prof. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D.

Vedoucí pracoviště – Centrální laboratoř Interakce a krystalizace biomolekul


Kancelář: bud. A5/317
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Fakulta Přírodovědecká fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Obor habilitace Biochemie
Habilitační práce (veřejná část) Strukturně-funkční studium lektinů z patogenních organismů
Datum zahájení 11. 10. 2006
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Igor Kučera, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. Ing. Kateřina Demnerová, CSc. (VŠCHT Praha)
prof. RNDr. Pavel Peč, CSc. (UP Olomouc - Přírodovědecká fakulta)
doc. RNDr. Karel Bezouška, CSc. (Přírodovědecká fakulta UK Praha)
RNDr. Peter Biely, DrSc. (CHÚ SAV Bratislava)
Oponenti doc. RNDr. Marie Stiborová, CSc. (UK Praha - Přírodovědecká fakulta)
prof. RNDr. Pavel Peč, CSc. (UP Olomouc - Přírodovědecká fakulta)
prof. Ing. Pavel Rauch, DrSc. (VŠCHT Praha)
Přednáška pro odbornou veřejnost 28. 3. 2007
Datum zasedání VR fakulty 28. 3. 2007
Datum zasedání VR MU
Stav řízení jmenování docentem
Datum ukončení 1. 5. 2007
Řízení ke jmenování profesorem
Fakulta Přírodovědecká fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor jmenování Biochemie
Datum zahájení 16. 4. 2012
Složení komise
Předseda prof. RNDr. Igor Kučera, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Pavel Peč, CSc. (UP Olomouc - Přírodovědecká fakulta)
prof. Ing. Jitka Moravcová, CSc. (VŠCHT Praha)
prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc. (JčU České Budějovice)
RNDr. Peter Biely, DrSc. (CHÚ SAV Bratislava)
Přednáška pro odbornou veřejnost 3. 10. 2012
Datum zasedání VR fakulty 3. 10. 2012
Datum zasedání VR MU 11. 12. 2012
Stav řízení jmenování profesorem
Datum ukončení 11. 6. 2013

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info