prof. RNDr. Jana Musilová, CSc.


kancelář: pav. 06/03030
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení prof. RNDr. Jana Musilová, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Obecná fyzika a matematická fyzika
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 20. 5. 2002
Datum ukončení řízení 1. 5. 2003
Přednáška pro odbornou veřejnost 6. 11. 2002
Složení komise
Předseda prof. RNDr. Michal Lenc, Ph.D. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. Ing. Armin Delong, DrSc. (Delong Instruments, s.r.o. Brno)
doc. RNDr. Jiří Langer, CSc. (UK - MFF)
prof. RNDr. Štefan Schwabik, DrSc. (MÚ AV ČR Praha)
prof. RNDr. Eduard Schmidt, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 6. 11. 2002
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 3. 12. 2002