PhDr. Eleonóra Hamar, Ph.D.


E‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace
 • PhDr. Eleonóra Hamar, Ph.D. Narozena 29. 05. 1974 (Nové Zámky).
Pracoviště
 • Masarykova univerzita
  Filozofická fakulta
  Ústav religionistiky
  Arne Nováka 1, 60200 Brno
Funkce na pracovišti
 • odborná asistentka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • Ph.D. (2004): postgraduální doktorské studium sociologie, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Název disertační práce: Vyprávěná židovství. O narativní konstrukci druhogeneračních židovských identit.
 • PhDr. (2004): magisterské studium sociologie, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.
 • Mgr. (1998): magisterské studium religionistiky a filozofie, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně. Název diplomové práce: Dějiny náboženství z pohledu narativní historiografie.
 • Absolvování programu celoživotního vzdělávání "Příprava realizátorů distančního vzdělávání", Univerzita Palackého v Olomouci (2002-2003).
Přehled zaměstnání
 • 2004 - Odborná asistentka na Ústavu religionistiky na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně
 • 2002 - 2004 Odborná asistentka na Katedře sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, Ostrava (od 1. 9. 2002 do 31. 8. 2004) výuka kurzů: Sociologie I. - úvod a teorie, Sociologie II. - metodologie výzkumu, Sociologický seminář, Sociologie nacionalismu a etnicity.
 • 2001 - 2002 Výzkumný pracovník ve Výzkumném ústavu práce a sociálních věcí v Brně (od 1. 1. 2001 do 28. 2. 2002).
 • 2000 - 2003 Katedra Sociologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně (interní postgraduální studium): výuka kurzů Sociologie nacionalismu a etnicity, Sociologický proseminář, Sociologie nacionalismu a etnicity.
Pedagogická činnost
 • Antropologie náboženství
 • Židovské identity a modernita
 • Dějiny religionistiky
 • Úvod do religionistiky.
 • Náboženství a nacionalizmus
 • Dějepisectví a dějiny náboženství
 • Terénní výzkum současných náboženství
 • Kvalitativní metody religionistického výzkumu
 • Seminář k bakalářské práci
 • Seminář k magisterské práci
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2006 - 2008: řešení projektu "Narativní konstrukce židovských identit" - grant GAČR.
 • 2006: řešení projektu "Kvalitativní výzkumné metody v religionistice" - grant FRVŠ.
 • 2006: spolupráce na řešení projektu "Otázky studia interkulturních kontaktů - křesťanské misije v Indii" - grant FRVŠ s Janou Rozehnalovou.
 • 2003: spolupráce na řešení projektu "Rasismus CD-ROM" - grant FRVŠ s Evou Šlesingerovou.
 • 2003 - 2004: spolupráce na řešení projektu "Displacement" - Institut pro studium kultury a etnocentrismu/ISKE a FSS MU v Brně.
 • 2002 - 2003: řešení projektu "Sociologie nacionalismu a etnicity" v rámci programu Higher Education Support Program - Vzdělávací nadace Jana Husa, Brno.
 • 2000 - 2004: spoluřešení výzkumného projektu "Narativní konstrukce židovských identit" ve výzkumném záměru FSS MU v Brně, Marginalizovaní, minority a etnika v České republice (MAMIET).
 • 2001 - 2002: výzkumný pracovník v brněnské pobočce Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, spolupráce na řešení projektu "Standardy, kvalita a kultura osobních sociálních služeb".
 • 2001: příprava české části sborníku Feischmidt Margit (ed.) Ethnic Relations in Eastern Europe: a selected and annotated bibliography, Budapest, Local Government and Public Service Reform Initiative.
 • 2000: odborná spolupráce na projektu "Podpora dovedností a postavení romských poradců a asistentů v ČR" (společný projekt Institutu pro sociální otázky Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně a katedry distančního vzdělávání Filozofické fakulty Palackého univerzity v Olomouci).
Akademické stáže
 • Studijní pobyt na Institutu sociologie, Albert-Ludwigs Universität, Freiburg (2001-2002, šest měsíců v rámci programu Socrates-Erasmus)
 • Cross-border Identities - a Narrative Approach to East-West Experiences, Central European University SUN - Budapest (2001)
 • Inclusion and Exclusion in Contemporary European Societies, Inter University Center, Dubrovnik (2000)
 • Studijní pobyt v IPAG, Université de Rennes I., Rennes (1999)
 • Jews and Nationalism in the Modern World, Central European University SUN - Budapest (1999)
 • Inclusion and Exclusion in Modern Societies, Inter University Center, Dubrovnik (1998)
Konference
 • ESA Social Theory Conference: „Social Theory and the Sociological Discipline(s)“, 11. 09 - 13. 09. 2008, Innsbruck, Rakousko. Příspěvek: „Social Theory Implied: Articulating the post-Holocaust Jewish Second Generation“.
 • The 8th Conference of the European Association for the Study of Religions: "Time of Decline, Time of Hope. Scientific, Cultural and Political Engagement of the Study of Religions", 07. 09 - 11. 09. 2008, Brno, Česká republika. Příspěvek: "Memory and Post-Memory in 2nd Generational Jewish Identity Narratives: Secular and Religious Self-Understandings".
 • The 38th World Congress of the International Institute of Sociology: „Sociology Looks at the Twenty-First Century: From Local Universalism to Global Contextualism“, 26. 06 - 02. 07. 2008, Budapešť, Maďarsko. Příspěvek „Memory and Post-Memory in Jewish Identity Narratives: 2nd Generational Biographies in the Czech Republic“.
 • 5th CERES Conference "Various Interpretations of Religions: Methods and History", 9. 10. 2007, Pardubice, Česká republika. Příspěvek „Writing Religions: Texts and Narratives in the Academic Study of Religions“.
 • 3. konference Central European Religious Studies "Náboženství a tělo", 11-12. 10. 2005, Brno, Česká republika. Příspěvek "Náboženství a tělo: témata a koncepty v diskurzu religionistiky".
 • XXVII. Jahrestagung der Deutschen Vereinigung fur Religionsgechichte "Religion und Kritik - Das Kritikpotenzial der Religionen und der Religionswissenschaft", Bayreuth, Německo, 25-25. 9. 2005. Příspěvek "The critical potential of the narrative approach in the study of religions".
 • 7th Conference of European Sociological Association "Rethinking Inequalities", Toruň, Polsko, 9-12. 9. 2005. Příspěvek "Minor Language as a Place of Dwelling".
 • 2. konference Central European Religious Studies "Náboženství a jídlo", Pardubice, Česká republika, 26-27. 10. 2004. Příspěvek "Symbolické praktiky používání zásad kašer stravování".
Mimouniversitní aktivity
 • Přednáška "The narrative construction of second-generation Jewish identities", Summer worskhop of the Zalman Shazar Center for Jewish History (Jerusalem), 17. 8. 2004, v Brně.
 • Přednáška "Modern Jewish Identities", letní workcamp Mládeže pro interkulturní porozumění/MIP, 2002, Jiřice u Miroslavi.
 • Spoluzakladatelka Institutu pro studium kultury a etnocentrismu - ISKE (2002).
Překlady a recenze
 • Vajda, Júlia (2007): Rok 1956 ve vyprávění těch, kteří přežili šoa." Biograf 42.
 • Viktor Karády: Túlélok és újrakezdok. Fejezetek a magyar zsidóság szociológiájából 1945 után (Přeživší a znovu-začínající. Kapitoly ze sociologie maďarského židovství po roce 1945). Sociologický časopis, 2005, Vol.41, No. 4.
 • Nyíri, Pál (2005): Mobilita, podnikání a sex: Příběhy modernosti a čínské ženy žijící v Maďarsku. Biograf 36.
 • Tatár, György (1997): Tkaní světa do písma. Host 2.
 • Balla, Zsófia (2002): Ženská literatura, co je to? Host 9.
Publikace
 • HAMAR, Eleonóra. Sociální konstruktivismus. In Václavík, David; Nešpor, Zdeněk R. a kol.. Příručka sociologie náboženství. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2008. s. 76-82, 7 s. Studijní texty ; sv. 44. ISBN 978-80-86429-92-2. info
 • HAMAR, Eleonóra. Kvalitativní výzkum náboženství. In Václavík, David; Nešpor, Zdeněk R. a kol.. Příručka sociologie náboženství. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2008. s. 97-102, 6 s. Studijní texty ; sv. 44. ISBN 978-80-86429-92-2. info
 • HAMAR, Eleonóra. Náboženství a etnicita. In Václavík, David; Nešpor, Zdeněk R. a kol.. Příručka sociologie náboženství. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2008. s. 218-223, 6 s. Studijní texty ; sv. 44. ISBN 978-80-86429-92-2. info
 • HAMAR, Eleonóra. Náboženství v diaspoře. In Václavík, David; Nešpor, Zdeněk R. a kol.. Příručka sociologie náboženství. Praha: Sociologické nakladatelství, 2008. s. 243-247, 5 s. Studijní texty ; sv. 44. ISBN 978-80-86429-92-2. info
 • HAMAR, Eleonóra. Příběhy religionistického vědění. Podněty narativní a kritické teorie v religionistice. Religio, Revue pro religionistiku, 2008, roč. 16, č. 2, s. 155-176. ISSN 1210-3640. info
 • HAMAR, Eleonóra a Csaba SZALÓ. Osm migrujících žen a jejich transnacionální sdílený svět. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2007, roč. 43, č. 1, s. 69-88. ISSN 0038-0288. URL info
 • ŠLESINGEROVÁ, Eva, Csaba SZALÓ a Eleonóra HAMAR. Konceptualizace pojmu rasa a rasismus. Sociologický pohled. Sociální studia, Brno: Masarykova univerzita, 2007, roč. 2007, č. 4, s. 7-27. ISSN 1214-813X. info
 • SZALÓ, Csaba a Eleonóra HAMAR. The Formation of Ethnic Minority Identities and Their Social Inclusion. In SIROVÁTKA, Tomáš. The Challenge of Social Inclusion: Minorities and Marginalised Groups in the Czech Republic. První vydání. Brno: Barrister and Principal, 2006. s. 245-265, 20 s. knihy 1. ISBN 80-87029-06-2. info
 • SZALÓ, Csaba a Eleonóra HAMAR. Váš Trianon, náš holocaust: segregace a inkluze kultur vzpomínání. In MARADA, Radim. Etnická různost a občanská jednota. Brno: CDK, 2006. s. 117-142, 25 s. Sociologická řada 3. ISBN 80-7325-111-6. info
 • HAMAR, Eleonóra. Diaspora mezi snem a realitou: znovuobjevená společenství pro transnacionální svět? Sociální studia, Brno: Masarykova universita, 2006, roč. 2006, č. 1, s. 129-143. ISSN 1212-365X. info
 • HAMAR, Eleonóra. Náboženství a tělo. Teoretické perspektivy v diskursu religionistiky. In DOLEŽALOVÁ, Iva, Eleonóra HAMAR a Luboš BĚLKA. Náboženství a tělo. Brno: Masarykova universita, 2006. s. 15-22, 7 s. ISBN 80-210-4115-3. info
 • HAMAR, Eleonóra. Učíme kvalitativní metody: odborná literatura a její využití ve výuce. 2006. info
 • SZALÓ, Csaba a Eleonóra HAMAR. Vytváření etnokulturních minoritních identit a jejich sociální inkluze. Sociální studia, Brno: Fakulta sociálních studií, 2005, roč. 2005, 1., s. 67-82. ISSN 1214-813X. info
 • HAMAR, Eleonóra. Význam symbolických praktik kašer stravování pro utváření židovských identit. In Náboženství a jídlo. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. s. 57-66, 10 s. ISBN 80-7194-800-4. info
 • HAMAR, Eleonóra. Menšinový jazyk jako obyvatelné místo. Vymístěný svět Imre Kertésze (Minor language as a place of dwelling: the displaced world of Imre Kertész). Sociální studia, 2004, roč. 2004, č. 2, s. 57-70. ISSN 1212-365X. info
 • HAMAR, Eleonóra. Jak se věci skutečně seběhly? (How things really happened?). Anthropos, Bratislava, 2004, roč. 1, č. 3, s. 41-44. ISSN 1336-5541. info
 • HAMAR, Eleonóra. Židovské identity ve světle diskursivních změn (Jewish identities in the light of discursive transformations). Sociální studia, Brno: Masarykova universita, 2003, roč. 9, č. 1, s. 108-120. ISSN 1212-365X. info
 • HAMAR, Eleonóra, Kateřina JANKŮ a Eva ŠLESINGEROVÁ. Tvůrčí seminář Displacement. 2003. URL info
 • HAMAR, Eleonóra. O etnicitě a konstrukci židovských identit v životních příbězích (On Ethnicity and Jewish Identity Construction in Narratives). In Menšiny a marginalizované skupiny v České republice. Brno: MU FSS, Georgetown, 2002. s. 197-210. Rubikon, sv. 7. ISBN 80-210-2791-6. info
 • HAMAR, Eleonóra. Nalézání a vynalézání sebe v příběhu: O narativní konstrukci židovských identit (Finding and inventing of the self in a story: On narrative construction of Jewish identities). Biograf : časopis pro biografickou a reflexivní sociologii, Praha: Sdružení pro biografickou a reflexivní sociologii, 2002, roč. 9, č. 1, s. 29-49. ISSN 1211-5770. info
 • HAMAR, Eleonóra. O holocaustu a formování identit. Biograf : časopis pro biografickou a reflexivní sociologii, Praha: Sdružení pro biografickou a reflexivní s, 2002, roč. 9, č. 1, s. 61-65. ISSN 1211-5770. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš a Eleonóra HAMAR. Romští asistenti a romští poradci: krok k řešení problémů romské komunity. Sociální politika, Praha: MPSV Praha, 2001, roč. 27, č. 5, s. 14-15. ISSN 0049-0961. info
 • HAMAR, Eleonóra. O narativitě a biografickém vyprávění. Biograf, Praha: Sdružení pro biografickou a reflexivní s, 2000, roč. 2000, č. 22, s. 47-52. ISSN 1211-5770. info

23. 9. 2008

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info