PhDr. Ondřej Šefčík, Ph.D.

vedoucí ústavu – Ústav jazykovědy a baltistiky


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. J/J209
Jaselská 201/18
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 1511
e‑mail:
Kvalifikace

Probíhající řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení PhDr. Ondřej Šefčík, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor řízení Obecná a diachronní lingvistika
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení posuzování habilitační komisí
Datum zahájení řízení 22. 12. 2020
Habilitační práce (veřejná část) The development of the IEclusters obstruent + t/s/(dh)
Oponenti habilitační práce Prof. Dr. Martin Kümmel (Univerzita Jena)
Dr. habil. Irén Hegedüs, PhD (Univerzita v Pécsi)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2
Přednáška pro odbornou veřejnost 9. 3. 2021 | Hodnocení Přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Václav Blažek, CSc. (Filozofická fakulta MU)
Členové Prof. Dr. Michael Janda (Univerzita Münster)
prof. Mgr. Jaromír Krško, PhD. (Univerzita M. Bela v Banské Bystrici)
PD Dr. habil. Harald Bichlmeier (Univerzita Halle-Wittenberg)
doc. Mgr. Ĺudmila Eliášová Buzássyová, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislavě)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info