Bc. Edita Uherková


kancelář: bud. A17/206
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6486
e‑mail:
Základní údaje

Členství v akademických orgánech

Komise požárně technická a bezpečnosti a hygieny práce Lékařská fakulta
Likvidační komise Lékařská fakulta

Pracoviště

Fakulta / Pracoviště MU Technicko-provozní odděleníLékařská fakulta
Pracovní zařazení Referentka BOZP a PO
Kancelář bud. A17/206Kamenice 753/5, 625 00 Brno
Telefon 549 49 6486
E-mail

Osobní informace

Osobní identifikace - univerzitní číslo 9280
Interní informace Inet MU IS MU