PhDr. Ondřej Šefčík, Ph.D.

vedoucí ústavu – Ústav jazykovědy a baltistiky


kancelář: bud. J/J209
Jaselská 201/18
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 1511
e‑mail:
Kvalifikace

Probíhající řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení PhDr. Ondřej Šefčík, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor řízení Obecná a diachronní lingvistika
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení řízení zahájeno
Datum zahájení řízení 22. 12. 2020
Habilitační práce (veřejná část) The development of the Indo-European clusters plosive+t/s/d
Přednáška pro odbornou veřejnost 9. 3. 2021 | Hodnocení Přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Václav Blažek, CSc. (Filozofická fakulta MU)
Členové Prof. Dr. Michael Janda (Univerzita Münster)
prof. Mgr. Jaromír Krško, PhD. (Univerzita M. Bela v Banské Bystrici)
PD Dr. habil. Harald Bichlmeier (Univerzita Jena)
doc. Mgr. Ĺudmila Eliášová Buzássyová, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislavě)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info