prof. RNDr. Martin Reichard, Ph.D.

profesor – Parazitologie


kancelář: bud. D31/332
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5977
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení RNDr. Martin Reichard, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Zoologie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 13. 11. 2008
Datum ukončení řízení 1. 12. 2009
Habilitační práce (veřejná část) Koevoluce, pohlavní výběr a vliv chování na populační parametry: poznatky ze studia hořavky duhové
Oponenti habilitační práce prof. RNDr. Miloš Macholán, CSc. (ÚFGHZ AV ČR)
Ing. Milan Peňáz, DrSc. (ÚBO AV ČR Brno)
doc. RNDr. Jan Kubečka, CSc. (Biologické centrum AV ČR)
Přednáška pro odbornou veřejnost 7. 10. 2009
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Jan Zima, DrSc. (ÚBO AV ČR Brno)
Členové prof. Ing. Petr Spurný, CSc. (AF MZLU Brno)
doc. Ing. Petr Ráb, DrSc. (ÚFŽG AV ČR Liběchov)
prof. Ing. Luděk Bartoš, DrSc. (VÚŽV Praha)
doc. RNDr. Zdeněk Řehák, Ph.D. (MU Přírodovědecká fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 7. 10. 2009
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Martin Reichard, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Ústav biologie obratlovců AV ČR
Obor řízení Zoologie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 23. 9. 2019
Datum ukončení řízení 8. 5. 2021
Přednáška pro odbornou veřejnost 29. 10. 2020 | Hodnocení přednášky
Složení komise
Předseda prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta MU)
Členové prof. RNDr. Miloš Macholán, CSc. (Přírodovědecká fakulta MU)
prof. Ing. Petr Ráb, DrSc., dr. h. c. (Ústav živočišné fyziologie a genetiky Akademie věd ČR, v. v. i.,Liběchov)
prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc. (Mendelova univerzita v Brně)
Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Kristina Sefc (Univerzity of Graz, Rakousko)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 25. 11. 2020
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 30. 3. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info