doc. RNDr. Martin Reichard, Ph.D.


e‑mail:
Kvalifikace

Probíhající řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Martin Reichard, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Ústav biologie obratlovců AV ČR
Obor řízení Zoologie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení posuzování hodnoticí komisí
Datum zahájení řízení 23. 9. 2019
Přednáška pro odbornou veřejnost 29. 10. 2020
Složení komise
Předseda prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta MU)
Členové prof. RNDr. Miloš Macholán, CSc. (Přírodovědecká fakulta MU)
prof. Ing. Petr Ráb, DrSc., dr. h. c. (Ústav živočišné fyziologie a genetiky Akademie věd ČR, v. v. i.,Liběchov)
prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc. (Mendelova univerzita v Brně)
Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Kristina Sefc (Univerzity of Graz, Rakousko)

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení RNDr. Martin Reichard, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Zoologie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 13. 11. 2008
Datum ukončení řízení 1. 12. 2009
Habilitační práce (veřejná část) Koevoluce, pohlavní výběr a vliv chování na populační parametry: poznatky ze studia hořavky duhové
Oponenti habilitační práce prof. RNDr. Miloš Macholán, CSc. (ÚFGHZ AV ČR)
Ing. Milan Peňáz, DrSc. (ÚBO AV ČR Brno)
doc. RNDr. Jan Kubečka, CSc. (Biologické centrum AV ČR)
Přednáška pro odbornou veřejnost 7. 10. 2009
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Jan Zima, DrSc. (ÚBO AV ČR Brno)
Členové prof. Ing. Petr Spurný, CSc. (AF MZLU Brno)
doc. Ing. Petr Ráb, DrSc. (ÚFŽG AV ČR Liběchov)
prof. Ing. Luděk Bartoš, DrSc. (VÚŽV Praha)
doc. RNDr. Zdeněk Řehák, Ph.D. (MU Přírodovědecká fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 7. 10. 2009