doc. Mgr. Pavel Drábek, Ph.D.


Kancelář: bud. G/G003
Gorkého 57/7
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

Telefon: 549 49 3509
E‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Fakulta Filozofická fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Pavel Drábek, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor habilitace Teorie a dějiny divadla, filmu a audiovizuální kultury
Habilitační práce (veřejná část) České pokusy o Shakespeara
Datum zahájení 25.2.2010
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D. (MU - Filozofická fakulta)
Členové prof. PhDr. Václav Cejpek (JAMU Brno)
prof. Mgr. Milada Franková, CSc., M.A. (MU Brno - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Martin Procházka, CSc. (UK Praha - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Antonín Přidal (JAMU Brno)
Oponenti prof. PhDr. Václav Cejpek (JAMU Brno)
prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc. (UHK - Pedagogická fakulta)
prof. PhDr. Eva Stehlíková (MU - Filozofická fakulta)
Datum a čas přednášky pro odbornou veřejnost 6.9.2010 10:00
Datum zasedání VR fakulty 7.10.2010
Datum zasedání VR MU
Stav řízení jmenování docentem
Datum ukončení 1.12.2010

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info