doc. RNDr. Monika Pávková Goldbergová, Ph.D.


kancelář: bud. A18/308
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3859
e‑mail:
Kvalifikace

Probíhající řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Monika Pávková Goldbergová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Patologická fyziologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení hodnoticí komise navrhla jmenování
Datum zahájení řízení 28. 2. 2019
Přednáška pro odbornou veřejnost 10. 9. 2019 | Hodnocení Přednášky
Složení komise
Předseda prof. MUDr. Marie Nováková, Ph.D. (Lékařská fakulta MU)
Členové Dr.-Ing. habil. Jan Frenzel (Ruhr-University Bochum, Germany)
prof. MUDr. Pavel Horák, CSc. (LF UP a FN Olomouc)
prof. MUDr. Beata Mladosievičová, CSc. (Lékařská fakulta Univerzity Komenského Bratislava)
doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc. (1. LF UK Praha)
Stanovisko komise Stanovisko Komise

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení RNDr. Monika Pávková Goldbergová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Patologická fyziologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 8. 10. 2013
Datum ukončení řízení 1. 6. 2014
Habilitační práce (veřejná část) Role vybraných působků zánětu a remodelace extracelulární matrix u zánětlivých onemocnění
Oponenti habilitační práce prof. MUDr. Zbyněk Hrnčíř, DrSc. (LF UK a FN Hradec Králové)
doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc. (1. LF UK Praha)
prof. MUDr. Lubomír Elbl, CSc. (Kardiologická ambulance, Brno Lesná)
Přednáška pro odbornou veřejnost 26. 2. 2014
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Nataša Honzíková, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
doc. MUDr. František Vožeh, CSc. (LF UK Plzeň)
prof. MUDr. Beata Mladosievičová, CSc. (Lékařská fakulta Univerzity Komenského Bratislava)
prof. MUDr. Pavel Horák, CSc. (LF UP a FN Olomouc)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 17. 4. 2014