Mgr. Jana Urbanovská, Ph.D.


kancelář: 4.27
Joštova 218/10
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5462
e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Urbanovská, Jana, Ph.D.
Pracoviště
 • Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita
Funkce na pracovišti
 • Odborná asistentka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2012: Ph.D. v oboru Mezinárodní vztahy, Masarykova univerzita, Brno, disertační práce "Participace států v operacích OSN na udržení míru. Případ České republiky, Slovenska a Rakouska"
 • 2008: Mgr. v oboru Politologie (summa cum laude), Univerzita Palackého, Olomouc, diplomová práce "Operace OSN na udržení míru: Předpoklady úspěchu při řešení konfliktů v Africe v době po skončení studené války"
 • 2007: Philipps-Universität Marburg, Marburg a/d Lahn, Německo
 • 2003-2004: Friedrich-Schiller-Universität, Jena, Německo
Přehled zaměstnání
 • Od 2013: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií, FSS MU - Odborná asistentka
 • 2012-2019: Mezinárodní politologický ústav, FSS MU - Výzkumná pracovnice
 • 2012-2014: Projekt OP VK Internacionalizace, inovace, praxe: sociálně-vědní vzdělávání pro 21. století, FSS MU - Vedoucí projektového modulu
 • 2009-2012: Projekt OP VK Inovace výuky na Katedře mediálních studií a žurnalistiky, FSS MU - Asistentka pro výuku
 • 2009: Úřad vlády ČR - Liaison officer v rámci předsednictví ČR v Radě EU
Pedagogická činnost
 • Německá zahraniční a bezpečnostní politika
 • Bezpečnostní dimenze evropské integrace
 • Krizový management EU
 • International Organizations and Diplomacy
 • Europe and Global Politics
 • Crisis Management Operations
Vědeckovýzkumná činnost
 • 1/2017-12/2019: Německo a vojenské operace out-of-area: civilní mocnost, obchodní stát nebo mocnost středního řádu?, Grantová agentura ČR, členka řešitelského týmu
 • 1-12/2017: Metodika predikce, včasného varování a prevence hrozeb plynoucích z regionálních ozbrojených konfliktů pro vnitřní bezpečnost ČR, Ministerstvo vnitra ČR, členka řešitelského týmu
 • 4/2017: Spolupráce na výzkumu prevence konfliktů a včasného varování, MŠMT ČR / Česko-norský výzkumný program, členka řešitelského týmu
 • 1-12/2012: Politické a bezpečnostní výzvy vládnutí v současné Evropě, Grantová agentura MU, členka řešitelského týmu
 • 1-12/2010: Aktuální problémy mezinárodní bezpečnosti, Grantová agentura MU, členka řešitelského týmu
 • 9/2009-5/2010: Působení zemí střední Evropy ve vojenských operacích krizového managementu, Program rektora MU na podporu tvůrčí činnosti studentů, řešitelka projektu
 • 1/2009-12/2012: Ozbrojené konflikty v mezinárodních vztazích po skončení studené války, Grantová agentura ČR, členka řešitelského týmu
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 9. 7. 2018 – 13. 7. 2018: University of Jena, Jena, Ostatní, DEU
 • 24. 10. 2017 – 28. 10. 2017: The Free University of Berlin, Humbold University of Berlin, Foundation Science and Politics, Berlin, Ostatní, DEU
 • 24. 4. 2017 – 28. 4. 2017: Peace Research Institute Oslo (PRIO), Oslo, Norské fondy a fondy EHP, NOR
 • 19. 10. 2015 – 23. 10. 2015: University of Regensburg, Regensburg, Partnerské instituce MU, DEU
 • 7. 3. 2011 – 9. 3. 2011: Comenius University in Bratislava, Bratislava, Partnerské instituce MU, SVK
 • 16. 10. 2010 – 25. 10. 2010: Haifa University, Hebrew University, Bar Ilan University, Tel Aviv University, IDC Herzlya, Tel Aviv, Ostatní, ISR
 • 21. 4. 2010 – 23. 4. 2010: University of Vienna, Vienna, Partnerské instituce MU, AUT
 • 31. 8. 2009 – 4. 9. 2009: Central European University, Budapest, Partnerské instituce MU, HUN
Univerzitní aktivity
 • Od 2017: Studijní poradkyně bakalářského programu International Relations and European Politics, FSS MU
 • Od 2016: Fakultní koordinátorka a členka pracovní skupiny Centra rozvoje pedagogických kompetencí (CERPEK), MU
 • Od 2014: Lektorka letní školy International Relations and Global Security, MU
 • 2009: Členka disciplinární komise FSS MU
Mimouniverzitní aktivity
 • Členka Czech-German Young Professionals Program (CGYPP)
Vybrané publikace
 • KŘÍŽ, Zdeněk, Jana URBANOVSKÁ a Stanislava BRAJERČÍKOVÁ. The Visegrad Countries as an Example to Emulate? German Expectations within the Eastern Partnership. Studia Politica : Romanian Political Science Review, Bucharest: University of Bucharest, 2019, roč. 19, č. 1, s. 83-101. ISSN 1582-4551. web čísla časopisu info
 • KŘÍŽ, Zdeněk, Jana URBANOVSKÁ a Stanislava BRAJERČÍKOVÁ. The Middle Power Concept : Presenting a Complex Approach. Politické vedy, Banská Bystrica: Matej Bel University Press, 2019, roč. 22, č. 4, s. 33-56. ISSN 1335-2741. doi:10.24040/politickevedy.2019.22.4.33-56. článek - open access info
 • URBANOVSKÁ, Jana. Germany and UN Peacekeeping : Winds of change or business as usual? Obrana a strategie, Brno: Univerzita obrany, 2019, roč. 19, č. 2, s. 35-50. ISSN 1214-6463. doi:10.3849/1802-7199.19.2019.02.035-050. článek - open access info
 • KŘÍŽ, Zdeněk, Stanislava BRAJERČÍKOVÁ a Jana URBANOVSKÁ. Defense Co-Operation Between Germany and the Visegrad Countries. The Journal of Slavic Military Studies, Routledge, Taylor & Francis Group, 2018, roč. 31, č. 3, s. 354-371. ISSN 1351-8046. doi:10.1080/13518046.2018.1487203. URL info
 • URBANOVSKÁ, Jana. The Federal Republic of Germany in the Czech Foreign Policy. In Alica Kizeková et al. Czech Foreign Policy in 2017 : Analysis. Prague: Institute of International Relations Prague, 2018. s. 83-102, 20 s. ISBN 978-80-87558-32-4. info
 • URBANOVSKÁ, Jana. Spolková republika Německo v české zahraniční politice. In Michal Kořan a kol.. Česká zahraniční politika v roce 2016. Analýza ÚMV. 2017. vyd. Praha: Ústav mezinárodních vztahů Praha, 2017. ISBN 978-80-87558-30-0. info
 • URBANOVSKÁ, Jana a Zdeněk KŘÍŽ. The Security Dimension of Czech-German Cooperation. In Břetislav Dančák and Vít Hloušek. Towards Partnership. The Third Decade of Czech-German Relations. Brno: muni PRESS, 2016. s. 178-212, 35 s. Monographs Series, Vol. 65. ISBN 978-80-210-8541-1. info
 • DANČÁK, Břetislav, Vít HLOUŠEK, Vojtěch BELLING, Vít BORČANY, Petr FIALA, Adéla KADLECOVÁ, Oldřich KRPEC, Zdeněk KŘÍŽ, Michal SKULÍNEK, Jana URBANOVSKÁ, Petra VEJVODOVÁ, Michal VÍT a Vladan HODULÁK. Towards Partnership. The Third Decade of Czech-German Relations. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 309 s. ISBN 978-80-210-8541-1. info
 • PAULECH, Michal a Jana URBANOVSKÁ. Visegrad Four EU Battlegroup: Meaning and Progress. Obrana a strategie, Brno: Univerzita obrany, 2014, roč. 14, č. 2, s. 49-60. ISSN 1214-6463. doi:10.3849/1802-7199.14.2014.02.049-060. URL info
 • KŘÍŽ, Zdeněk a Jana URBANOVSKÁ. Deutschlands Außen- und Sicherheitspolitik nach der Vereinigung. Zivilmacht, Handelsstaat oder Mittelmacht? 1. vyd. Brno: Muni press, 2014. 265 s. ISBN 978-80-210-7061-5. info
 • URBANOVSKÁ, Jana. The Role of International Organizations in Conflict Resolution. In Zdeněk Kříž, Jana Urbanovská. Examining Armed Conflict. Theoretical Reflections on Selected Aspects. 1. vyd. Brno: Muni press, 2014. s. 115-146, 32 s. ISBN 978-80-210-7035-6. info
 • KŘÍŽ, Zdeněk a Jana URBANOVSKÁ. Examining Armed Conflict. Theoretical Reflections on Selected Aspects. 1. vyd. Brno: Muni press, 2014. 179 s. ISBN 978-80-210-7035-6. info
 • URBANOVSKÁ, Jana a Zdeněk KŘÍŽ. Slovakia in UN Peacekeeping Operations: Trapped between the Logic of Consequences and Appropriateness. The Journal of Slavic Military Studies, 2013, roč. 26, č. 3, s. 371-392. ISSN 1556-3006. doi:10.1080/13518046.2013.812478. URL info
 • URBANOVSKÁ, Jana. Konceptualizace udržování míru OSN coby mezinárodního režimu. Obrana a strategie, Brno: Univerzita obrany, 2012, roč. 12, č. 2, s. 27-44. ISSN 1214-6463. info
 • URBANOVSKÁ, Jana. Udržování míru OSN jako nástroj řešení ozbrojených konfliktů. In Pospíšil, Ivo, Kříž, Zdeněk a kol.: Ozbrojené konflikty po konci studené války. Brno: muni press, 2012. s. 86-106, 21 s. Monografie, č. 46. ISBN 978-80-210-6047-0. info
 • URBANOVSKÁ, Jana. The Typology of Peace Operations. Contemporary European Studies, Olomouc: Palacký University, 2009, roč. 2009, Spec.Issue, s. 213-222. ISSN 1802-4289. URL info
 • URBANOVSKÁ, Jana. Operace OSN na udržení míru v Africe po konci studené války: předpoklady úspěchu. Mezinárodní vztahy, Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2008, roč. 43, č. 3, s. 22-46. ISSN 0323-1844. info

20. 3. 2020