doc. PhDr. Tomáš Pospíšil, Ph.D.

docent – Katedra anglistiky a amerikanistiky


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. G/G304
Gorkého 57/7
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6261
e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • doc. PhDr. Tomáš Pospíšil, Ph.D.
Pracoviště
 • Katedra anglistiky a amerikanistiky
  FF MU
  Arna Nováka 1
  602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • docent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2007: habilitace na Universitě Palackého v Olomouci, habilitační spis: obraz Afroameričanů v americké kultuře a filmu
 • 1996: Ph. D. na Universitě Palackého v Olomouci, disertační práce: "The Progressive Era in American Historical Fiction: Doctorow's Ragtime and Dos Passos' 42nd Parallel"
 • 1986: PhDr. (rigorózní zkouška)
 • 1984: absolvoval kombinaci oborů anglický jazyk a literatura - německý jazyk a literatura na FF Masarykovy university v Brně (tehdy UJEP)
Přehled zaměstnání
 • 1989 -: docent Katedry anglistiky a amerikanistiky Filozofické fakulty, MU Brno
 • 2008 - 2010: docent Katedry anglického jazyka TUL Liberec
 • 1986 - 1989: odborný asistent na Katedře jazyků Pedagogické fakulty, MU Brno
 • 1984 - 1986: studijní pobyt na Vysoké škole zemědělské v Brně, katedra cizích jazyků
Pedagogická činnost
 • Výuka: přehledové kurzy americké literatury, úvod do amerických studií, kursy o americkém filmu (historie vědeckofantastického filmu, americký nezávislý film, Afroameričané v americkém filmu, americký film po 2. světové válce), kanadský film od 70. let do současnosti, šedesátá létá v americké historii...
 • Vedení diplomových prací s uvedenou tématikou
 • Zkušební komise Státních závěrečných zkoušek BA, MA, PhDr
 • Výuka intenzivního kurzu na universitě v Řezně: Blackness, Multiculturalism and the American Screen, 23. 6. - 5. 7. 2013
 • Výuka na International Summer School CSAS (univerzita Graz) Under Deconstruction: How American are the Americas? 13-27. 7. 2008, Seggau Castle, Leibnitz - Austria
 • Výuka na Socrates IP Program na univerzitě v Postupimi: Putting a Human Face on Divesity: The US in/of Europe, projekt č. 28286, srpen 2006
 • Výuka intenzivního kurzu na univerzitě v Řezně: African American Screen Representation, červen - červenec 2003
 • Výuka intezivního kurzu na univerzitě v Magdeburgu: Good Old Plantation and After: The Black Film Image, únor 2002
Vědeckovýzkumná činnost
 • Afroameričané v americkém filmu, americký nezávislý film, kanadský film,
 • Grant: Různost a jednota v kanadské literatuře GAČR, grant č. 405/06/0096, 2006-2008
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 2007: University of British Columbia, Vancouver, září 2007, grant: Různost a jednota v kanadské literatuře GAČR, grant č. 405/06/0096, 2006-2008,
 • 2006: Faculty Research Program in Canadian Studies, University of Toronto, září 2006
 • 2003: Faculty Enrichment Program in Canadian Studies, University of Toronto, září 2003
 • 1999: Stipendium Fulbrightovy komise na University of Southern California, Los Angeles, leden - červen 1999
 • 1998: Salzburg Seminar, Rakousko. Seminář From Melting Pot to Mosaic. The Changing Role of Immigration in American Life, říjen 1998
 • 1997: účast na intenzivním semináři "Demokracy and Diversitty" na New School for Social Research, New York City, květen - červenec 1997
 • 1995: stipendium Institutu pro střední a jihovýchodní Evropu Rakouské republiky, Universita ve Vídni, září 1995
 • 1993 - 1994: Stipendium nadace American Council of Learned Societies na University of California, Santa Cruz
 • 17. 11. 2015 – 29. 11. 2015: National Chengchi University, National Taiwan Normal University, Soochow University, National Chi-nan Univesity, Taipei, Puli, Partnerské instituce fakult (Rozvojový program), TWN
  • Návštěvy na univerzitách, prezentace FF a MU, přednášky, náštěva na českém zastupitelském úřadě, propagace letní školy FF.
  • 2245
 • 9. 10. 2013 – 12. 10. 2013: LMU München, München, DEU
  • Aktivní účast na mezinárodní konferenci American Media - European Cultures, Negotiations of Transnational Exchange
 • 23. 6. 2013 – 6. 7. 2013: University of Regensburg, Regensburg, DEU
  • Výuka intenzivního kurzu Blackness, Multiculturalism and the American Screen.
 • 22. 4. 2013 – 27. 4. 2013: University of Tartu, Tartu, EST
  • Výukový pobyt Erasmus
 • 15. 11. 2012 – 19. 11. 2012: Salzburg Global Seminar, Salzburg, AUT
  • Účast na sympóziu SSASA Screening America: Film and Television in the 21st Century.
 • 29. 3. 2012 – 4. 4. 2012: Ege University, Izmir, TUR
  • Konference EAAS
 • 18. 9. 2011 – 24. 9. 2011: University of Joensuu, Joensuu, LLP Erasmus, FIN
  • Výukový program Erasmus
 • 26. 8. 2010 – 21. 9. 2010: University of British Columbia, CAN
  • Stipendium Faculty Research Program in Canadian Studies
 • 23. 5. 2010 – 28. 5. 2010: University of Ljubljana, Ljubljana, SVN
  • Výukový pobyt Erasmus
Universitní aktivity
 • proděkan pro zahraniční vztahy
 • zástupce FF MU v Radě vysokých škol
 • redakční rada Brno Studies in English
 • místopředseda oborové komise postgraduálního oboru Literatury v angličtině
Mimouniversitní aktivity
 • člen CSAAS - České a slovenské asociace amerických studií
 • člen EAAS - Evropské asociace amerických studií
 • člen IASA - International American Studies Association
 • člen CEACS - Středoevropské asociace kanadských studií
 • redakční rada Moravian Journal of Literature and Film
 • redakční rada Ostrava Journal of English Philology
 • člen oborové rady DSP oboru Anglická a americká literatura Univerzity Palackého
Vybrané přednášky a konferenční příspěvky
 • "Trauma Made in Hollywood": The Representation of Trauma and Healing in Selected Hollywood Films. Přednáška v rámci semináře Eribia, Universita Caen, 7. 4. 2014
 • "And Justice for All: The Representation of American Law and Justice in American Film", panel na konferenci EAAS America: Justice, Conflict, War, April 3-6, 2014, The Hague, the Netherlands
 • "And All the Pieces Matter": HBO's The Wire and the Complexity of Representation, Universita Regensburg, 4. 7. 2013
 • "You Have to Believe This, Simon, Your Father Was a Killer": History, Diversity and Identity in Atom Eoyan’s Recent Works, konference CEACS Democracy, Diversity, Dignity – The Canadian Space, Bratislava 12.-14. 10. 2012
 • Technological Intimacy: A Look at Canadian Feature Film, konference SERCIA Cinema of Intimacy and/or the Intimacy of Cinema, Universite de Bourgogne, Dijon, 5.-7. 9. 2012.
 • As Crippled as it Gets: Dalton Trumbo's Johny Got His Gun and the Transformations of American Society, konference EAAS Health of the Nation, Ege University Izmir, 31. 3. 2012.
 • Blackness in the New Millenium. Ostravská univerzita, 30. 11. 2011
 • The American Myths and/in the Western. University of Eastern Finland, 19. 9. 2011
 • Ragtime: Doctorow's Novel and Forman's Film Adaptation. Univerzita Lublaň, 24. 5. 2010
 • Otto, Eliot and Aliens. Konference EAAS 'Forever Young'? The Changing Images of America, 26.-29. 3. 2010, Dublin, Ireland.
 • Goin' Down the Road for the Red Violin: Trajectory of Canadian Feature Film during the last Forty Years, konference CZASE Diversification and its Discontents, Masarykova univerzita Brno, 4.- 6. 2. 2010
 • Autorské osobnosti kanadského hraného filmu. Masarykova univerzita, 18.11. 2009
 • Canadian Film Institutions and the Production of Canadian Identity. Ege University Izmir, Turecko, 28.10. 2009.
 • American Identity: What is it? Paul Haggis' "Crash" and the Crisis of American Multicultural Experience. Konference "'E pluribus unum' or 'E pluribus plura'?". Universita Oslo, Norsko, 9. - 12. 5. 2008.
 • Identity, Liminality and Difference in Mina Shum's "Double Happiness". Konference "Identity Through Art, Thought and the Imaginary in the Canadian Space - Nations, Ethnicities, Groups, Individuals". MU Brno, 25. - 27. 10. 2007
 • The Black Body as a Guinea Pig: The Tuskegee Syphillis Experiment and its Cinematic Representation, konference NAAS "American Bodies, American Violence", Tampere, 25. 5. 2007
 • Hollywood and its Inherent Conformism: The Example of Mike Nichols, konference EAAS, Nikosie, 8.4. 2006
 • The Cult of Cronenberg: A Hunk for Humanities, kolokvium amerických studií UP Olomouc "Cult Fiction, Film and Happenings", 8. 9. 2005
 • Učit se od druhého: Spojené státy a my, Evropané, konference PGS FF a FSS, Telč, 29. 4. 2005
 • All those Liberal Messages: Hollywood and the African American Image from World War II through the 1960s, Ostravská univerzita, 11. 4. 2005
 • Sambo Goes To Hollywood: The Origin of the African American Screen Representation, FSV UK, Praha, 29. 4. 2004
 • The Alien as a Symbol: Alien Invasion Films and the Politics of the 1950s, universita Kolín, SRN, 25. 5. 2004
 • Spies, Bombers, Liberators and Lovers: The American Image in the Czech Film of the 1990s, univerzita Regensburg, Německo, červen 2003
 • The Art of the Hollywood Remake. Universita Soluň, 30. 5. 2002
 • Making Music as a Political Act: How the Velvet Underground influenced the Velvet Revolution, konference EAAS, Bordeaux, 23. 3. 2002
 • The Good Plantation and After: The Evolution of the African American Screen Image, univerzita Regensburg, 3. 12. 2001
 • Spirituality and Religion in American Film, kolokvium amerických studií: "Spirituality and Religion in American Culture", Univerzita Palackého Oloumouc, 8. 9. 2000
 • Thirteen Ways of Looking at America. (spoluautor T.D. Sparling), konference EAAS "Natures Nation Revisited", Graz, 14. - 17. 4. 2000
 • All the Great Minds in the Little League: American Independent Film of the 1990s. Slezská universita Katowice, 7. 12. 1998
 • American Independent Film A Survey, kolokvium amerických studií v Olomouci: Defining American Culture: High, Low, Popular (?), 3. 9. 1998
 • The Right Thing and after: The Construction of African American Identity in Recent American Film, konference EAAS, Lisabon, duben 1998
 • University Studies in a Society in Multiple Transition: The Case of the Czech Republic. Konference "Anarchy, Politics and Place in the Academy, University of Southern California", březen 1994
 • Reading American Literature as an Expression of Resistance. Konference "Reception of American literature" v Rockefellererově středisku, Bellagio, Itálie, červen 1992
 • American Studies at Czech Universities. Konference Rakouské asociace amerických studií, Salzburg, Schloss Leopoldskron, listopad 1991
Vybrané publikace
 • POSPÍŠIL, Tomáš. Atom Egoyan : The Search for Identity at the Time of Cultural Conflict and New Media. In Research Colloquium Culture & Literature, Department of Culture, Freie Universitat, Berlin, May 29, 2019. 2019. URL info
 • POSPÍŠIL, Tomáš. Předseda oborové rady doktorského studijního programu Literatury v angličtině. Docotral Board of Masaryk University - Literatures in English, 2019 - 2019. info
 • POSPÍŠIL, Tomáš. On (Film) Bodies and their Senses : Rereading Two African-American Independent Classics. In EBAAS 2018, 4-7 April, 2018, King's College, University College London, and the British Library. 2018. URL info
 • POSPÍŠIL, Tomáš. Place and Space in The Wire. In Place and Emplacement, 21st International Colloquium of American Studies, Faculty of Arts, Palacký University, June 22–24, 2017, Olomouc. 2017. URL info
 • POSPÍŠIL, Tomáš. We definitely blew it! Dennis Hopper's Easy Rider, Larry Kent's High and the Failure of North American Counterculture. In International conference : The Americas in Canada, 20-21 October 2017, Brno, Masaryk University. 2017. URL info
 • POSPÍŠIL, Tomáš. Women in Crime, Politics and the Law in HBO's The Wire. In European Association for American Studies 2016 Conference : MappingTransnational America, 22.-25. 4. 2016, Constanta, Romania. 2016. URL info
 • POSPÍŠIL, Tomáš. Moravian Americana : A Guided Tour. In International Conference "'So we beat on' : Junctures and Visions of American Studies" 29/30 April 2016, Regensburg, Germany. 2016. URL info
 • POSPÍŠIL, Tomáš. The Role of Personal Situation in the Process of Film Adaptation : Ragtime (1975) by E.L. Doctorow and Ragtime (1981) by Miloš Forman. In Kolinská, Klára, Mingo, Carlos A. Sanz. Read on Screen, Film Adaptation of Literature in English. 1st edition. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2015. s. 11-25. ISBN 978-80-87956-11-3. info
 • POSPÍŠIL, Tomáš. Who the F... Was I Chasing: The Representation of the other in HBO's The Wire. 2015. info
 • POSPÍŠIL, Tomáš. The Voice of Uncle Sam, the Image of Steve Jobs: The Changing Meaning and Reception of American Media and Cultural Products in the Czech Lands from the 1960s to the Present. 2015. info
 • POSPÍŠIL, Tomáš. The Voice of Uncle Sam, the Image of Steve Jobs : The Changing Meaning and Reception of American Media and Cultural Products in the Czech Lands from the 1960s to the Present. In Decker, Christof, Böger, Astrid. Transnational Mediations: Negotiating Popular Culture between Europe and the United States. 1. Edition. Heidelberg: Winter, 2015. s. 251-265. American Studies - A Monograph Series, 261. ISBN 978-3-8253-6370-3. URL info
 • POSPÍŠIL, Tomáš. Brno Studies in English; člen redakční rady. Brno Studies in English, 2015 - 2015. ISSN 0524-6881. URL info
 • POSPÍŠIL, Tomáš. Workshop 7: And Justice for All: The Representation of American Law and Justice in American Film. 2014. URL info
 • POSPÍŠIL, Tomáš. Trauma "Made in Hollywood": The Representation of Trauma and Healing in Selected Hollywood Films. In Seminaire ERIBIA 2013-2014. 2014. URL info
 • POSPÍŠIL, Tomáš. "Otto, Eliot and Aliens: Interpreting Youth in Spielberg’s E.T. the Extra-Terrestrial and Alex Cox’s Repo Man". Film Journal. London: University College London, 2014, roč. 2, č. 1, s. 1-19. URL info
 • POSPÍŠIL, Tomáš. A View from Elsewhere within Baltimore: the Representation of Urban Spaces in The Wire. In Pohled odjinud, Olomouc, 20.-22. června 2014. 2014. URL info
 • POSPÍŠIL, Tomáš. Brno Studies in English Special Issue - The Five Senses of Canadian Cinema. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2014. s. 1-155. URL info
 • POSPÍŠIL, Tomáš. Reading Oneself Onto the Screen: The Role of Personal Situation in the Process of Adaptation. In Read on Screen: Film Adaptations of Literature in English. 2014. info
 • POSPÍŠIL, Tomáš. Místopředseda oborové komise postgraduálního oboru Literatury v angličtině, 2014. Oborová komise postgraduálního oboru Literatury v angličtině, 2014. info
 • POSPÍŠIL, Tomáš. Člen oborové rady DSP oboru Anglická a americká literatura Univerzity Palackého, 2014. Oborová rada DSP oboru Anglická a americká literatura Univerzity Palackého, 2014 - 2014. info
 • POSPÍŠIL, Tomáš. And All the Pieces Matter: HBO'sThe Wire and the Complexity of Representation. In Lecture Series in American Studies - Regensburg University. 2013. info
 • POSPÍŠIL, Tomáš. Člen oborové rady DSP oboru Anglická a americká literatura Univerzity Palackého. Info. Oborové rada DSP oboru Anglická a americká literatura Univerzity Palackého, 2013. URL info
 • POSPÍŠIL, Tomáš. Místopředseda oborové komise postgraduálního oboru Literatury v angličtině, 2013. oborová komise postgraduálního oboru Literatury v angličtině, 2013. URL info
 • POSPÍŠIL, Tomáš. The Voice of Uncle Sam, the Image of Steve Jobs: The Changing Meaning and Reception of American Media and Cultural Products in the Czech Lands from 1960s to the Present. In American Media---European Cultures: Negotiations of Transnational Exchange. 2013. info
 • POSPÍŠIL, Tomáš. The Five Senses of Canadian Cinema: Introduction. Brno Studies in English. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 39, č. 2, s. 5-13. ISSN 0524-6881. doi:10.5817/BSE2013-2-1. Digitální knihovna FF MU info
 • POSPÍŠIL, Tomáš. As Cripples As It Gets : Dalton Trumbo's Johnny Got His Gun (1939; 1971). Brno Studies in English. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 38, č. 1, s. 139-149. ISSN 0524-6881. Digitální knihovna FF MU info
 • POSPÍŠIL, Tomáš. The Man Who Wasn't There? Larry Kent and his Early Vancouver Films. Central European Journal of Canadian Studies. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 8, č. 1, s. 77-88. ISSN 1213-7715. info
 • POSPÍŠIL, Tomáš. You Have to Believe This, Simon, Your Father Was a Killer": History, Diversity and Identity in Atom Eoyan’s Recent Works. In konference CEACS Democracy, Diversity, Dignity – The Canadian Space, Bratislava, 12-14 October 2012. 2012. URL info
 • POSPÍŠIL, Tomáš. Technological Intimacy: A Look at Canadian Feature Film. In Cinema of Intimacy and/or the Intimacy of Cinema, 17th Sercia Conference, Dijon, 5-7 September 2012. 2012. URL info
 • POSPÍŠIL, Tomáš. Goin' Down the Road for the Red Violin: A Certain Tendency in Recent Canadian Cinema. Central European Journal of Canadian Studies. Brno: Masaryk University, 2011, roč. 7, č. 1, s. 17-24. ISSN 1213-7715. info
 • POSPÍŠIL, Tomáš. Člen oborové rady DSP oboru Anglická a americká literatura Univerzity Palackého. oborové rady DSP oboru Anglická a americká literatura Univerzity Palackého, 2011. info
 • POSPÍŠIL, Tomáš. Místopředseda oborové komise postgraduálního oboru Literatury v angličtině. Oborové komise postgraduálního oboru Literatury v angličtině, FF MU, 2011. info
 • POSPÍŠIL, Tomáš. Going down the Road for the Red Violin: The Trajectory of Canadian Feature Film during the Last Forty Years. In Diversification and its Discontents: Dynamics of the Discipline. 2010. ISBN 978-80-210-5118-8. info
 • POSPÍŠIL, Tomáš. Sebastian M. Herrmann, Katja Kanzler, Anne Koenen, Zoe A. Kusmierz, Leonard Schmieding, eds.,Ambivalent Americanizations Popular and Consumer Culture in Central and Eastern Europe. American Studies - A Monograph Series 165 (Heidelberg: Winter, 2008). Amerikastudien - American Studies. Heidelberg: Universitätsverlag Winter, 2010, roč. 55, č. 2, s. 287-289. ISSN 0340-2827. info
 • POSPÍŠIL, Tomáš. Obraz druhého v kanadském filmu. In MY ONI JÁ. Hledání identity v kanadské literatuře a filmu. 1. vyd. Brno: Host Brno, 2009. s. 251-292, 41 s. Host, 413. ISBN 978-80-7294-306-7. info
 • KYLOUŠEK, Petr. 0. Évidence d'une culture nationale. I. Dimension noétique de l'art. II. Identité canadienne dans le contexte historique. III. Littérature canadienne-francaise et québécoise. VI. Solitudes canadiennes et la perception de l'autre. In Petr Kyloušek, Klára Kolinská, Kateřina Prajznerová, Tomáš Pospíšil, Eva Voldřichová Beránková: Us-Them-Me: The Search for Indentity in Canadian Literature and Film, Nous-Eux-Moi: La quete de l'identité dans la littérature et le cinéma canadiens. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 6-11, 24-43, 57-139, 246-255, 129 s. Spisy Masarykovy univerzity v Brně 387. ISBN 978-80-210-5061-7. info
 • POSPÍŠIL, Tomáš. Representation of the Other in Canadian Film. In Us-Them-Me: The Search for Identity in Canadian Literature and Film, Nous-Eux-moi: La quete de l'dentité dans la litterature at le cinéma canadiens. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 209-245. Spisy Masarykovy univerzity v Brně 387. ISBN 978-80-210-5061-7. info
 • POSPÍŠIL, Tomáš. Mengele in Macon County: The Tuskegee Study and its Film Representation. In André Soares Vieira, Luciana Ferrari Mintemezzo, Vera Lúcia Lenz Vianna. Mediacoes Do Fazer Literario: texto, cultura & sociedade. 1. vyd. Santa Maria: Universitate Federal de Santa Maria, 2009. s. 87-98, 11 s. 1/1. ISBN 978-85-99527-19-1. info
 • POSPÍŠIL, Tomáš. Frictions in the City: Spike Lee's Do the Right Thing vs. Paul Haggis's Crash. Moravian Journal of Literature and Film. Olomouc: Univerzita Palackého, 2009. ISSN 1803-7720. info
 • POSPÍŠIL, Tomáš. Moon Over Harlem: Edgar G. Ulmer, The Race Movies and the New Negro Agenda. Brno Studies in English. Brno: Masarykova Univerzita, 2008, roč. 12/32, č. 1, s. 161-169. ISSN 1211-1791. info
 • POSPÍŠIL, Tomáš. The Bomb, the Cold War and the Czech Film. Journal of Transatlantic Studies. Abingdon, Oxon: Routledge, 2008, roč. 6, č. 2, s. 142-147. ISSN 1479-4012. info
 • POSPÍŠIL, Tomáš. Identity, Liminality and Difference in Mina Shum's Double Happiness. In Identity through Art, Thougth and the Imaginary in the Canadian Space - Art, pensée et imaginaire identitaire de l'espace canadien. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 175-182. FF-33/080-02/58. ISBN 978-80-210-4798-3. info
 • POSPÍŠIL, Tomáš. The Cult of Cronenberg - A Hunk for Humanitiies. In Cult Fiction and Cult Film: Multiple Perspectives. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. s. 167-176. 1st edition. ISBN 978-80-244-2126-1. info
 • POSPÍŠIL, Tomáš. Lee D. Baker (Ed.): Life in America: Identity and Everyday Experience. Anthropology. Brno: Anthropos Institut, Moravské muzeum, 2007, XLV, č. 1, s. 103-104. ISSN 0323-1119. info
 • POSPÍŠIL, Tomáš. Sam and Me, Masala and Double Happiness: Multicultural Experience in Canadian Film of the early 1990s. Brno Studies in English. Brno: MU Brno, 2007, roč. 33, č. 1, s. 185-198. ISSN 1211-1791. info
 • POSPÍŠIL, Tomáš. Transatlantické železnice v Severní Americe. Rozrazil. Brno: Větrné mlýny, 2006, roč. 03/2006, č. 03, s. 119-120. ISSN 1801-4755. info
 • POSPÍŠIL, Tomáš. John Bodnar, Blue Collar Hollywood: Liberalism, Democracy, and Working People in American Film. Amerikastudiem, American Studies. Heidelberg: Universitaetsverlag Heideberg, 2006, roč. 51, č. 4, s. 601-603. ISSN 0340-2827. info
 • POSPÍŠIL, Tomáš. Malcolm, Cheryl Alexander; Nyman, Jopi, eds. How far Can You Go: Black Eroticism and Sexuality on American Screens. In Eros.USA: Essays on the Culture and Literature of Desire. 1. vyd. Gnaňsk: Wydawnictwo Iniwerzitetu Gdanskiego, 2005. s. 155-170. 1st edition. ISBN 83-7326-282-2. info
 • POSPÍŠIL, Tomáš. Attractive Ambiguities: Epistemological Uncertainty in the Work of David Cronenberg, in: Chovanec, Jan, ed.:Theory and Practice in English Studies, Vol. 4. In Theory and Practice in English Studies. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 217-223. ISBN 80-210-3836-5. info
 • POSPÍŠIL, Tomáš. William F. Cody alias Buffalo Bill - propagátor a tvůrce "divokého západu". Rozrazil. Brno: Vetrné mlýny, Brno, 2005, roč. 00/2005, č. 00, 2 s. ISSN 1801-4755. info
 • POSPÍŠIL, Tomáš. Christa Buschendorf, ed., Cultural Exchanges between Central/Eastern Europe and America, Proceedings of the East-West American Studies Conf. (ZENAF), 29. May-2 June 2002. Amerikastudien - American Studies. Heidelberg: Universtaetsverlag Heidelberg, 2005, roč. 50, 1/2, s. 275-279. ISSN 0340-2827. info
 • POSPÍŠIL, Tomáš. Spies, Bombers, Liberators and Lovers: Images of Americans in Czech Film. Brno Studies in English. Brno: Masarykova Univerzita, 2005, roč. 11, č. 1, s. 147-155, 8 s. ISSN 1211-1791. info
 • POSPÍŠIL, Tomáš. Films by David Cronenberg and the Fantastic Postmodern Body, in: Coelsh-Foisner, Franková (eds.). The Human Figure in (Post-)Modern Fantastic Literature and Film. In The Human Figure in (Post-)Modern Fatastic Literature and Film. Brno: Masarykova univerzita, 2004. s. 99-107, 8 s. ISBN 80-210-3550-1. info
 • POSPÍŠIL, Tomáš. Lindon Barrett: Blackness and Value: Seeing Double. Amerikastudien - American Studies. Heidelberg: German Association for American Studies, 2004, roč. 49, č. 1, s. 116-119, 3 s. info
 • POSPÍŠIL, Tomáš. Barbara Tepa Lupack: Literary Adaptations in Black American Cinema: From Micheaux to Morrison. Barbara Tepa Lupack: Literary Adaptations in Black American Cinema: From Micheau. Amerikastudien American Studies. Heidelberg: German Association for American Studies, 2004, roč. 49, č. 2, s. 268-270. info
 • POSPÍŠIL, Tomáš. Making Music as a Political Act: Or How the Velvet Underground Influenced the Velvet Revolution. In The Cultural Shuttle, The United States of/in Europe. Amsterdam 2004: EAAS, VU University Press, 2004. s. 249-256, 7 s. ISBN 9053839496. info
 • POSPÍŠIL, Tomáš. The Liberal Message Films of the Late 1940s and the Position of African-Americans. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, Brno Studies in English. 2004: Masarykova univerzita, 2004, roč. 10, č. 1, s. 179-188, 9 s. ISSN 1211-1791. info
 • POSPÍŠIL, Tomáš. Review: Prem Poddar. Violent Civilities: English, India, Culture. Aarhus UP, 2002. Brno Studies in English. Brno: FF MU Brno, 2004, roč. 10, č. 1, s. 224-225. ISSN 1211-1791. info
 • POSPÍŠIL, Tomáš. Sambo tu již nebydlí? Obraz Afroameričanů v americkém filmu 20. století. 1. vyd. Brno: Nadace Universitas Masarykiana, 2003. 152 s. Edice Heureka. ISBN 80-7204-288-2. info
 • POSPÍŠIL, Tomáš. Abeceda kultury USA, aneb jak jsem je poznal XXXI - XXXIII. Univerzitní noviny. Brno: Nadace Universitas Masarykiana, 2003, 1-3. info
 • POSPÍŠIL, Tomáš. Spiritualism and Religion in American Film, in: Sweney, Peprník, eds.: Spirituality and Religion in American Culture. In Spiritualism and Religion in American Culture. Olomouc: Univerzita Palackého Olomouc, 2002. s. 133-147. ISBN 80-244-0470-2. info
 • POSPÍŠIL, Tomáš. Abeceda kultury USA, aneb jak jsem je poznal XXVIII - XXX. Univerzitní noviny. Brno: Nadace Universitas Masarykiana, 2002. info
 • POSPÍŠIL, Tomáš. Barbara Goldbergová, Nádherní snílci. Univerzitní noviny. Nadace Universitas Masarykiana, 2002, č. 12. info
 • POSPÍŠIL, Tomáš. Průvodce cestovatele Amerikou; Co všechno potřebuješ znát o americkém životním stylu. Olomouc: Votobia, 2001. 200 s. ISBN 80-7198-467-1. info
 • POSPÍŠIL, Tomáš. The Right Thing and after: The Construction of African American Identity in Recent American Film. Brno, Masarykova univerzita: Brno Studies in English, 2001, roč. 26, s. 101-110. info
 • POSPÍŠIL, Tomáš. Thirteen Ways of Looking at America. Brno Studies in English. Brno: Masarykova univerzita, 2001, roč. 27, 10 s. ISSN 1211-1791. info
 • POSPÍŠIL, Tomáš. Abeceda kultury USA, aneb jak jsem je poznal XVIII - XXVII. Univerzitní noviny, 1 - 12. Brno: Nadace Universitas Masarykiana, 2001. info
 • POSPÍŠIL, Tomáš. Predicting the American Century: a Seminar on Political, Social, and Cultural Issues. EAAS Newsletter. The Eccles Centre, The British Library: European Association for American Studies, 2000, roč. 45, 2000/9, 2 s. info
 • POSPÍŠIL, Tomáš. Abeceda kultury USA, aneb jak jsem je poznal, VIII - XVII. Univerzitní noviny, 1-12. Brno: Nadace Universitas Masarykiana, 2000. info
 • POSPÍŠIL, Tomáš. Narrative Cinema as Teachers Pleasure: The Importance of Cinema in the American Studies Classroom. Brno Studies in English. Brno: Masarykova univerzita, 1999, roč. 25, 7 s. ISSN 1211-1791. info
 • POSPÍŠIL, Tomáš. Turning the Peking Duck into a Big Mac: The Art of the Hollywood Remake (Wings of Desire, City of Angels) in: Kafka, Kolář (eds.). American Studies at the Turn of the Millenium. Ostrava: Univerzita Ostrava, 1999. 8 s. info
 • POSPÍŠIL, Tomáš. Abeceda kultury USA, aneb jak jsem je poznal, I - VII. Univerzitní noviny. Brno: Nadace Universitas Masarykiana, 1999. info
 • POSPÍŠIL, Tomáš. The Progressive Era In American Historical Fiction: John Dos Passos' The 42nd Parallel and E. L. Doctorow's Ragtime. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 118 s. ISBN 80-210-1748-1. info
 • POSPÍŠIL, Tomáš. Dějiny anglické literatury od počátků do poloviny 17. století, History of English Literature from the Beginning to the Mid-Seventeenth Century. Brno: Masarykova univerzita, 1994. 15 s. info

21. 11. 2014

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info