. info
 • HŘEBÍČKOVÁ, Eva a Dagmar LINNERTOVÁ. Dopad SEPA na bankovní klientelu. In MEKON 2008, CD příspěvků X. ročníku mezinárodní konference Ekonomické fakulty VŠB - TU Ostrava. 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2008, s. 1-7. ISBN 978-80-248-1704-0. info
 • KRAJÍČEK, Jan, Blanka KNOSOVÁ a Dagmar LINNERTOVÁ. Cash Pooling jeho současné poznání. In Evropské finanční systémy 2008. Brno: ESF MU, 2008, s. 271-276, 469 s. ISBN 978-80-210-4628-3. info
 • LINNERTOVÁ, Dagmar, Jan KRAJÍČEK a Eva HŘEBÍČKOVÁ. BRIC o sedm let později. In Evropské finanční systémy 2008. 1. vydání. Brno: Ekonomicko-správní fakulta MU, 2008, s. 277-283, 499 s. ISBN 978-80-210-4628-3. info
 • LINNERTOVÁ, Dagmar. BRIC countries and their development. In FOR FIN 2008. První. Bratislava: Národohospodárská fakulta, 2008, s. 217-227, 412 s. ISBN 978-80-225-2573-2. info
 • REUSE, Svend a Dagmar LINNERTOVÁ. Durch Streuung das Risiko mindern. SRN: GVW Media, 2008. Bankfachklasse. URL info
 • LINNERTOVÁ, Dagmar, Svend REUSE a Blanka KNOSOVÁ. The analysis of BRIC countries focus on situation in China. In NÁRODNÁ A REGIONÁLNA EKONOMIKA VII. VII. Košice: Technická univerzita v Košiciach - Ekonomická fakulta, 2008, s. 547-553. ISBN 978-80-553-0084-9. info
 • LINNERTOVÁ, Dagmar a Svend REUSE. USING COMMODITIES AS A STRATEGY OF DIVERSIFICATION , A HISTORICAL ANALYSIS. In NÁRODNÁ A REGIONÁLNA EKONOMIKA VII. VII. Košice: Technická univerzita v Košiciach - Ekonomická fakulta, 2008, s. 554-561, 1055 s. ISBN 978-80-553-0084-9. info
 • LINNERTOVÁ, Dagmar. Using Value at Risk method to estimate Retail derivatives risks. In MendelNet 2007 Evropská vědecká konference posluchačů doktorského studia. Brno: Mendlova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2007, s. 64-64, 7 s. ISBN 978-80-903966-6-1. URL info

29. 8. 2020

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info