doc. Mgr. Iva Svobodová, Ph.D.


kancelář: bud. G/G209
Gorkého 57/7
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7295
e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • doc. Mgr. Iva Svobodová, Ph.D.
Pracoviště
 • Ústav románských jazyků a literatur
  Filozofická fakulta MU
  Arne Nováka 1
  660 88 Brno
  telefon: 725 667 600
  e-mail:
  9255@mail.muni.cz
  researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Iva_Svobodova
Funkce na pracovišti
 • docent
doc. Mgr, PhD.
 • r. 2019 ÚRJL FFMU docent (obor Lingvistika konkrétních jazyků - románské jazyky) od r. 2014 - členka CiFEFiL (Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Lingüísticos), Rio de Janeiro, Brazílie.
 • od r. 2008 členka Asociace Portugalské Lingvistiky, Lisabon
 • 2000 - 2008: FFUK v Praze, PhD., obor: portugalský jazyk
 • 2000-2003_ členka APE (Asociación de Profesores de Espanol)
 • 1993 - 1999: FFUM v Brně, Mgr., obor "portugalský jazyk a literatura, španělský jazyk a literatura"
Přehled zaměstnání
 • od 2008 - odborný asistent: ÚRJL FFMU
 • 2004 - 2010 mateřská dovolená při zaměstnání
 • 2003,2005 - průvodce poznávacích zájezdů ve Španělsku(Andaluzie)a Portugalsku
 • 2002 - 2003 - externí tlumočení v Brazílii a v Portugalsku (obchodní a technická portugalština)
 • 2002-2003: FFUP v Olomouci, externí asistent (portugalská lingvistika)
 • od 2001 - docente apoiada do Instituto Camoes, (asistent podporovaný Institutem Camoes)
 • 2001- 2008: FFMU - asistent (portugalská lingvistika)
 • 2000-2007: OSVČ - překladatelská a tlumočnická činnost, výuka - španělský a portugalský jazyk(Unitools Cz, CIE AUtomotive Cz, Mora Moravia a.s.)
 • 2000 - 2005: externí překladatel ICEP, Portugal
 • 2000 Brazilské velvyslanectví v Praze - tlumočnice a překladatelka portugalského jazyka
 • 1999: jmenovaná tlumočníkem portugalského a španělského jazyka Krajským soudem v Brně
 • 1999: PSP Engineering.as Přerov - tlumočnice a překladatelka portugalského a španělského jazyka, výuka portugalského jazyka
 • 1999: jazyková škola LÍNGUA Centrum Olomouc, výuka španělského jazyka
 • 1998: Lerchovo gymnázium v Brně výuka španělského jazyka
 • 1993-1998 - výuka cizích jazyků: španělština a portugalština
 • 1995,1996 - simultánní tllumočení portugalských filmů v rámcí Dnů evropského filmu v Brně
 • 1994-1999 - členka univerzitního španělského divadelního souboru "Teatro Bufo"
Pedagogická činnost
 • Fonetika a fonologie evropské portugalštiny
 • Morfologie portugalského jazyka
 • Syntax portugalského jazyka
 • Vývoj portugalského jazyka
 • Lexikologie
 • Sémantika
 • Ústní a poslechová cvičení
 • Stylistika portugalského jazyka
 • Četba lingvistických textů
 • Diplomový seminář
 • Vedení bakalářských a magisterských prací
Vědeckovýzkumná činnost
 • projekty:
 • spoluvydavatelka česko-brazilského časopisu Web revista. Linguagem, Educacao e Memória. Mato Grosso do Sul. Brazílie:
 • články v tisku:
 • PORPOSTA DIDÁTICA: determinantes em diferentes planos linguísticos, Santiago de Compostela
 • O uso do artigo com os nomes dos dias da semana e a sua variabilidade aspetual, Romanistica Praguensia, Praha
 • POrtugues como língua estrangeira na República Checa, Universidade do MInho, Portugal.
Akademické stáže, konference, přednášky doma i v zahraničí
 • prezentace přednášek a aktivní účast na konferencích:
 • Kapverdská republika - květen 2017, Praia, Universidade de Cabo Verde - přednáška: "Portugues como Língua Estrangeira na República Checa"
 • Kapverdská republika - květen 2017 - V ENcontro Internacional de Reflexao e de Investigacao - prezentace "Forenzní lingvistika - textové srovnání brazilského a portugalského trestního zákoníku"
 • Portugalsko - červenec 2016 - Lisabon, Porto, Braga - výzkumný pobyt v rámci programu "Podpora vědeckého růstu odborných asistentů"
 • ČR, Brno - květen 2016 - V.kolokvium SPČ- "Portugalština jako cizí jazyk v ČR" (prezentace nové publikace)
 • ČR, Praha - duben 2016 - FF UK v Praze - "Variabilidade semântica do artigo em Português"
 • Portugalsko, Lisabon - březen 2016 - "History of the Portuguese Language", History of the names of the days of the week", "Textual Linguistic", "The Grammar of Fernao de Oliveira", "History of the Syntactic composition of Periods"
 • Španělsko, Santiago de Compostela - červenec 2015, "Variabilidade semântica e estilística do artigo em diferentes níveis de língua". XXX Gallæcia – III Congresso Internacional de Linguística Histórica Homenagem aos professores Ramón Lorenzo e Antón Santamarina.
 • Portugalsko, Porto - říjen 2014,"Componente como substantivo uniforme de dois géneros" 30. setkání Asociace portugalské lingvistiky (XXX Encontro da APL)
 • ČR - září 2014, "Inovação web training dos cursos de língua e linguística portuguesas" IV Jornadas de Língua Portuguesa e Dia Europeu das Línguas
 • ČR - duben 2014, Componente como substantivo uniforme de dois géneros, 3. kolokvium Společnosti českých portugalistů: Paměť a dějiny, Lusofonie jako prostor setkávání, Brno
 • Portugalsko - duben 2013 - Universidade do Porto, prezentace e-learningových kurzů portugalského jazyka a jazykovědy
 • Švédsko - září 2012 - Universitet Stockholm, Pedagogická konference portugalštiny ve Stockholmu. Příspěvek: Srovnání použití členu s toponymy a antroponymy v portugalštině evropské a brazilské, prezentace nových didaktických materiálů.
 • ČR- prosinec 2011-FFUK v Praze, Problematika portugalského členu
 • Portugalsko - říjen 2011- Lisabon (Filozofická fakulta Lisabonské univerzity)- problematika přísloví s názvy dnů v týdnu, vliv pohanských a liturgických tradic na vznik přísloví,historický vývoj názvů dnů v týdnu v portugalském jazyce
 • Portugalsko - říjen 2011 - prezentace studentských prací
 • Slovensko - září 2011 - Bratislava (Komenského univerzita) - Congresso de Lusitanística, vliv členu s názvy dnů v týdnu na verbální aspekt predikátu, historický vývoj názvů dnů v týdnu v portugalštině
 • Rakousko - září 2011 - Vídeň (Vídeňská univerzita)- 9o COngresso Alemao de Lusitanistica, - člen s názvy dnů v týdnu v portugalském jazyce, původ a etymologický vývoj názvů dnů v týdnu, použití a vliv členu s názvy dní v týdnu na verbální aspekt v současné portugalštině, člen s názvy dnů v týdnu v příslovích a ustálených vazbách, podružný význam názvů dnů v týdnu v brazilské portugalštině
 • ČR - FFUP Olomouc, duben 2011 "Dny luzofonie": POužití členu s názvy dnů a jeho vliv na verbální aspekt
 • ČR - FFUP Olomouc: listopad 2010 - přednáška v rámci XV.mezinárodního setkání romanistů "Česká romanistika v evropském kontextu", prezentace monografie "Stylisticko-pragmatické faktory použití členu v současné portugalštině".
 • ČR - FFUP Olomouc - listopad 2010 - Dny Luzofonní kultury,Olomouc, příspěvek: "Použití členu s antroponymy a toponymy"
 • Portugalsko - Lisabon: květen 2010 - Filozofická fakulta Lisabonské Univerzity - Dějiny Lingvistiky, Srovnání vokalického systému ČJ a PJ, Srovnání morfologického systému PJ a ČJ,Příspěvek v Centru slovanských studií
 • Portugalsko - Azorské ostrovy: říjen 2009 - Azorská Univerzita, Azorské souostroví, ostrov Sao Miguel - prezentace přednášek: Fernao de Oliveira, První gramatiky Portugalského jazyka, Dějiny lingvistiky (Linguística HIstórica), Typologické srovnání portugalského a českého jazyka.
 • Portugalsko -Lisabon: říjen 2009 - XXV Setkání Asociace Portugalské Lingvistiky v Portugalsko, Lisabon: vyžádaná předn. "Člen jako stylém"
 • Bulharsko - Sofie: listopad 2009 - Univerzita v Sofii - Dny lusofonie - prezentace přednášky "Člen s křestními jmény".
 • Slovensko - FFUK, Bratislava, listopad 2008: Sémantické pohyby členu.:
 • POrtugalsko - Porto, březen 2007 - Universidade do Porto - prezentace přednášek: "Dějiny LIngvistiky" a "Funkční hodnota členu v portugalském jazyce"
 • ČR - FFMU, Brno. září 2007 - "Stylistická hodnota členu v portugalštině", Mezinárodní setkání romanistů "Prostor a čas"
 • Portugalsko - Évora, Coimbra, květen 2003: Universidade de Évora, Universidade de Coimba, prezentace přednášek: Typologické srovnání portugalského a českého jazyka a Fonetické srovnání portugalského a českého jazyka
 • jiné akademické stáže::
 • září 2006 - studijní pobyt v Lisabonu, vyhledávání zdrojů a materiálů pro vypracování disertace, konzultace se členy Asociace Portugalských Lingvistů
 • září 2004: -účast na konferenci Asociace Portugalských LIngvistů - červenec-září 2002: stipendijní výzkumný pobyt v Lisabonu
 • září-říjen 2001: didakticko-pedagogický kurs pro lektory portugalského jazyka Instituto Camoes, v Lisabonu
 • 1996-1997: roční kurs portugalského jazyka pro porkočilé v Lisabonu -Cascais
Universitní aktivity
 • 2005:
 • technická spolupráce na Portugalsko-českém slovníku, LEDA, PhDr.Jaroslava Jindrová, Mgr.Antonín Pasienka
 • 2004:
 • The language disc, Modern Teaching Aid - didaktický materiál- španělská slovesa, CUPRO, 2004.
 • jaro 2011 - člen organizační komise Dnů kultury luzofonních zemí v Brně (kurátorka výstavy André Carrilho, křest knihy a přednášky autora P.C.Rodriguese, Noite de Fado - Vsacan).
překlady, tlumočení, kultura
 • květen 2014: koordinátor festivalu Brazilské dny na Valašsku kontakt 725 667 600 (iva.kilianova@tiscali.cz)http://www.plakatovna.cz/zobrazit-plakat/5104/brazilske-dny-ve-vsetine.html
 • srpen 2011: festival: Portugalské dny na Valašsku
 • duben 2011: překlad: "Acabou-se o demo, morreu o diabo..." Barriga Verde. překlad dokumentárního filmu, TINTIMÁN AUDIOVISUAL, Pedro Solla, Santiago de Compostela, Galicie, Španělsko .
 • březen 2008 - kurátorka výstavy ilustrací Cristiny Sampaiové - Radniční galerie ve Vsetíně, galerie Stará radnice v Brně
 • 2000 - kurátorka výstavy brazilských dokumentárních fotografií M.Bonissona - galerie Mona LIsa, Olomouc, kavárna-galerie Lucerna-Praha
Publikace
 • SVOBODOVÁ, Iva. Sémantické rysy členu v současné portugalštině. ČASOPIS PRO MODERNÍ FILOLOGII, FFUK Praha: Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze, 2019, roč. 101, č. 1, s. 75-91. ISSN 0008-7386. doi:10.14712/23366591.2019.1.5. URL info
 • SVOBODOVÁ, Iva. Plataforma de inovaçao no ensino de língua portuguesa a nível academico. In Ivan Vale de Sousa. Interfaces entre Literatura, Língua e Sequência Didática. Estudos Reunidos. Brazílie: Paco Editorial, 2018. s. 253-271, 19 s. Interfaces entre Literatura, Língua e Sequencia Didática, Estudos Reunidos. 44. ISBN 978-85-462-1209-5. info
 • SVOBODOVÁ, Iva. Ensino da Língua Portuguesa : Oraçoes temporais introduzidas por "antes de/que" e "depois de/que" (estudo contrastivo). Revista Linguagem & Ensino, Rio Grande do Sul, Brazílie: Universidade Católica de Pelotas, 2018, roč. 28, č. 1, s. 35-68. ISSN 1415-1928. Revista Linguagem & Ensino info
 • SVOBODOVÁ, Iva. Condicionalidade linguística nos Códigos Penais de Portugal e do Brasil. Revista de Estudos Constitucionais, Hermenêutica e Teoria do Direito, Rio Grande do Sul: Centro de Ciências Jurídicas, São Leopoldo, 2018, roč. 2, č. 10, s. 116-127. ISSN 2175-2168. Revista de Estudos Constitucionais, Hermenêutica e Teoria do Direito v. 10, n. 2 (2018): Maio/Agosto info
 • SVOBODOVÁ, Iva. Análise Linguística de Textos Jurídicos (Um Estudo Contrastivo). In Universidade de Cabo Verde. Revista de Estudos Cabo-verdianos Número Especial : Atas V EIRI. 3. řada. Praia: Ediçoes Uni-CV, 2018. s. 85-97, 13 s. ISSN 2073-9419. info
 • SVOBODOVÁ, Iva. Nomes dos dias da semana nos provérbios portugueses. In XII Colóquio Interdisciplinar sobre Provérbios, Portugal, Tavira. 2018. Colóquio interdisciplinar sobre Provérbios info
 • SVOBODOVÁ, Iva. Ensino de Portugues Língua Estrangeira na República Checa. In Comemorações do Dia da Língua Portuguesa e da Cultura CPLP, 5.-30.5.2017, Universade de Praio, Kapverdy. 2017. URL info
 • SVOBODOVÁ, Iva. Comparaçao sintática de Textos Forenses (um estudo contrastivo dos códigos penais de Portugal e do Brasil). In V Encontro Internacional de Reflexão e Investigação, 11. 5. 2017, Kapverdy. 2017. URL info
 • SVOBODOVÁ, Iva. Especificidades sintáticas do portugues arcaico e a sua perpetuaçao em portugues contemporaneo. In 6. kolokvium Společnosti českých portugalistů, 17. 2. 2017, Praha. 2017. URL info
 • SVOBODOVÁ, Iva. Proposta didática : ensino de Portugues Língua Estrangeira em diferentes níveis da língua. In Negro Romero, Marta; Álvarez, Rosario; Moscoso Mato, Eduardo. Gallaecia. Estudos de lingüística portuguesa e galega. 1. vyd. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 2017. s. 645-663, 19 s. ISBN 978-84-16954-41-4. doi:10.15304/cc.2017.1080.35. Plný text info
 • SVOBODOVÁ, Iva. Jan Hricsina. Vývoj portugalského jazyka. Linguagem, Educação e Memória, Brazílie: Universidade do Mato Grosso do Sul, 2016, neuveden, č. 10, s. nestránkováno. URL info
 • SVOBODOVÁ, Iva. Portugues Língua Estrangeira na República Checa. In V. kolokvium Společnosti českých portugalistů. 2016. info
 • SVOBODOVÁ, Iva. Portugues como língua estrangeira na República Checa. In Teixeira, José. O portugues como língua num mundo global. Problemas e potencialidades. Braga: Centro de Estudos Lusíadas da Universidade do Minho, 2016. s. 141-160, 20 s. ISBN 978-989-755-209-0. info
 • SVOBODOVÁ, Iva. Variabilidade semantica e sintáctica dos nomes dos dias da semana. Acta Universitatis Carolinae. Philologica. Romanistica Pragensia, Praha: Karolinum, 2016, Neuveden, č. 3, s. 21-43. ISSN 0567-8269. URL info
 • SVOBODOVÁ, Iva. O Teatro de Revista e a I República , Ernesto Rodrigues e A Parceria (1912-1926). Santiago de Compostela: Associaçom Galega da Língua (AGAL), 2015. revista de estudos na cultura revista de estudos na cultura info
 • SVOBODOVÁ, Iva. Petr Stehlík. Aspectos problemáticos de la prefijación en espaňol. Revue Romane. Copenhague, Dánsko: Joh Benjamin Publishing Company., 2015. 5 s. Revue Romane 49:2. ISSN 0035-3906. doi:10.1075/rro.49:211svo. URL info
 • SVOBODOVÁ, Iva. Dupla marcacao do artigo. In Pinto, João Baptista. Textos Da Memória A Memória Dos Textos (Homenagem a Profa. Ângela Vaz Leao). 1. vyd. Rio de Janeiro: Letra Capital, Rio de Janeiro, 2015. s. 206-217, 12 s. A memória dos textos: homenagem à profa. Ângela Vaz Leão. ISBN 978-85-7785-346-5. digitální zdroj, soubor v pdf info
 • SVOBODOVÁ, Iva. Análise sociolinguística do sociolecto dos descendentes lusoafricanos no filme Zona J. 2015. 4. kolokvium Společnosti českých portugalistů info
 • SVOBODOVÁ, Iva. Componente como substantivo uniforme de dois géneros. In Associacao de LInguística Portuguesa, Porto. XXX Encontro Nacional da Associação Portuguesa de Linguística. Textos Selecionados. Porto: APL, 2015. s. 537-554, 18 s. ISBN 978-989-97440-4-2. info
 • SVOBODOVÁ, Iva a Eliane Maria de OLIVEIRA DE GIACON. Web revista Linguagem Educacao e Memória. : Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, 2015. ISSN 2237-8332. URL info
 • SVOBODOVÁ, Iva. Studium a perspektiva portugalského jazyka ve střední Evropě. Web revista Linguagem Educacao e Memória, Brazílie: Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, 2015, roč. 9, č. 1, s. nestránkováno. ISSN 2237-8332. elektronický časopis info
 • ŠPÁNKOVÁ, Silvie, Iva SVOBODOVÁ, Maria de Fátima NÉRY-PLCH a Lenka KROUPOVÁ. 3. kolokvium Společnosti českých portugalistů: Paměť a dějiny, Lusofonie jako prostor setkávání. 2014. info
 • SVOBODOVÁ, Iva. Morfologie současného portugalského jazyka I. Slovní druhy neslovesné. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 201 s. ISBN 978-80-210-7007-3. Digitální knihovna FF MU info
 • SVOBODOVÁ, Iva. Morfologie současného portugalského jazyka II. Sloveso. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 199 s. ISBN 978-80-210-7041-7. Digitální knihovna FF MU info
 • SVOBODOVÁ, Iva. Sintaxe da Língua Portuguesa. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 137 s. ISBN 978-80-210-7026-4. Čítárna Munispace Digitální knihovna FF MU info
 • SVOBODOVÁ, Iva. Componente como substantivo uniforme de dois géneros. In XXX Encontro da Associcao de Linguística Portuguesa, Porto. 2014. URL info
 • SVOBODOVÁ, Iva. Ivo Buzek, La imagen del gitano en la lexicografía espanola. Cultura. Revista de História e Teoria das Ideias, 2013, roč. 30, II, s. 303 - 305. URL info
 • SVOBODOVÁ, Iva. Ivo Buzek. Historia crítica de la lexicografía gitano-espanola. La imagen del gitano en la lexicografía gitano-espanola. In Cultura : Revista de História e Teoria das Ideias. 2013, Vol. 30. Lisboa: Centro de História da Cultura, Universidade Nova de Lisboa, 2013. s. 303-309, 7 s. ISSN 0870-4546. URL info
 • TINTIMANS AUDIOVISUAL SLL, POLO DOCUMENTAL. překlad dokumentárního filmu: Morreu o Demo, acabou-se a peseta. Santiago de Compostela, Španělsko: Urco Editora, 2013. ISBN 978-84-940366-4-4. překlad dokumentárního filmu, který pojednává o tradiční galicijské loutce Barriga Verde. info
 • SVOBODOVÁ, Iva. Joaquim José de Sousa Coelho Ramos, Introduçao ao Portugues Jurídico. Écho de Études Romanes, 2013, IX, č. 1, s. 160-163. ISSN 1801-0865. URL info
 • SVOBODOVÁ, Iva. Ivo Buzek. La imagen del gitano en la lexicografía espanola. Onomazein, Santiage de Chile: Pontífica Universidad Católica de Chile, 2013, roč. 28, II, s. 297-300. ISSN 0717-1285. doi:10.7764/onomazein.28.14. URL info
 • SVOBODOVÁ, Iva. Ivo Buzek. Historia crítica de la lexicografía gitano-espanola. La imagen del gitano en la lexicografía gitano-espanola. Onomazein, Santiago de Chile: Pontífica Universidad Católica de Chile, 2013, Neuveden, č. 28, s. 165-171. ISSN 0717-1285. doi:10.7764/onomazein.28.14. URL URL info
 • SVOBODOVÁ, Iva. "Componente" como substantivo uniforme de dois géneros. Diacrítica, Braga: Universidade do Minho, 2013, roč. 27, č. 1, s. 239-264. ISSN 0870-8967. URL info
 • SVOBODOVÁ, Iva. Abordagem histórica dos nomes dos dias da semana (análise sintático-semántica). In Žitná, Júlia. Segundas jornadas de estudos Românicos : novos modelos e teorias e sua aplicaçao na linguistica, literatura e didática: secçao de Lusitanística. Bratislava: AnaPress, 2012. s. 67-81, 15 s. ISBN 978-80-89137-82-4. info
 • SVOBODOVÁ, Iva. Čermák, Petr. Tipología del espanol actual a la luz de la teoría de Vladimír Skalička. In Études romanes de Brno, roč. 33, č.1. : Masarykova univerzita, 2012. s. 411-413, 3 s. ISSN 1803-7399. Digitální knihovna FF info
 • SVOBODOVÁ, Iva. Comparacao tipológica das línguas checa e portuguesa segundo Vladimír Skalička. Etudes romanes de Brno, Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 33, č. 1, s. 385-399. ISSN 1803-7399. Digitální knihovna FF MU info
 • SVOBODOVÁ, Iva. Artigo definido e nulo com os antropónimos e topónimos. Études Romanes de Brno, Masarykova univerzita: Masarykova univerzita, 2011, roč. 32, č. 1, s. 157-169. ISSN 1803-7399. URL info
 • SVOBODOVÁ, Iva. Stylisticko-pragmatické faktory použití členu v současné portugalštině. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 125 s. ISBN 9788021051812. Digitální knihovna FF MU info
 • SVOBODOVÁ, Iva. 1000 portugalských slovíček. 1. vyd. Brno: Computer Press, Brno, 2010. 136 s. 1000 portugalských slovíček. ISBN 978-80-251-2900-5. URL info
 • SVOBODOVÁ, Iva. A procura de valores estilísticos do artigo em portugues contemporaneo (tempo e espaço como factores linguísticos e extralinguísticos que compoem o semema do artigo). Études Romanes de Brno, Brno: Masarykova Univerzita, 2009, roč. 30, č. 1, s. 243-256. ISSN 1803-7399. info
 • SVOBODOVÁ, Iva. Artigo como Estilema. In XXV Encontro da APL, Lisboa. 2009. info
 • SVOBODOVÁ, Iva. Movimentos Semánticos do Artigo. In Studia Romanica Bratislavensia. Bratislava: Ana Press, 2009. s. 121-140, 19 s. Jornadas de Estudos Românicos. ISBN 978-80-89137-50-3. info
 • SVOBODOVÁ, Iva. Estilística e a Sua Posicao dentro da Linguística Portuguesa. Etudes romanes de Brno, Brno: Masarykova Univerzita, 2008, roč. 2008, č. 1, s. 57-67. ISSN 0231-7532. URL info
 • SVOBODOVÁ, Iva. Os valores pragmático-estilísticos do artigo em portugues contemporaneo. Vol.IV. České Budějovice: Universitas Bohemiae Meridionalis, 2008. 3 s. Écho des études romanes, vol IV/ núm.2. ISSN 1801-0865. URL info
 • SVOBODOVÁ, Iva. Valores estilísticos do Artigo em Portugues Contemporaneo. In Setkání Portugalské Lingvistiky. 2007. URL info
 • SVOBODOVÁ, Iva. O valor estilístico do artigo em linguagem jornalística. Sborní prací Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Brno: Masarykova univerzita, 2006, I, I, s. 69-81. ISSN 0231-7532. URL info

3. 7. 2019