doc. PhDr. Kateřina Nedbálková, Ph.D.

docentka – Katedra sociologie


kancelář: 3.53
Joštova 218/10
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6164
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • doc. PhDr. Kateřina Nedbálková, Ph.D. narozená 28.5. 1974
Pracoviště
 • katedra sociologie
  Fakulta sociálních studií
  Masarykova univerzita
  Joštova 10
  Brno 602 00
  telefon: +420 5 49 49 61 64
  fax: +420 5 49 49 19 20
Funkce na pracovišti
 • docentka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • Doc. (2010) Masarykova Univerzita Brno, Fakulta sociálních studií, obor sociologie
 • PhDr., Ph. D. (2004) Masarykova Univerzita Brno, Fakulta sociálních studií, katedra sociologie "Spoutaná Rozkoš aneb reprodukce genderové struktury a heteronormativity ve vězeňských subkulturách žen
 • Mgr (1999) Masarykova Univerzita Brno, Škola sociálních studií, katedra sociologie Subkultura homosexuálů v Brně
Přehled zaměstnání
 • 2015 - docentka na katedře sociologie, FSS MU, Brno
 • 2010 - 2015 docentka a vedoucí oboru genderových studií, FSS MU, Brno
 • 2004 - odborná asistentka na katedře sociologie, obor genderová studia, FSS MU, Brno
 • 2005 - výzkumná pracovnice Institutu pro výzkum reprodukce a integrace společnosti (IVRIS), tým: Sociální reprodukce exkluze, inkluze, koheze
 • 2003 - 2006 Akademie Iuris, Brno, výuka sociologie
 • 2002 - 2005 Evangelická akademie, výuka sociologie
 • 2002 - 2004 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, katedra designu Zlín, výuka sociologie
Pedagogická činnost
 • Etnografie a rozumějící rozhovor
 • Metodologie kvalitativního výzkumu
 • Metodologický seminář
 • Sociologické teorie genderu
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2012-2015 Paměť romských dělníků, Ministerstvo kultury
 • 2008 - 2010 GAČR: Lesické rodiny: partenrství a rodičovství v pozdně moderní společnosti,
 • 2006 spoluřešitelka GAČR: Volba vzdělání a anticipace šancí na pracovním trhu z genderové perspektivy
 • 2005 GAČR postdoktorský projekt: Vězení jako genderovaná instituce
 • 2003-2004 spoluřešitelka projektů na zavedení bakalářského studijního oboru Gender studia do kurikula FSS MU
 • 2004 projekt Alternativní rodinné modely: rodiny gay otců a lesbických matek, MLADĚRO [Mládež, děti, rodina] výzkumný záměr, Fakulta sociálních studií, MU Brno
 • 2003 projekt Pseudorodiny v ženské věznici, MLADĚRO [Mládež, děti, rodina] výzkumný záměr, Fakulta sociálních studií, MU Brno
Akademické stáže
 • 2021 V. N. Karazin Kharkiv National University, Charkov, Ukrajina, Erasmus ICM
 • 2019 University of Bremen, BIGSSS - Bremen International Graduate School of Social Sciences Erasmus+, Staff mobility for teaching
 • 2018 Technische Universität Berlin, Institut für Soziologie, project MUNI 4.0, training
 • 2017 University of Ljubljana, Faculty of Arts, Erasmus+, Staff mobility for teaching
 • 2016 University of Ljubljana, Faculty of Arts, Erasmus+, Staff mobility for teaching
 • 2013 University of California, Berkeley, Fulbright Masaryk scholarship
 • 2005 Centre of Criminology, University of Toronto, Canada
 • 2004 Harvard University, Boston, USA, field and library research, project: Alternative families: the families of gays and lesbians
 • 2004 Curricullum Resource Center, Gender studies session, Středoevropská univerzita, Budapešť, Maďarsko
 • 2001 Centre for Russian and East European Studies, University of Toronto, Canada
 • 2001 Summer Research Institute at the Kinsey Institute for Research in Sex, Gender, and Reproduction, Bloomington, Indiana, USA
 • 1998 Lillehammer College, Norsko
Vystoupení na konferencích (od roku 2008)
 • IV Congress of the Sociological Association of Ukraine, V. N. Karazin Kharkiv National University, Charkov, Ukrajina, paper: Class inequalities in the Czech Republic
 • ČSS 2021: sociologické reflexe, FSS, MU, příspěvek: Dělnická třída v ČR
 • 2019 Stráž pod Ralskem, Akademie Vězeňské služby ČR, zvaná přednáška: Vězení, gender, nerovnost
 • 2018 Hradec Králové, Česká společnost a sociologie: diagnózy a perspektivy (1918–2018), příspěvek: Kdo (ne)jsou dnešní dělníci?
 • 2018 Olomouc, 8. sociologická konference, Společnost a moderní technologie, příspěvek: Jsou dělníci obyčejní lidé?
 • 2015, European Sociological Association conference, Prague, příspěvek: Working Class in Precarious Times (the Czech Republic Case)
 • 2015 Česko slovenské sociologické dny, Bratislava, Sociologický ústav, příspěvek: Sociologie třídy a dělnictví
 • 2015 pozvaná přednáška, Does it make sense to speak about lesbian and gay families? In 29th Congress of the European Federation of the Psychology Student's Associations, Srní, Czech Republic.
 • 2013, Working class in the Czech Republic. In University of California, Berkeley, Culture and History of East Central Europe Working Group.
 • Nedbálková, K. 2012. "Working class families in the Czech Republic: real, wanted and sentenced to failure." Paper at the conference The Politics of Location Revisited. 8th European Feminist Research Conference, Central European University, Budapest.
 • Nedbálková, K. 2011. "Dělnická rodina." [Working Class Family.] Paper at the conference Feministická studia na hranici. FSS MU, Brno.
 • Nedbálková, K. 2011. "Dělnická rodina a metodologická výzvy sociálně vědního výzkumu." [Working Class Family and the Methodological Challenge in the Social Science Research.] SÚ SAV, Bratislava
 • Nedbálková, K. 2011. "Homophobia in schools in the Czech Republic." Příspěvek přednesený na konferenci Homophobia in schools. University of Ljubljana, Ljubljana.
 • Nedbálková, K. 2010. "Methodology dilemmas in researching families." Příspěvek přednesený na konferenci Multiple Modernities of Same-Sex Sexuality in Nigeria. National University of Ireland, Maynooth. Maynooth, Irsko.
 • Nedbálková, K. 2009. "Re/searching lesbian families in the Czech Republic." Příspěvek přednesený na konferenci 9th Conference of the European sociological associtation ESA2009. Lisabon, Portugalsko.
 • Nedbálková, K. 2009. "The gay and lesbian families in the Czech Republic." Příspěvek přednesený na Univerity of California, Davis, USA.
 • Nedbálková, K. 2009. "Česká sexuologická škola perspektivou sociologie." [Czech Sexology from a Sociological Perspective.] Příspěvek přednesený na Celostátní studentské konferenci ČASP. Univerzita Palackého, Olomouc. 2009.
 • Nedbálková, K. 2008. "Lesbické rodiny: konceptuální a metodologické otázky výzkumu." [Lesbian Families: Concept and Methodology in Research.] Příspěvek přednesený na konferenci Reprodukce nebo intimita? Fakulta sociálních studií, MU, Brno.
Vystoupení na konferencích (do roku 2006)
 • 2006 Pozvání k přednášce na 14. celostátní konferenci České asociace pedagogického výzkumu, Západočeská univerzita v Plzni, příspěvek: Etnografický výzkum ve vězení
 • 2006 pracovní konference časopisu Biograf, příspěvek: Soukromá disciplinace veřejných toalet
 • 2006 Pozvání k přednášce na zahraniční konferenci 20Th Annual EFPSA Congress , Špindlerův Mlýn, příspěvek: Lesbian families: radical or typical?
 • 2005 Intimate/sexual citizenship: everyday life of gays and lesbians, Lublaň, Slovinsko, příspěvek: Traditional or subversive? Gay and lesbian families in the Czech Republic
 • 2005 Two is not enough for gender (e)quality, Zagreb, Chorvatsko, příspěvek: Gender of prison/the prison of gender
 • 2005 Invited lecture: The gendered character of crime and imprisonment, University of California, Davis, USA
 • 2005 What works with women offenders: A cross-national dialogue about effective responses to female offenders, příspěvek: The Womens Prisons in the Czech Republic, Prato, Itálie
 • 2005 Pracovní konference časopisu Biograf, Borek u Suchomast, příspěvek: Česká sexuologická škola a její sociologická interpretace
 • 2005 Bohnické sexuologické dny, Praha, příspěvek: Rodiny lesbických matek
 • 2004 mezinárodní konference Ženy a delikvence, Právnická fakulta MU, Brno, příspěvek: Kriminalita a uvěznění z genderové perspektivy
 • 2004 (Re)Working Conditions: Queer/Feminist Perspectives of Resistance Against Precarious Work, Hamburg, příspěvek "Prison as a gendered institution"
 • 2004 Psychologické dny, Univerzita Palackého, Olomouc, příspěvky "Gay a lesbické rodiny", "Maskulinita a femininita ve vězeňských subkulturách žen"
 • 2004 Europe without homophobia: queerin(g) communities, Wroclaw, příspěvek "Gay and lesbian subulture in the Czech Republic"
 • 2004 Sféry ženy, Bánská Bystrica, příspěvek "Vězení jako genderovaná instituce"
 • 2004 Česko-slovenské sociologické dny, Praha, příspěvek "Gay a lesbické rodiny"
 • 2004 Gender Kolleg der Universität Wien, přednáška: "Gay and lesbian identites in tranformation" v rámci přednáškového cyklu "Brüche - Geschlecht - Gesselschaft: Transformationen von Geschlechterverhältnissen"
 • 2003 Masarykova česká sociologická společnost, sekce sociální patologie, Velké Karlovice příspěvek Kriminalita žen a vězeňské subkultury
 • 2003 Biokonference, Borek u Suchomast, příspěvek: Diferenciace genderových rolí v lesbických partnerstvích žen ve vězení
 • 2003 Národní kontaktní centrum ženy a věda, Praha, příspěvek Heteronormativita subkultur v ženské věznici
 • 2003 konference výzkumných týmů záměru MLADĚRO, Medlov příspěvek: Lesbická partnerství žen ve vězení a jejich genderová struktura
 • 2003 Peace Institute, Lubljana, Participation Opportunities: Perspectives for Inclusion of Marginalized Groups, příspěvek The Changing Space of the Gay and Lesbian Community in the Czech Republic
 • 2002 Kvalitativní výzkum v psychologii, sociologii a pedagogice, Pedagogická fakulta MU, Brno příspěvek Etnografie výzkumu ženské věznice
 • 2001 Kinsey Institute for Research in Sex, Gender, and Reproduction, Bloomington, Indiana, USA, příspěvek: Anonymus sex/public space
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2004 cena rektora Masarykovy univerzity za vynikající výsledky v doktorském studiu na Fakultě sociálních studií
Vybrané publikace
 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Tichá dřina : dělnictví a třída v továrně Baťa. 1. vyd. Praha: Display, 2021. 290 s. ISBN 978-80-907883-1-2. URL info
 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Sociologie třídy a dělnictví. Sociológia. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2018, roč. 50, č. 1, s. 57-77. ISSN 0049-1225. článek info
 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Nerovnost a kriminalita. Proč bohatí bohatnou a chudí končí ve vězení. In Celorepublikové instrukčně metodické zaměstnání polisistů ČR, Zařízení MVČR, Hotel Solenice. 2017. info
 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Láska ve vězení: vězení lásky. In 13. celostátní konference České asociace studentů psychologie. 2016. info
 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Idle Ally: LGBT Community in the Czech Republic. In Jusová, I., Šiklová, J. Czech Feminisms: Perspectives on Gender in East Central Europe. Neuveden: Indiana University Press, 2016. s. 205-221. ISBN 978-0-253-02193-9. info
 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Vězení jako domov? In ERA 21, O architektuře víc! 2016. info
 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Sociologie bez studia třídních nerovností? In FSV, UK Praha, Sociologické večery. 2016. info
 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Když se věda plete s vírou. Rodinné listy. Wolters Kluwer, 2016, roč. 5, č. 11, s. 32-34. ISSN 1805-0824. info
 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Malé velké téma: Veřejné toalety. Biograf. 2016, roč. 2016, 63-64, s. 73-78. ISSN 1211-5770. info
 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Does it make sense to speak about lesbian and gay families? In 29th Congress of the European Federation of the Psychology Student's Associations, Srní, Czech Republic. 2015. info
 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Třída a dělnictví v ČR. In 25 rokov sociologickej rozmanitosti (Siedme slovenské a české sociologické dni). 2015. info
 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Working Class in Precarious Times (the Czech Republic Case). In European Sociological Association Conference, Prague. 2015. info
 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina, Kateřina SIDIROPULU JANKŮ, Petr KUBALA, Adam STAVENÍK, Katarína SLEZÁKOVÁ a Václav WALACH. Doing Research, Making Science: The Memory of Roma Workers. Brno: CDK, 2015. 266 s. Sociologická řada. ISBN 978-80-7325-389-9. info
 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. On the Research Question. In Nedbálková, K., Sidiropulu Janků, K. DOING RESEARCH, MAKING SCIENCE: THE MEMORY OF ROMA WORKERS. Brno: CDK, 2015. s. 55-74. Sociology series. ISBN 978-80-7325-389-9. info
 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Ethnography, Fieldnotes, and Interviews. In Nedbálková, K., Sidiropulu Janků, K. (eds.). DOING RESEARCH, MAKING SCIENCE: THE MEMORY OF ROMA WORKERS. Brno: CDK, 2015. s. 75-98. Sociology series. ISBN 978-80-7325-389-9. URL info
 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Working class in the Czech Republic. In University of California, Berkeley, Culture and History of East Central Europe Working Group. 2013. info
 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Tak daleko tak blízko: dělnická třída v ČR. Sociální studia. Brno, 2012, roč. 9, č. 3, s. 85-100. ISSN 1214-813X. info
 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Community at the Backstage: Gays and Lesbians in the Czech Republic. In Taylor, Y., Addison, M. Queer Presences and Absences. London: Palgrave Macmillan, 2012. s. 31-50. Queer Presences and Absences. ISBN 0-230-00871-2. info
 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Matky kuráže: Lesbické rodiny v pozdně moderní společnosti. Praha: SLON, 2011. 120 s. Studie. ISBN 978-80-7419-041-4. info
 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Významné nebo bezvýznamné toalety. Biograf. 2010, roč. 50, č. 1, s. 65-67. ISSN 1211-5770. info
 • POLÁŠKOVÁ, Eva a Kateřina NEDBÁLKOVÁ. Czech Republic. In The Greenwood Encyclopedia of LGBT Issues Worldwide. USA: Greenwood Press, 2009. s. 101-110. vol 2. ISBN 0-313-34231-8. info
 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Řád veřejných toalet aneb Píšu pro sociologii ne pro svoji zábavu. Biograf - časopis pro biografickou a reflexivní sociologii. Praha, 2009, roč. 49, č. 2, s. 2-21, 19 s. ISSN 1211-5770. info
 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Jedna ruka kreslí druhou aneb Jak se dělá etnografický výzkum. In Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Pravidla hry. Praha: Portál, 2007. s. 112-125, 13 s. Portál. ISBN 978-80-7367-313-0. info
 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. The Changing Space of Gay and Lesbian Community in the Czech Republic. In Beyond The Pink Curtain. Everyday Life of LGBT in Eastern Europe. Ljubljana: Peace Institute, 2007. s. 57-71, 14 s. Politike Symposium series. ISBN 978-961-6455-45-9. info
 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Wahre Lesben, Fake Lesben und die Arbeit an der Beziehung. In Sexuell arbeiten - eine queere Perspektive auf Arbeit und prekäres Leben. Berlin: b_books, 2007. s. 289-299. sexuell arbeiten. ISBN 3-933557-65-8. info
 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. The prison of gender: the gender of prison. In Transgressing gender: two is not enough for gender (e)quality. The conference collection. Zagreb: Ženska soba & CESI., 2006. s. 83-98, 15 s. info
 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Vězeňství z genderové perspektivy. Praha: Open Society Fund, 2006. 6 s. Stínová zpráva v oblasti rovného zacházení. info
 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Etnografický výzkum ve vězení. In Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2006. s. 1-19. ISBN 80-7043-483-X. info
 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Spoutaná Rozkoš: (re) produkce genderu a sexuality v ženské věznici. Praha: SLON, 2006. 189 s. Gender sondy. ISBN 80-86429-65-2. info
 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Disciplinace veřejných toalet. Živel. Praha, 2006, roč. 2006, č. 28, s. 36-39. info
 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina a Eva POLÁŠKOVÁ. Gay a lesbické rodiny. In Psychologické dny 2004 : Svět žen a svět mužů : polarita a vzájemné obohacování : sborník příspěvků z konference Psychologické dny, Olomouc 2004. Olomouc: Universita Palackého v Olomouci, 2005. s. 120-131, 11 s. ISBN 80-244-1059-1. info
 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Rod zatvora: zatvor roda. In Transgresija roda: spolna/rodna ravnopravenost znači više od bizarnosti. Sbornik konferencijskih radova. Zagreb. Zagreb: Ženska soba & CESI, 2005. s. 126-141, 15 s. info
 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Lesbické rodiny: mezi stereotypem a autenticitou. Biograf - časopis pro biografickou a reflexivní sociologii. Praha, 2005, roč. 38, č. 38, s. 31 - 44, 13 s. ISSN 1211-5770. info
 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Gender vězení. In Sféry ženy. Banská Bystrica: Fakulta humanitních vied Univerzity Mateja Bela, SÚAV ČR, 2004. s. 115-122, 7 s. ISBN 80-8055-999-6. info
 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Má vězení střední rod? aneb Maskulinita a femininita ve vězeňských subkulturách. Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AV R, 2003, roč. 39, č. 4, s. 469-486, 17 s. ISSN 0038-0288. info
 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Vězení jako čas a prostor mužů. ERA 21 ekologie, realizace, architektura. Brno: ERA group, spol. s r.o., 2003, roč. 2003, č. 1, s. 42-43. ISSN 1213-6212. info
 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Proměny veřejného prostoru gay a lesbické subkultury. In SZALÓ, Csaba a Igor NOSÁL. Mozaika v re-konstrukci: Formování sociálních identit v současné Střední Evropě. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003. s. 73-90, 17 s. Ediční řada Sborníky, Svazek č. 17. ISBN 80-210-3306-1. info
 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Partnerství ve vzeských subkulturách aneb spoutaná Rozkoš. In Modernizace a česká rodina. Brno: Barrister and Principal, 2003. s. 223-249, 26 s. ISBN 80-86598-61-6. info
 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. JIná vězení? Brno: Sedmá generace, 2002. 3 s. 9/5. info
 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Alternativní rodinné modely aneb Rodiny lesbických matek a gay otců. (Kateřina Lišková, Jana Tesařová, ed.). In Ženská práva jsou lidská práva. Sborník přednášek ze semináře. 1. vyd. Brno: NESEHNUTÍ Brno, 2002. s. 96-103. ISBN 80-903228-0-8. info
 • NEDBÁLKOVÁ, Kateina. Subkultura homosexuál v Brn. Sociologický asopis. Praha: Sociologický ústav AV R, 2000, roč. 36, č. 3, s. 317-332, 15 s. ISSN 0038-0288. info
 • NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Motivace pro vegetariánství. Brno: Sociální studia, 1997. 2 s. G39. ISBN 8021017058. info

16. 12. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info