doc. RNDr. Antonín Brablec, CSc.

docent – Ústav fyzikální elektroniky


kancelář: pav. 06/01005
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3274
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Antonín Brablec, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Fyzika plazmatu
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 20. 1. 2006
Datum ukončení řízení 30. 11. 2006
Habilitační práce (veřejná část) Optická diagnostika vf a speciálních typů výbojů
Oponenti habilitační práce prof.RNDr. Pavel Kubeš, CSc. (ČVUT Praha, Fakulta elektrotechnická)
doc. RNDr. František Krčma, Ph.D. (FCH VUT Brno)
doc. RNDr. Pavel Veis, Ph.D. (MFF UKo Bratislava)
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Mirko Černák, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové doc. RNDr. Anna Záhoranová, CSc. (UKo- Přírodovědecká fakulta)
doc. Ing. Pavel Šunka, CSc. (ÚPT AV ČR Praha)
prof. RNDr. Vladimír Aubrecht, CSc. (VUT Brno)
prof. RNDr. Petr Špaténka, CSc. (Strojní fakulta TU Liberec)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 1. 11. 2006

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info