doc. Mgr. Pavel Drábek, Ph.D.


Kancelář: bud. G/G003
Gorkého 57/7
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Fakulta Filozofická fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Pavel Drábek, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor habilitace Teorie a dějiny divadla, filmu a audiovizuální kultury
Habilitační práce (veřejná část) České pokusy o Shakespeara
Datum zahájení 25. 2. 2010
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D. (MU - Filozofická fakulta)
Členové prof. PhDr. Václav Cejpek (JAMU Brno)
prof. Mgr. Milada Franková, CSc., M.A. (MU Brno - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Martin Procházka, CSc. (UK Praha - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Antonín Přidal (JAMU Brno)
Oponenti prof. PhDr. Václav Cejpek (JAMU Brno)
prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc. (UHK - Pedagogická fakulta)
prof. PhDr. Eva Stehlíková (MU - Filozofická fakulta)
Přednáška pro odbornou veřejnost 6. 9. 2010
Datum zasedání VR fakulty 7. 10. 2010
Datum zasedání VR MU
Stav řízení jmenování docentem
Datum ukončení 1. 12. 2010

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info