doc. Mgr. Pavel Drábek, Ph.D.


kancelář: bud. G/P01008a(pas)
Gorkého 57/7
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

Životopis

Životopis

Indentifikace osoby
 • doc. Mgr. Pavel Drábek, Ph.D.
  Narozen v Brně 1974
Pracoviště
 • Katedra divadelních studií
  a Katedra anglistiky a amerikanistiky
  Filozofická fakulta
  Masarykova univerzita v Brně
  Arna Nováka 1
  602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • Docent (KAA a KDS), vedoucí Katedry divadelních studií
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2010 habilitace v oboru Obecná teorie a dějiny umění (FF MU); habilitační spis na _České pokusy o Shakespeara_ s kritickými dějinami českého překládání shakespearovského dramatického kánonu;
  2002 Ph.D. v oboru Anglická a americká literatura (Karlova univerzita v Praze); obhájil doktorskou práci _Fletcherian Dramatic Achievement_ o zralých dramatických pracech Johna Fletchera (1579-1625) a jeho spolupracovníků u divadelní společnosti King's Men (Královi služebníci).
  1998 Magisterský titul v oborech Anglický jazyk a literatura a Matematika (Masarykova univerzita v Brně); obhájil magisterskou diplomovou práci _William Shakespeare and John Fletcher: The Two Noble Kinsmen: Reasons for Its Existence_ o dramatické spolupráci Johna Fletchera a Williama Shakespeara na klíčovém shakespearovském apokryfu.
Přehled zaměstnání
 • Od 07/2011 - vedoucí Katedry divadelních studií Od 01/2007 - odborný asistent v Kabinetu divadelních studií při Semináři estetiky (a na Katedře anglistiky a amerikanistiky) 04-12/2006 - vedoucí Ústavu pro studium divadla a interaktivních médií FF MU
  Od 2000 - Katedra anglistiky a amerikanistiky FF MU
  1998-2000 - Gymnázium Matyáše Lercha, Brno (jako učitel angličtiny)
Pedagogická činnost
 • Semináře a cykly přednášek (vyučované anglicky nebo česky):
 • Úvod do literatury
 • Renesanční literatura
 • Frivolní drama raného novověku
 • Alžbětinské drama I (seminář)
 • Shakespearovské drama (seminář)
 • Alžbětinské drama (cyklus přednášek)
 • William Shakespeare (cyklus přednášek)
 • České překlady Shakespeara (cyklus přednášek)
 • Shakespeare, básník
 • Úvod do literárních a kulturních teorií I a II
 • Jak psát diplomovou práci
 • Britská literatura 1870-1945
 • Anglické drama období restaurace a 18. století
 • Dílna dramatického překladu I
 • Dílna dramatického překladu II
 • Čtení poezie
 • Anatomie zločinu v anglické literatuře
 • Alžbětinská tragikomedie

Vědeckovýzkumná činnost
 • Výzkumná činnost:
 • Alžbětinské drama, divadlo a Shakespeare
 • herectví nerealistického divadla
 • jevištní stylizace mluvy a hraní (divadlo a opera)
 • zpěvohra
 • japonská fraška kjógen
 • překlad dramatu (teorie a praxe)
 • české překlady raného anglického dramatu, se zaměřením na Shakespeara
 • hudební divadlo


 • Výzkumné projekty a aktivity:
 • 2003-2004 "Kapradí": Elektronická knihovna starších českých překladů raného anglického dramatu. Grant č. B9164305, financovaný Grantovou agenturou Akademie věd ČR.
 • 2004 Divadelní dílna japonského kjógenu 2004. Organizovaná pod hlavičkou Česko-japonské společnosti (www.japan.cz), za podpory Japan Foundation, Japan.
 • 2005-2006 "Kapradí 2": Elektronická knihovna novějších překladů raného anglického dramatu. Grant č. B901640501, financovaný Grantovou agenturou Akademie věd ČR.
 • 2008-2011 Kontinentální přesahy Shakespearova díla. Grant č. GA405/08/1223, financovaný Grantovou agenturou Akademie věd ČR.
 • 2011-2015 Český divadelní strukturalismus: souvislosti a potenciál. Grant č. P409/11/1082, financovaný Grantovou agenturou Akademie věd ČR.
Akademické stáže
 • 2000-2001 Stipendium OSI/FCO Chevening Scholarship na Magdalen College, Oxford University.
Universitní aktivity
 • člen oborové komise Literatury v angličtině člen oborové komise Teorie a dějiny divadla a filmu člen Akademického senátu FF MU Od 07/2011 vedoucí Katedry divadelních studií Od 01/2009 do 06/2011 zástupce vedoucího Kabinetu divadelních studií při Semináři estetiky 04-12/2006 vedoucí Ústavu pro studium divadla a interaktivních médií 01-12/2006 zástupce vedoucího Katedry anglistiky a amerikanistiky
Mimouniversitní aktivity
 • Vedení a tvůrčí činnost v komorním souboru Ensemble Opera Diversa.
 • Člen Malého divadla kjógenu (2001-2009).
 • Hlavní redaktor edice Repertoár v nakladatelství Větrné mlýny.
Ocenění vědeckou komunitou
 • Ceny:
 • Cena rektora MU za významné umělecké dílo za rok 2008. MU, 2009.

  Členství:
 • člen organizačního výboru světového shakespearovského kongresu World Shakespeare Congress v Praze 2011
 • od 2010 člen umělecké rady Janáčkovy akademie múzických umění v Brně
 • od 2008 člen organizačního výboru mezinárodní výzkumné skupiny Theater Without Borders
 • od 2008 člen umělecké rady Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně
 • od 2007 člen redakční rady časopisu Opus musicum
 • od 2006 vedoucí výzkumného týmu EuroDrama
 • 2002-2005 člen ediční rady a výkonný redaktor anglistického sborníku Brno Studies in English

  Pozvání k přednáškám:
 • Shakespeare za časů E. A. Saudka. Teatrologická společnost (Brno). MU. Brno, 2008.
 • The Politics of Translating (and Staging) Shakespeare in 1960s Czechoslovakia. Pozvání na přednášku na konferenci Light in Shadows. Univerzita v Torontu. Toronto, 2008.
 • České pokusy o (překlady) Shakespeara. Teatrologická společnost (Divadelní ústav). Praha, 2006.
 • Václav Renč a trable s překládáním Shakespeara v 60. letech. Pozvání na konferenci Literatura v likvidaci III. MU. Brno, 2006.
 • České překlady Shakespeara. FF Palackého univerzity. Olomouc, květen 2006.
 • Alžbětinské drama. FF Univerzity Karlovy. Praha, březen-květen 2006 (externí výuka).
 • Japonská fraška kjógen. Japonská ambasáda v Praze ve spolupráci s Česko-japonskou společností. Praha, listopad 2004.
 • Shakespearovské herectví. DiFa JAMU. Brno, březen 2004.
 • William Shakespeare a divadlo jeho doby. Cyklus přednášek. Centrum dalšího vzdělávání učitelů. Brno, listopad-prosinec 2003.
 • Anglická středověká mystika. FF Palackého univerzity. Olomouc, květen 2000.
Vybrané publikace
 • DRÁBEK, Pavel. Pohrávat si s představami. 1. vyd. Praha: Městská divadla pražská, 2019. s. 20-21, 2 s. Moderní divadlo. ISSN 2571-1423. webová stránka časopisu info
 • DRÁBEK, Pavel. What is Commedia dell’Arte Today? Early Theatre, 2019, roč. 22, č. 2, s. 199-216. ISSN 1206-9078. doi:10.12745/et.22.2.4128. Early Theatre je odborný recenzovaný časopis se sídlem v Kanadě, zaměřený na divadlo středověku a raného novověku. info
 • DRÁBEK, Pavel a M.A. KATRITZKY. Transnational Connections in Early Modern Theatre. Manchester: Manchester University Press, 2019. 320 s. ISBN 978-1-5261-3917-7. Manchester University Press je přední vydavatel odborných publikací info
 • DRÁBEK, Pavel. 'Why, sir, are there other heauens in other countries?' : The English Comedy as a transnational style. In Katritzky, M. A.; Drábek, Pavel. Transnational Connections in Early Modern Theatre. 1. vyd. Manchester: Manchester University Press, 2019. s. 139-161, 23 s. Theater Without Borders 3. ISBN 978-1-5261-3917-7. Manchester University Press je přední vydavatel odborných publikací info
 • DRÁBEK, Pavel a M.A. KATRITZKY. Introduction. In Katritzky, M. A.; Drábek, Pavel. Transnational Connections in Early Modern Theatre. 1. vyd. Manchester: Manchester University Press, 2019. s. 1-19, 19 s. Theater Without Borders 3. ISBN 978-1-5261-3917-7. Manchester University Press je přední vydavatel odborných publikací info
 • DRÁBEK, Pavel. "There probably is some higher power" : Philosophical Undercurrents in the Work of Jaroslav Malina. In Brandesky, Joseph. Jaroslav Malina in Scenography and Painting. First edition. Praha: Karolinum, 2019. s. 251-282, 32 s. Karolinum. ISBN 978-80-246-4269-7. URL info
 • DRÁBEK, Pavel. Shakespeare’s myriad-minded stage : Propositional spaces of cultural hybridity. Cahiers Élisabéthains : A Journal of English Renaissance Studies, Montpellier, 2019, roč. 99, č. 1, s. 45-55. ISSN 0184-7678. doi:10.1177/0184767819835551. URL info
 • DRÁBEK, Pavel, Anna CETERA-WŁODARCZYK, Jesús TRONCH, Boris GAYDIN, Vladimir MAKAROV, Beatrice MONTORFANO, Sara SONCINI a Nikolay ZACHAROV. National e-resources of Shakespeare translations in Europe : (Dis)assembling the black box. Cahiers Élisabéthains: A Journal of English Renaissance Studies, Montpellier, 2019, roč. 99, č. 1, s. 89-101. ISSN 0184-7678. doi:10.1177/0184767819835567. URL info
 • DRÁBEK, Pavel a Pamela HOWARD. Pamela Howard : What Is Scenography? 3. vyd. Londýn: Routledge, 2019. 420 s. What Is Scenography? 3. ISBN 978-1-138-50478-3. webová stránka odborného nakladatelství Routledge info
 • DRÁBEK, Pavel. Beata culpa : čtvero paulinských úvah nad knižním paskvilem o opeře. Theatralia, Masarykova univerzita, 2018, roč. 21, č. 1, s. 197-203. ISSN 1803-845X. repozitář časopisu Theatralia info
 • DRÁBEK, Pavel. Shakespeare’s Myriad-Minded Stage as a Transnational Forum : Openness and Plurality in Drama Translation. Shakespeare Studies, Madison: Associated University Presses, 2018, roč. 46, č. 1, s. 35-47. ISSN 0582-9399. webová stránka časopisu info
 • DRÁBEK, Pavel, Eva STEHLÍKOVÁ, Daniela ČADKOVÁ a Eliška POLÁČKOVÁ. Seneca : Tragédie II. 1. vyd. Brno: Větrné mlýny, 2018. 264 s. ISBN 978-80-7443-280-4. URL info
 • DRÁBEK, Pavel. H. K. Gruber | A. C. Artmann: Frankenstein!! 1. vyd. Brno: Concentus Moraviae, Ensemble Opera Diversa, 2018. webová stránka festivalu Concentus Moraviae info
 • DRÁBEK, Pavel. Review: Robert Henke. Poverty and Charity in Early Modern Theater and Performance. Iowa City: University of Iowa Press, 2015. Early Theatre, McMaster University Library Press and Becker Associates, 2018, roč. 21, č. 1, s. 209-211. ISSN 1206-9078. doi:10.12745/et.21.1.3540. webová stránka publikace info
 • DRÁBEK, Pavel a Lawrence RAW. Reviews : Two Books on Translation for the Stage. Adapting Translation for the Stage. Edited by Geraldine Brodie and Emma Cole (2017) and The Translator On Stage, by Geraldine Brodie (2018). Journal of Adaptation in Film & Performance, Bristol: Intellect, 2018, roč. 11, č. 1, s. 111-117. ISSN 1753-6421. doi:10.1386/jafp.11.1.111_5. webová stránka publikace info
 • DRÁBEK, Pavel. Čtení cenzury bez cenzury : velkolepě o regulaci české literatury. Theatralia, Masarykova univerzita, 2018, roč. 21, č. 1, s. 219-225. ISSN 1803-845X. repozitář časopisu Theatralia info
 • DRÁBEK, Pavel. Lier a Zeyer stůňou touž nemocí. Theatralia, Masarykova univerzita, 2018, roč. 21, č. 1, s. 204-206. ISSN 1803-845X. repozitář časopisu Theatralia info
 • DRÁBEK, Pavel. Hledejte člověka… režiséra Karla Nováka. Divadelní noviny, Praha: Společnost pro Divadelní noviny, 2018, roč. 27, č. 19, s. 11. ISSN 1210-471X. webová stránka publikace info
 • DRÁBEK, Pavel. Oxana Smilková si vybírá kočku. Divadelní noviny, Praha: Společnost pro Divadelní noviny, 2018, roč. 28, č. 12, s. 11-11. ISSN 1210-471X. webová stránka publikace info
 • DRÁBEK, Pavel. Nad největším melodramem. Divadelní noviny, Praha: Společnost pro Divadelní noviny, 2018, roč. 27, č. 3, s. 11. ISSN 1210-471X. webová stránka publikace info
 • DRÁBEK, Pavel. Závěrečné shrnutí konference. In Perspektivy teatrologie. 2018. info
 • DRÁBEK, Pavel. Modelling the World through Play. In Theatre and Performance Historiography chamber conference, 29.5.2018, Kolín nad Rýnem. 2018. info
 • DRÁBEK, Pavel. "Samson Figuru nese" : Transnational Biblical Drama of the Early 1600s. In Synchronic and Diachronic Transnationalities in the Theatres of Early Modern Europe (Theater Without Borders), 10.6.2018. 2018. webová stránka organizace info
 • DRÁBEK, Pavel. Otakar Zich’s Theatre Aesthetics : Between Radical and Traditionalist Theory. In The Structural Approach to Art (Otakar Zich and the Prague Linguistic Circle Re-Considered), Brno 11.6.2018. 2018. info
 • DRÁBEK, Pavel. Translating Drama : A Methodology for a Dramaturgical Translation. Prolegomena to a transnational research project. In 14th ESSE Conference, seminar "Literary Hermeneutics: Openness in Translating Drama and Verse", Brno, 1.9.2018. 2018. info
 • DRÁBEK, Pavel. Shakespeare’s Myriad-Minded Stage : Dramaturgical Translation and the Theatrical Spaces of Cultural Hybridity. In MID-FACES What Can Shakespeare do for us ?/What can we do with Shakespeare? : New Faces in interaction, Paris, 23.6.2018. 2018. info
 • DRÁBEK, Pavel. Circulation : Aristocratic, Commercial, Religious, and Artistic Networks. In Henke, Robert. A Cultural History of Theatre. Volume 3 : A Cultural History of Theatre in the Early Modern Age. 1. vyd. London: Methuen, 2017. s. 93-107, 15 s. A Cultural History of Theatre. ISBN 978-1-4725-8574-5. webová stránka nakladatele info
 • DRÁBEK, Pavel, Eva STEHLÍKOVÁ a Daniela ČADKOVÁ. Seneca: Tragédie I. 1. vyd. Brno: Větrné mlýny, 2017. 263 s. ISBN 978-80-7443-233-0. URL info
 • DRÁBEK, Pavel. Do žen… zamilovaný Shakespeare. In Zamilovaný Shakespeare (divadelní program). 1. vyd. Ostrava: Národní divadlo moravskoslezské, 2017. s. 7-25, 19 s. Zamilovaný Shakespeare. ISBN 978-80-88180-18-0. info
 • DRÁBEK, Pavel. ‘Pustíme ženu na jeviště!’ : Ženy v divadle Shakespearovy doby. In Zamilovaný Shakespeare. Ostrava: Národní divadlo moravskoslezské, 2017. s. 31-42, 12 s. info
 • DRÁBEK, Pavel. The Play is the Thing. In Benjamin Beil, Philipp Bojahr, T. Sofie Taubert. Im Spielrausch : Strefzüge durch die Welten des Theaters und des Computerspiels. 1. Auflage. Glückstadt: Verlag Werner Hülbusch, 2017. s. 79-87, 9 s. ISBN 978-3-86488-121-3. URL info
 • DRÁBEK, Pavel. Shakespeare in the Czech Lands. Columbus, USA: Columbus Museum of Art, 2017. Shakespeare in Prague: Imagining the Bard in the Heart of Europe. URL info
 • DRÁBEK, Pavel a Lawrence RAW. Translating Classical Plays : Collected Papers, J. Michael Walton (2016) London and New York: Routledge, 270pp. Journal of Adaptation in Film & Performance, Bristol: Intellect, 2017, roč. 10, č. 1, s. 81-85. ISSN 1753-6421. doi:10.1386/jafp.10.1.81_5. info
 • DRÁBEK, Pavel. Dramaturgie her Karla Čapka podle Jany Cindlerové. Theatralia, Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 20, č. 1, s. 155-158. ISSN 1803-845X. digitální repozitář nakladatele info
 • DRÁBEK, Pavel. Shakespeare zbrusu nový… Oxfordský. Divadelní noviny, Praha: Společnost pro Divadelní noviny, 2017, roč. 26, č. 2. ISSN 1210-471X. URL info
 • DRÁBEK, Pavel. Antické drama redivivum. Divadelní noviny, Praha: Společnost pro Divadelní noviny, 2017, roč. 26, č. 7, s. nestránkováno. ISSN 1210-471X. Webová stránka Divadelních novin info
 • DRÁBEK, Pavel. Nepřítomný nepřítel neexistuje aneb Nad Čapkem dramatikem. Divadelní noviny, Praha: Společnost pro Divadelní noviny, 2017, roč. 26, č. 7, s. nestránkováno. ISSN 1210-471X. URL info
 • DRÁBEK, Pavel. Moderní operní režie jako cesta do pekel. Divadelní noviny, Praha: Společnost pro Divadelní noviny, 2017, roč. 26, č. 20, s. nestránkováno. ISSN 1210-471X. URL info
 • DRÁBEK, Pavel. Theatre Historiography : Periodisation. In Theatre and Performance Historiography chamber conference. 2017. info
 • DRÁBEK, Pavel. Boccaccio Dramatised : the English Kempe, the German Pickelhering and the Czech Polapená nevěra (1608), and the Historiographic Limits of Certainty. In Theater as Transnational and Transhistorical Nexus : Performance/Text/Acting/Embodiment (Theater Without Borders), May 29-June 1 2017, Köln. 2017. URL info
 • DRÁBEK, Pavel. Theatre Historiography : Puppets and Anthropomorphic Performance Objects. In Theatre and Performance Historiography chamber conference. 2017. info
 • DRÁBEK, Pavel. Kapradí : The Electronic Library of Czech Translations of Early English Drama. In National Repositories of Shakespeare Translations: (Dis)Assembling the Black Box panel at the ESRA (European Shakespeare Research Association) Conference, 27.-30. 7. 2017, Gdańsk. 2017. info
 • DRÁBEK, Pavel. Puppets and Anthropomorphic Performance Objects. In Theatre and Performance Historiography Public Talk (2017). 2017. info
 • DRÁBEK, Pavel. Shakespeare’s Myriad-Minded Stage as a Transnational Forum : Openness and Plurality in Drama Translation. In Shakespeare and Theories of Appropriation (Boston University). 2017. info
 • DRÁBEK, Pavel. Play as ‘the Store-house, and the shop | Of the whole Body’ : Commensalism in Shakespeare’s theatre and Zich’s synthesis theory. In National Repositories of Shakespeare Translations : (Dis)Assembling the Black Box panel at the ESRA (European Shakespeare Research Association) Conference, 27.-30. 7. 2017, Gdańsk. 2017. info
 • DRÁBEK, Pavel. Shakespeare and Translation : A Transnational Culture, Literary Histories and Theatre Practice. In Shakespearean Studies and Rethinking Translation research groups. Mahindra Humanities Center, Harvard University. 2017. info
 • DRÁBEK, Pavel. ‘Spirit, fine spirit, Ile free thee’ : Shakespeare’s Spaces of Freedom on the Czech Stage. In Shakespeare in Prague : Imagining the Bard in the Heart of Europe Exhibition, 10.2.-21.5. 2017, Columbus museum of Art, Ohio. 2017. info
 • DRÁBEK, Pavel. "One Auspicious, and one Dropping eye" : Frivolous Drama in Early Modern Europe. In Graduate seminar in the Drama Department at Ohio State University, Columbus, Ohio, USA. 2017. info
 • DRÁBEK, Pavel. The Rise of Professional Theatre in Central Europe : English Comedians in 17th Century Europe (plays, jigs and puppetry). In Public Theatre Talks, University of Toronto. 2017. Pozvánka na přednášku info
 • DRÁBEK, Pavel. Shakespeare in Czech Lands. In Shakespeare in Prague : Imagining the Bard in the Heart of Europe Exhibition, 10.2.-21.5. 2017, Columbus museum of Art, Ohio. 2017. info
 • DRÁBEK, Pavel. Princ Mucedorus a princezna Amadina. 1. vyd. : Český rozhlas, 2017. webová stránka ČRo info
 • DRÁBEK, Pavel. Shakespearean Tragedy in Eastern Europe. In Neill, Michael; Schalkwy, David. Oxford Handbook of Shakespearean Tragedy. 1. vyd. Oxford: Oxford University Press, 2016. s. 746-760, 15 s. Oxford Handbooks. ISBN 978-0-19-872419-3. Stránka nakladatelství Oxford University Press (odkaz na eBook) info
 • DRÁBEK, Pavel a Margaret Agnes KATRITZKY. Shakespearean Players in Early Modern Europe. In Smith, Bruce R.. The Cambridge Guide to the Worlds of Shakespeare. 1. vyd. Cambridge: Cambridge University Press, 2016. s. 1527-1533, 7 s. Cambridge Guides. ISBN 978-1-107-05725-8. Stránka nakladatelství Cambridge University Press (odkaz na eBook) info
 • DRÁBEK, Pavel. Sládkova strukturalistická smršť. Theatralia, Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 19, č. 1, s. 282-289. ISSN 1803-845X. doi:10.5817/TY2016-1-12. Digitální knihovna FF MU info
 • DRÁBEK, Pavel. Další dvojskvost z Kabinetu pro studium českého divadla IU-DÚ. Theatralia, Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 19, č. 1, s. 306-307. ISSN 1803-845X. doi:10.5817/TY2016-1-17. Digitální knihovna FF MU info
 • DRÁBEK, Pavel. Bakhtin and theatre? Theatralia, Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 19, č. 2, s. 152-155. ISSN 1803-845X. Digitální knihovna FF MU info
 • DRÁBEK, Pavel. Three books on new dramaturgy and adaptation from Bloomsbury Methuen Drama. Theatralia, Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 19, č. 2, s. 156-159. ISSN 1803-845X. Digitální knihovna FF MU info
 • DRÁBEK, Pavel. Singing simpkin and other bawdy jigs: musical comedy on the Shakespearean stage: scripts, music & context, by Roger Clegg and Lucie Skeaping, with an appendix of dance instructions by Anne Daye, Exeter, University of Exeter Press, 2014, 340 pp. Studies in Theatre and Performance, Taylor and Francis, 2016, roč. 36, August, s. 1-2. ISSN 2040-0616. doi:10.1080/14682761.2016.1229771. Stránka nakladatelství Taylor and Francis (odkaz na online verzi) info
 • DRÁBEK, Pavel. O příbězích. In Divadelní noviny. Praha: Společnost pro Divadelní noviny, 2016. s. 11. ISSN 1210-471X. Webová stránka Divadelních novin info
 • DRÁBEK, Pavel. Pantagruelův almanach nové dramatiky. In Divadelní noviny. Praha: Společnost pro Divadelní noviny, 2016. s. 11. ISSN 1210-471X. Webová stránka Divadelních novin info
 • DRÁBEK, Pavel. EFB a jeho cesty za operou. In Divadelní noviny. Praha: Společnost pro Divadelní noviny, 2016. s. 11. ISSN 1210-471X. Webová stránka Divadelních novin info
 • DRÁBEK, Pavel. Přisprostlé anglické zpěvohry. In Divadelní noviny. Praha: Společnost pro Divadelní noviny, 2016. s. 9. ISSN 1210-471X. Webová stránka Divadelních novin info
 • DRÁBEK, Pavel. Vymknuto z času, drama šílí. In Divadelní noviny. Praha: Společnost pro Divadelní noviny, 2016. s. 11. ISSN 1210-471X. Webová stránka Divadelních novin info
 • DRÁBEK, Pavel. Každým coulem Lear. In Divadelní noviny. Praha: Společnost pro Divadelní noviny, 2016. s. 11. ISSN 1210-471X. Webová stránka Divadelních novin info
 • DRÁBEK, Pavel. "Dovolte mi, abych vám objasnil divadelní provoz…" za Shakespeara. Brno: Městské divadlo Brno, 2016. s. 17-44, 28 s. Marc Norman, Tom Stoppard: Zamilovaný Shakespeare. info
 • DRÁBEK, Pavel. Zamilování do Shakespeara: na pomezí faktu a fikce. Brno: Městské divadlo Brno, 2016. s. 73-90, 18 s. Marc Norman, Tom Stoppard: Zamilovaný Shakespeare. info
 • DRÁBEK, Pavel. Nissenův korál. 1. vyd. : Český rozhlas, 2016. webová stránka ČRo info
 • DRÁBEK, Pavel a Christian M. BILLING. Introduction : Czech Puppet Theatre in Global Contexts : Roots, Theories and Encounters. Theatralia, Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 18, č. 2, s. 5-31. ISSN 1803-845X. doi:10.5817/TY2015–2-1. info
 • DRÁBEK, Pavel. Ponava (Zmizelé řeky). 1. vyd. Brno: Větrné mlýny, 2015. Současná česká hra 106. ISBN 978-80-7443-113-5. info
 • DRÁBEK, Pavel a Christian M. BILLING. Czech Puppet Theatre in Global Contexts, a special issue of Theatralia 18.2. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 516 s. ISBN 978-80-210-7952-6. info
 • DRÁBEK, Pavel. Petr Matásek - the Scenographic Puppet Master. In Theatralia. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 463-465, 3 s. ISSN 1803-845X. doi:10.5817/TY2015-2-14. Digitální knihovna FF MU info
 • DRÁBEK, Pavel. Review of The Routledge Companion to Puppetry and Material Performance. In Theatralia. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 471-476, 6 s. ISSN 1803-845X. doi:10.5817/TY2015-2-16. Digitální knihovna FF MU info
 • DRÁBEK, Pavel. Review of How Theatre Means. In Theatralia. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 493-498, 6 s. ISSN 1803-845X. doi:10.5817/TY2015-2-21. Digitální knihovna FF MU info
 • DRÁBEK, Pavel. "A Great German Pickelhäring and a Beheaded Virgin Saint". Margita Havlíčková and Christian Neuhuber, eds. Johann Georg Gettner und das barocke Theater zwischen Nikolsburg und Krumau (2014). In Theatralia. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 499-502, 4 s. ISSN 1803-845X. doi:10.5817/TY2015-2-22. Digitální knihovna FF MU info
 • DRÁBEK, Pavel. Obležen národem dramatiků : Jan Lier (1852-1917). In Theatralia. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 162-164, 3 s. ISSN 1803-845X. Digitální knihovna FF MU info
 • DRÁBEK, Pavel. Translating for the Early Modern Theatre: Texts Travelling Between England, Germany and France. In Translation, Imitation and Boundary-Crossing in the Transnational Theatres of Early Modern Europe and Beyond (Theater Without Borders). NYU Paris Centre, Paris. 2015. info
 • DRÁBEK, Pavel a Kyas ONDŘEJ. Na dno. : JAMU, 2015. info
 • DRÁBEK, Pavel. From the General of the Scottish Army to a Fattish Beer-Drinker: a Short History of Czech Translations of Macbeth. In Bžochová-Wild, Jana. "In double trust": Shakespeare in Central Europe. Bratislava: VŠMU, 2014. s. 52-72, 21 s. ISBN 978-80-89439-54-6. info
 • DRÁBEK, Pavel. Functional Reformulations: Prague School and Intralingual Translation. Theatralia, Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 17, č. 2, s. 81-95. ISSN 1803-845X. Digitální knihovna FF MU info
 • DRÁBEK, Pavel. Hastábhinaja: gesta rukou v tradičním divadelním umění Indie (book review). In Theatralia. 2014, roč. 17, č. 2, s. 225-226. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 225-226, 2 s. ISSN 1803-845X. Digitální knihovna FF MU info
 • DRÁBEK, Pavel. English Comedy and Central European Marionette Theatre. In Henke, Robert; Nicholson, Eric. Transnational Mobilities in Early Modern Theater. Farnham: Ashgate, 2014. s. 177-196, 20 s. Studies in Performance and Early Modern Drama. ISBN 978-1-4094-6829-5. info
 • DRÁBEK, Pavel. Od Barlaama po Šiloka: Hluboká stopa Shakespearova Benátského kupce v evropské kultuře. Brno: Městské divadlo Brno, 2014. s. 19-39, 21 s. William Shakespeare: Benátský kupec. info
 • DRÁBEK, Pavel. Shipwrecks on the Czech Sea: Tempest in Five Fits. Romanian Shakespeare Journal, Bukurešt: Tracus Arte, 2013, roč. 1, č. 1, s. 26-35. ISSN 2343-8584. Webová stránka časopisu na webu bukureštského nakladatelství info
 • DRÁBEK, Pavel. "A sad Tale's best for Winter" : William Shakespeare's The Winters Tale. In Shakespeare - Personal Introductions. 2012. info
 • DRÁBEK, Pavel. English Travelling Players on the Continent: European theatre culture of the 17th century. In British Studies (FF UP, Olomouc). 2012. info
 • DRÁBEK, Pavel. "A Štěstěna, ta povstalecká děvka, se na něj zubila" : shakespearovské překlady Milana Lukeše. Theatralia, Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 15, č. 1, s. 48-64. ISSN 1803-845X. info
 • DRÁBEK, Pavel. Michael D. Bristol ed., Shakespeare and Moral Agency. Shakespeare Continuum Studies. London: Continuum Books, 2010. Shakespeare Jahrbuch, KAMP, 2012, roč. 148, č. 1, s. 243-244. ISSN 0080-9128. URL info
 • DRÁBEK, Pavel. Ontologický důkaz potenciálu strukturalistické teorie aneb Funkční reformulace. In Strukturalistický poločas. 2012. info
 • DRÁBEK, Pavel. Theatre into prose into theatre : reflections on the adaptation processes. In "Transform'd and weaken'd"? – Adaptations of/from/about Dramatic Texts (HUSSDE 4 Conference). 2012. info
 • DRÁBEK, Pavel. Jiří Adámek : Théâtre musical. Divadlo poutané hudbou. Opus musicum : hudební revue, Brno: Opus musicum, 2012, roč. 44, č. 4, s. 108-110. ISSN 0862-8505. info
 • DRÁBEK, Pavel. Launching a Structuralist Assembly : Convening the Scattered Structures. Theatralia, Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 15, č. 2, s. 13-23. ISSN 1803-845X. info
 • DRÁBEK, Pavel. John Russell Brown. Studying Shakespeare in performance. Theatralia, Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 15, č. 2, s. 194-196. ISSN 1803-845X. info
 • DRÁBEK, Pavel. John Russell Brown (ed.) The Routledge Companion to Actors' Shakespeare. Theatralia, Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 15, č. 2, s. 196-199. ISSN 1803-845X. info
 • DRÁBEK, Pavel. Alice Dubská. The Travels of the Puppeteers Brát and Pratte Through Europe in the Eighteenth and Nineteenth Centuries. Theatralia, Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 15, č. 2, s. 206-207. ISSN 1803-845X. info
 • DRÁBEK, Pavel. Od Wůdce Šottského Wogska k Štěstěně, která se zubila: stručné dějiny českého překládání Macbetha. 2012. info
 • DRÁBEK, Pavel. České pokusy o Shakespeara : dějiny českých překladů Shakespeara doplněné antologií neznámých a vzácných textů z let 1782-1922. V nakl. Větrné mlýny vyd. 1. Brno: Větrné mlýny, 2012. 1132 s. ISBN 978-80-7443-056-5. info
 • DRÁBEK, Pavel. Válka a smilstvo : bezútěšné světy Troila a Kressidy. In Urban, Martin. ABU BADER, Shereen, Karla BOBKOVÁ, Michaela DRAGOUNOVÁ, Jiří HORÁK, Věra HROMÁDKOVÁ, Ondřej LIŠKA, Simona PELOUŠKOVÁ, Lada ŠTICHOVÁ a Marie Gilles Charlotte VAN CASTER. Shakespeare : Troilus a Kressida. 1. vyd. Praha: Národní divadlo Praha, 2012. s. 14-33, 20 s. ISBN 978-80-7258-411-6. info
 • DRÁBEK, Pavel. Worlds-in-Between and their Inhabitants. In Borders and centres : transnational encounters in early modern theatre, performance and spectacle. 2012. info
 • DRÁBEK, Pavel. Review of Joanne Rochester, Staging Spectatorship in the Plays of Philip Massinger. Early Modern Literary Studies, Sheffield (United Kingdom): Sheffield Hallam University, 2011, roč. 15, č. 3, s. 1-5. ISSN 1201-2459. URL info
 • DRÁBEK, Pavel. Early Seventeenth Century Tragicomedy in Early Twenty-First Century Editions. Shakespeare, Francis and Taylor, 2011, roč. 7, č. 3, s. 388-393. ISSN 1745-0918. doi:10.1080/17450918.2011.589073. URL info
 • DRÁBEK, Pavel a Christian M. BILLING. Introduction: The Significance of Scenography in a Czech Context. Theatralia, Brno: Masarykova univerzita, 2011, roč. 14, č. 1, s. 9-23. ISSN 1803-845X. info
 • DRÁBEK, Pavel, Dan NORTH a Pascale AEBISCHER. "What governs life": Švankmajer's Faust in Prague. Shakespeare Bulletin, Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2011, roč. 29, č. 4, s. 525-542. ISSN 0748-2558. doi:10.1353/shb.2011.0065. URL info
 • DRÁBEK, Pavel. Thomas Middleton in Context (review). Shakespeare Bulletin, Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2011, roč. 29, č. 4, s. 681-683. ISSN 0748-2558. doi:10.1353/shb.2011.0068. URL info
 • DRÁBEK, Pavel a Margita HAVLÍČKOVÁ. International Seminar on Early Modern Theatre in Europe. 2011. URL info
 • DRÁBEK, Pavel. Torontská disertace o českém divadle. Theatralia, Brno: Masarykova univerzita, 2011, roč. 14, č. 2, s. 277-279. ISSN 1803-845X. info
 • DRÁBEK, Pavel. Tendence v našem myšlení o divadle. Theatralia, Brno: Masarykova univerzita, 2011, roč. 14, č. 2, s. 285-291. ISSN 1803-845X. info
 • DRÁBEK, Pavel. Příspěvek k provázkovské mytologii. Theatralia, Brno: Masarykova univerzita, 2011, roč. 14, č. 2, s. 266-267. ISSN 1803-845X. info
 • DRÁBEK, Pavel. Náruč Shakespeara. Divadelní revue, Praha: Institut umění - Divadelní ústav, 2011, roč. 22, č. 3, s. 67-90. ISSN 0862-5409. info
 • DRÁBEK, Pavel. Launching a Structuralist Assembly: Convening the Scattered Structures. In Prague Semiotic Stage Revisited Symposium. 2011. URL info
 • DRÁBEK, Pavel. “Einen grünen Hering in der Hand”: Mixed Response in Itinerant Plays of Seventeenth-Century Germany. In Mobility, Hybridity and Reciprocal Exchange in the Theatres of Early Modern Europe. 2011. info
 • DRÁBEK, Pavel a Martin PROCHÁZKA. 9th World Shakespeare Congress. 2011. info
 • DRÁBEK, Pavel a M. A. KATRITZKY. Shakespearean Actors in Early Modern Europe. 2011. info
 • DRÁBEK, Pavel. "Engelische Auffzüge... nach Beliebung": the Itinerant Actors' English Comedy as a Style. In Seminar Shakespearean Actors in Early Modern Europe, World Shakespeare Congress. 2011. info
 • DRÁBEK, Pavel. Shipwrecks on the Czech Sea: Tempest in Five Fits. In European Shakespeare Research Association and Deutsche Shakespeare-Gesellschaft "Shakespeare's Shipwrecks" Conference. 2011. info
 • DRÁBEK, Pavel, Pamela HOWARD a Israel YINON. Pavel Haas's Šarlatán as a piece of music theatre. 2011. info
 • DRÁBEK, Pavel. Shakespearean Tempests on the Czech See. In University of Warsaw, Institute of English Studies, Department of English Literature. 2011. info
 • DRÁBEK, Pavel, Dan NORTH a Pascale AEBISCHER. Švankmajer's Faust in Prague. 2011. info
 • DRÁBEK, Pavel. A co když je to světec?: Massingerův Římský herec jako krypto-Genesius. In Ad honorem Eva Stehlíková. Praha: Filosofický ústav Akademie věd České republiky, 2011. s. 81-86, 6 s. Filosofický ústav Akademie věd České republiky. ISBN 978-80-260-0126-3. info
 • DRÁBEK, Pavel. Margita Havlíčková: Profesionální divadlo v královském městě Brně 1668-1733. Theatralia, Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 13, č. 1, s. 111-112. ISSN 1803-845X. info
 • DRÁBEK, Pavel. Fletcherian Dramatic Achievement: A Study in the Mature Plays of John Fletcher (1579-1625). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 216 s. Spisy Masarykovy univerzity v Brně (FF). ISBN 978-80-210-5281-9. Digitální knihovna FF MU info
 • DRÁBEK, Pavel. Na troskách struktury: stati o divadelní sémiotice a strukturalismu roku 2008. Theatralia, Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 13, č. 2, s. 150-157. ISSN 1803-845X. info
 • DRÁBEK, Pavel. “With mirth in Funerall, and with Dirge in Marriage”: Shakespeare and Early Modern Frivolous Drama. In International Shakespeare Conference. 2010. info
 • DRÁBEK, Pavel. Many-headed Multitude of Shakespeare’s Language. In ESSE Torino. 2010. info
 • DRÁBEK, Pavel a Carla DENTE. Shakespeare's Heteroglossia. 2010. info
 • DRÁBEK, Pavel. České pokusy o Shakespeara. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2010. 338 s. Knihovnička CZ, 1. vydání. info
 • DRÁBEK, Pavel. Dýňový démon ve vegetariánské restauraci: dušičková opera. Brno: Větrné mlýny, 2010. Současná česká hra 92. info
 • DRÁBEK, Pavel. Společná smrt milenců v Šinagawě. Brno: Větrné mlýny, 2009. Současná česká hra 74. info
 • DRÁBEK, Pavel, Bedřich SMETANA, Josef WENZIG, Ervín ŠPINDLER, Rudolf VONÁSEK, Miloš ŠTĚDROŇ a Lenka ZLÁMALOVÁ. Bedřich Smetana: Dalibor. 1. vyd. Brno: Větrné mlýny, 2009. 330 s. Repertoár 16. ISBN 978-80-86907-68-0. URL info
 • DRÁBEK, Pavel, dramatik EURIPIDÉS, Josef TOPOL, Karel HUBKA a Eva STEHLÍKOVÁ. Euripidés: Ifigenie v Aulidě. 1. vyd. Brno: Větrné mlýny, 2009. 110 s. Repertoár 9. ISBN 978-80-86907-80-2. URL info
 • DRÁBEK, Pavel. Anglické hry u našich loutkářů a naopak. Divadelní revue, Praha: Institut umění - Divadelní ústav, 2009, XX/2009, č. 3, s. 27–41. ISSN 0862-5409. URL info
 • DRÁBEK, Pavel. Český Shakespeare mezi normalizací a koncem milénia. Theatralia, Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 12, 1-2, s. 64-78. ISSN 1803-845X. info
 • DRÁBEK, Pavel. Pár poznámek k libretu Dalibora. Theatralia, Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 12, 1-2, s. 95-106. ISSN 1803-845X. info
 • DRÁBEK, Pavel. Milan Lukeš: Divadlo divného našeho věku. Theatralia, Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 12, 1-2, s. 126-127. ISSN 1803-845X. info
 • DRÁBEK, Pavel. Cena rektora za významný umělecký čin. : Masarykova univerzita, 2009. info
 • DRÁBEK, Pavel a Markéta POLOCHOVÁ. Early Modern Reception of Shakespeare on the Continent in Context. 2009. info
 • DRÁBEK, Pavel. člen Umělecké rady Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. : Umělecká rada, Divadelní fakulta, Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2009. info
 • DRÁBEK, Pavel, Eva STEHLÍKOVÁ, Libor VODIČKA a Jitka ŠOTKOVSKÁ. Theatralia: Yorick / Divadlo a revoluce. Theatralia, Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 12, 1-2, s. 1-156. ISSN 1803-845X. info
 • DRÁBEK, Pavel. K Yorkshirské tragédii. Divadelní revue, Praha: Divadelní ústav, 2008, XIX, č. 2, s. 111-112. ISSN 0862-5409. info
 • DRABEK, Pavel a Thomas MIDDLETON. Yorkshirská tragédie. Divadelní revue, Praha: Divadelní ústav Praha, 2008, XIX/2008, č. 2, s. 113-124. ISSN 0862-5409. info
 • HÝBL, Ondřej a Pavel DRÁBEK. Translating Kyogen into Czech. Engekigaku ronso: Studies of Theatre Arts and Performances, Osaka, Japonsko: Osaka University, 2008, roč. 9/2008, č. 3, s. 18-28. ISSN 1346-6208. info
 • DRÁBEK, Pavel. Thomas Middleton, "náš druhý Shakespeare"? Divadelní revue, Praha: Divadelní ústav, 2008, XIX/2008, č. 2, s. 87-90. ISSN 0862-5409. info
 • DRÁBEK, Pavel. Shakespeare's Gallatheas. In PROCHÁZKA, Martin a Jan ČERMÁK. Shakespeare: Between the Middle Ages and Modernism: from translator’s art to academic discourse. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 2008. s. 108-116, 9 s. Univerzita Karlova. ISBN 9788073082444. info
 • DRÁBEK, Pavel. George Peele, Babská povídačka nebo též Báchorka u krbu: alžbětinský quodlibet. Divadelní revue, Praha: Divadelní ústav, 2008, XIX/2008, č. 4, s. 71-72. ISSN 0862-5409. info
 • DRABEK, Pavel a George PEELE. Báchorka u krbu. Divadelní revue, Praha: Divadelní ústav Praha, 2008, XIX/2008, č. 4, s. 72-83. ISSN 0862-5409. info
 • DRÁBEK, Pavel. Pickelhering 1607 aneb Nový Orfeus z Bohemie. Brno: Větrné mlýny, 2008. Současná česká hra 1/2008. info
 • DRÁBEK, Pavel, Klára KOLINSKÁ a Matthew NICHOLLS. Shakespeare and His Collaborators over the Centuries. Newcastle-upon-Tyne: Cambridge Scholars Press, 2008. 255 s. Cambridge Scholars Press. ISBN 1-84718-978-4. info
 • DRÁBEK, Pavel, Jiří ZÁVIŠ a Jiří JOSEK. Večer tříkrálový aneb Cokoli chcete: Prazvláštní hra z prazvláštní doby o prazvláštních událostech na prazvláštním místě. In William Shakespeare: Večer tříkrálový, aneb, Cokoli chcete: inscenační verze MdB. 1. vyd. Brno: Městské divadlo Brno, 2008. s. 81-95, 11 s. Divadelní programy činoherní scény. ISBN 978-80-254-4127-5. info
 • DRÁBEK, Pavel a Markéta POLOCHOVÁ. TransEurope II. 2008. info
 • DRÁBEK, Pavel. Shakespeare's Influence on Mucedorus. In Shakespeare and His Collaborators over the Centuries. Ed. Pavel Drábek, Klára Kolinská a Matthew Nicholls. Newcastle-upon-Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2008. s. 45-53, 9 s. Academic Titles. ISBN 978-1-84718-978-3. info
 • DRÁBEK, Pavel. člen ediční rady časopisu Opus musicum. : Ediční rada Opus musicum, 2008. info
 • DRÁBEK, Pavel. Shakespearova medicína. Rozrazil, Brno: Husa na provázku, CED, Větrné mlýny, 2007, roč. 1/2, č. 1, s. 79-84. ISSN 1801-4755. URL info
 • HUBERT, Krejčí a Pavel DRÁBEK. Tristram a Izauda a jiné hry. Současná česká hra, Brno: Větrné mlýny, 2007, roč. 7/2007, č. 7, s. 1-88. ISSN 1213-7022. info
 • DRÁBEK, Pavel. Nový svazek České divadelní encyklopedie. Divadelní revue, Praha: Divadelní ústav Praha, 2007, XVIII/2007, č. 4, s. 63-64. ISSN 0862-5409. info
 • DRÁBEK, Pavel. Hudba v alžbětinském divadle. Rozrazil, Brno: Husa na provázku, CED, Větrné mlýny, 2006, roč. 1/1, č. 1, s. 39-43. ISSN 1801-4755. URL info
 • MOLIERE, Jean-Baptiste Poquelin, Antonín PŘIDAL, Daniela JOBERTOVÁ a Pavel DRÁBEK. Tartuffe. 1. vyd. Brno: Větrné mlýny, 2006. 122 s. Repertoár 10. ISBN 8086907236. URL info
 • DRÁBEK, Pavel. František Nevrla, překládání Shakespeara a kult E. A. Saudka. In Český překlad II (1945-2004). 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2006. s. 168-176, 9 s. ISBN 8073081016. info
 • DRÁBEK, Pavel. Proměny shakespearovské dramaturgie - v Londýně a Stratfordu. Svět a divadlo, Praha, 2006, XVII, č. 1, s. 108-115. ISSN 0862-7258. info
 • DRÁBEK, Pavel a Klára KOLINSKÁ. Shakespearovští odborníci z celého světa se sešli u jednoho stolu. Literární noviny, Praha: Společnost pro literární noviny, 2006, roč. 17, č. 8, s. 10-11. ISSN 1210-0021. info
 • DRÁBEK, Pavel. Shakespeare kočující: herec poutník, divadlo za časů moru a divadlo za časů nelibosti. Rozrazil, Brno: Husa na provázku, CED, Větrné mlýny, 2006, roč. 3/1, č. 3, s. 35-39. ISSN 1801-4755. URL info
 • DRÁBEK, Pavel a Klára KOLINSKÁ. Shakespearovská konference na Filozofické fakultě. muni.cz, Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2006, roč. 3/2, č. 3, s. 4-5. ISSN 1801-0806. Zpráva o mezinárodní konferenci info
 • DRÁBEK, Pavel. Marie Stuartovna, královna skotská, vězenkyně anglická. In Friedrich Schiller, Marie Stuartovna. Brno: Městské divadlo Brno, 2006. s. 33-61, 29 s. Friedrich Schiller, Marie Stuartovna. info
 • DRÁBEK, Pavel. Hledač Shakespeara. Literární noviny, Praha: Společnost pro Literární noviny, 2006, XVII, č. 14, s. 11-12. ISSN 1210-0021. info
 • DRÁBEK, Pavel. Shakespeare a média: Shakespearovy mediální hvězdy. Rozrazil, Brno: Husa na provázku, CED, Větrné mlýny, 2006, roč. 4/1, č. 4, s. 103-109. ISSN 1801-4755. URL info
 • DRÁBEK, Pavel. Shakespeare - práce - láska. Rozrazil, Brno: Husa na provázku, CED, Větrné mlýny, 2006, roč. 5/1, č. 5, s. 101-107. ISSN 1801-4755. URL info
 • DRÁBEK, Pavel. Shakespeare potápěčem. Rozrazil, Brno: Husa na provázku, CED, Větrné mlýny, 2006, roč. 5/1, č. 5, s. 165-168. ISSN 1801-4755. URL info
 • DRÁBEK, Pavel. Shakespearovi sportovci. Rozrazil, Brno: Husa na provázku, CED, Větrné mlýny, 2006, roč. 6/1, č. 6, s. 76-81. ISSN 1801-4755. URL info
 • PŘIDAL, Antonín, Miroslav PLEŠÁK a Pavel DRÁBEK. Čtyři rozhlasové + jedna divadelní hra (Políček č. 111, Atentát v přízemí, Noční žokej, Elektrický nůž, Noc potom). 1. vyd. Brno: Větrné mlýny, 2006. 250 s. Dramatické texty sv. 40. ISBN 80-86907-28-7. info
 • DRÁBEK, Pavel. Shakespeare a lidové veselice. Rozrazil, Brno: Husa na provázku, CED, Větrné mlýny, 2006, roč. 7/1, č. 7, s. 81-85. ISSN 1801-4755. URL info
 • DRÁBEK, Pavel. Absurdní dramatik Shakespeare. Rozrazil, Brno: Husa na provázku, CED, Větrné mlýny, 2006, roč. 8/1, č. 8, s. 103-108. ISSN 1801-4755. URL info
 • DRÁBEK, Pavel. Shakespearovy slangy a dialekty. Rozrazil, Brno: Husa na provázku, CED, Větrné mlýny, 2006, roč. 9/1, č. 9, s. 59-62. ISSN 1801-4755. URL info
 • DRÁBEK, Pavel. English Comedians in Prague, October 1602. Notes and Queries, Oxford, UK: Oxford University Press, 2006, roč. 53, č. 4, s. 499-500. ISSN 0029-3970. info
 • DRÁBEK, Pavel. Shakespearovy pohádky. Rozrazil, Brno: Husa na provázku, CED, Větrné mlýny, 2006, roč. 10/1, č. 10, s. 69-73. ISSN 1801-4755. URL info
 • KOHOUT, Pavel, Josef BALVÍN, Sergej MACHONIN, Pavel DRÁBEK a Libor VODIČKA. August August, august. 1. vyd. Brno: Větrné mlýny, 2006. 146 s. Repertoár 11. ISBN 80-86907-35-X. URL info
 • DRÁBEK, Pavel, Dana ŠLANCAROVÁ a Daniel PŘIBYL. Kapradí: knihovna překladů raného anglického dramatu. 2006. URL URL info
 • DRÁBEK, Pavel, Klára KOLINSKÁ a Jeffrey Alan VANDERZIEL. 8th Brno Conference of English, American and Canadian Studies. 2005. URL info
 • DRÁBEK, Pavel a Klára KOLINSKÁ. Mezinárodní konference anglistů na Filozofické fakultě. muni.cz Brno, Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005, roč. 2005, č. 1, s. 3-4. ISSN 1801-0806. Zpráva o mezinárodní konferenci info
 • DRÁBEK, Pavel. William Shakespeare a jeho divadlo. Brno: Vzdělávací a poradenské centrum MU, 2005. 18 s. Univerzita třetího věku. info
 • SHAKESPEARE, William, Antonín PŘIDAL a Pavel DRÁBEK. Othello. 1. vyd. Brno: Větrné mlýny, 2005. 162 s. Repertoár 4. ISBN 8086907155. URL info
 • SHAKESPEARE, William, František NEVRLA a Pavel DRÁBEK. Hamlet. 1. vyd. Brno: Větrné mlýny, 2005. 208 s. Repertoár 5. ISBN 8086907163. URL info
 • DRÁBEK, Pavel. O Williamu Shakespearovi a jeho životech. Rozrazil, Brno: Husa na provázku, CED, Větrné mlýny, 2005, roč. 0/1, č. 1, s. 25-26. ISSN 1801-4755. URL info
 • ROSTAND, Edmond, Jaroslav VRCHLICKÝ, Petr CHRISTOV, Pavel DRÁBEK a Jana CHARTIEROVÁ. Cyrano de Bergerac. 1. vyd. Brno: Větrné mlýny, 2005. 240 s. Repertoár 8. ISBN 8086907228. URL info
 • DRÁBEK, Pavel. Arkádie Toma Stopparda. In Městské divadlo Brno 2004-2005. 1. vyd. Brno: Městské divadlo Brno, 2005. s. 20-23, 4 s. ISBN 80-239-3833-9. info
 • DRÁBEK, Pavel. "There's Magicke in the web of it": the occult dimension of Shakespeare's Othello. In Theory and Practice in English Studies. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 43-50, 8 s. ISBN 80-210-3836-5. info
 • DRÁBEK, Pavel. William Shakespeare. In William Shakespeare a John Fletcher, Král Jindřich VIII. Brno: Městské divadlo Brno, 2004. s. 23-24, 2 s. William Shakespeare a John Fletcher, Král Jindřich. info
 • DRÁBEK, Pavel. John Fletcher. In William Shakespeare a John Fletcher, Král Jindřich VIII. Brno: Městské divadlo Brno, 2004. s. 27-31, 4 s. William Shakespeare a John Fletcher, Král Jindřich. info
 • DRÁBEK, Pavel. William Shakespeare, John Fletcher a Král Jindřich VIII.: dva autoři a jedna hra. In William Shakespeare a John Fletcher, Král Jindřich VIII. Brno: Městské divadlo Brno, 2004. s. 32-65, 23 s. William Shakespeare a John Fletcher, Král Jindřich. info
 • DRÁBEK, Pavel a Ondřej HÝBL. 2. divadelní dílna japonského kjógenu. 2004. Stránky Malého divadla kjógenu info
 • DRÁBEK, Pavel. Theory and Practice in English Studies, Volume 2. Edited by Pavel Drábek and Jan Chovanec. In Theory and Practice in English Studies. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. s. 1-200, 200 s. ISBN 80-210-3836-5. info
 • DRÁBEK, Pavel. Pilíře Shakespearovy Globe. Svět a divadlo, Praha, 2004, XV, č. 6, s. 117-125. ISSN 0862-7258. info
 • DRÁBEK, Pavel. Brno Studies in English. Edited by Pavel Drábek. Brno Studies in English, Brno: MU, 2004, roč. 10/30, č. 1, s. 1-225. ISSN 1211-1791. info
 • DRÁBEK, Pavel. The Shakespeare's Globe Theatre, London. ESU Cultural Seminar 2004. In ESU Newsletter. Praha: ESU (English-Speaking Union, steering committee in Prague), 2004. s. 2. info
 • DRÁBEK, Pavel. Jakubovská scéna v Londýně. Svět a divadlo, Praha, 2003, XIV, č. 3, s. 29-39. ISSN 0862-7258. info
 • DRÁBEK, Pavel. 100 let od narození prof. Karla Štěpaníka. Universitas, Brno: MU, 2003, roč. 2003, č. 3, s. 19-19. ISSN 1212-8139. info
 • DRÁBEK, Pavel. Brno Studies in English. Edited by Pavel Drábek. In Brno Studies in English 29. Brno: MU, 2003. s. 1-250, 250 s. info
 • DRÁBEK, Pavel. Studying the Art of Provoking. In SKREBELS, Paul a Sieta VAN DER HOEVEN. For All Time?: Critical Issues in Teaching Shakespeare. Kensington Gardens, South Australia: Wakefield Press, 2002. s. 112-124. For All Time?: Critical Issues in Teaching Shakesp. ISBN 1862545952. info
 • DRÁBEK, Pavel. The Prophetess and Life is a Dream: Two Early Modern Plays on Worldly Prerogative. In Brno Studies in English. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002. s. 119-126. ISBN 80-210-2968-4. info
 • DRÁBEK, Pavel. Polish Kings in Spanish Hermitages? : A Brief Speculation on Calderón's Possible Inspiration. In Brno Studies in English. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002. s. 127-128. ISBN 80-210-2968-4. info
 • DRÁBEK, Pavel. Dva nové překlady Hamleta. Host : literární měsíčník, Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host, 2000, roč. 2000, č. 5, s. 12-16. ISSN 1211-9938. info
 • DRÁBEK, Pavel. Čtyři angličtí mystici 14. století. Host : literární měsíčník, Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host, 2000, roč. 2000, č. 8, s. 55-60. ISSN 1211-9938. info
 • DRÁBEK, Pavel a Ladislav ČUMBA. Kulturní samorost : Vaňkovka: Divadlo nezhýčkaného diváka, Malá divadelní topografie. Divadelní noviny, Praha: Divadelní ústav, 2000, roč. 9, č. 7, s. 14. ISSN 0862-7258. info
 • SVIDERSKI, René a Pavel DRÁBEK. Největším problémem Vaňkovky je Vaňkovka sama. Divadelní noviny, Praha: Divadelní ústav, 2000, roč. 9, č. 7, s. 14. ISSN 0862-7258. info
 • DRÁBEK, Pavel. Král nekrál a Pitvora. Yorick, www.divadlo.cz/yorick, 1999, roč. 1999, č. 3, s. 1-5. URL info
 • KREJČÍ, Hubert a Pavel DRÁBEK. Arlekino vévodou bretaňským aneb Král Leyr a jeho tři dcery neboli Zkamenělý princ. In Hubert Krejčí. Divadelní hříčky. Praha: Krystal, 1999. s. 179-230, 52 s. Divadelní hříšky. info
 • DRÁBEK, Pavel. Divá Bára. Divadelní noviny, Praha: Divadelní ústav, 1999, roč. 8, č. 17, s. 7. ISSN 0862-7258. info
 • DRÁBEK, Pavel. Dvojí proměna v Klicperově divadle. Divadelní noviny, Praha: Divadelní ústav, 1999, roč. 8, č. 13, s. 7. ISSN 0862-7258. info
 • DRABEK, Pavel. Kdokoli (Everyman). Divadelní revue, Praha: Divadelní ústav Praha, 1998, roč. 1998, č. 4, s. 45-84. ISSN 0862-5409. info
 • DRÁBEK, Pavel. Po kamení to skáče : Studio Dům v Rumunsku. Divadelní noviny, Praha: Divadelní ústav, 1996, roč. 5, č. 5, s. 8-9. ISSN 0862-7258. info

30. 1. 2012