Mgr. Michaela Šeferisová Loudová, Ph.D.

odborná asistentka – Seminář dějin umění


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. K/313
Veveří 470/28
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4686
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Michaela Šeferisová Loudová, Ph.D., narozena 3. října 1975 v Náchodě
Pracoviště
 • Seminář dějin umění
  Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
  Arna Nováka 1
  660 88 Brno
  tel.: + 420 5 49 49 46 86
Funkce na pracovišti
 • odborná asistentka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2000 - 2003: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně: doktorské studium, obor teorie a dějiny umění
  2003: Ph.D. - "Bibliotheca - domus Sapientiae". Ikonografie malířské výzdoby klášterních a zámeckých knihoven na Moravě v 18. století
 • 1994 - 2000: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně: magisterské studium, obor dějiny umění - historie
  2000: Mgr. (dějiny umění) - Malíř Josef Stern (1716-1775)
Přehled zaměstnání
 • 2003 - dosud: Seminář dějin umění, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity (odborná asistentka)
Pedagogická činnost
 • Přednášky a semináře: Nástěnný obraz v renesanci a baroku a způsoby jeho interpretace; Umění na dvoře Filipa IV. (Velázquez, Rubens, Lorrain); Církevní řády a malba raného novověku; Tiepolo a benátské malířství 18. století; Concettismo - vybrané problémy raně novověké ikonografie a ikonologie; Křesťanská ikonografie
 • Vedení bakalářských a magisterských diplomových prací
 • Přednášky pro Univerzitu třetího věku MU (Telč, Brno)
Vědeckovýzkumná činnost
 • umění raného novověku (nástěnná malba, ikonografie a ikonologie)
 • Projekty:
  2021-2023: Barokní nástěnná malba mezi teorií a praxí (GA ČR 21-13208S) - členka výzkumného týmu
  2014-2018: Centrum pro transdisciplinární výzkum kulturních fenoménů ve středoevropských dějinách: obraz, komunikace, jednání (GA ČR 14-36521G) - členka výzkumného týmu
  2012-2014: Barokní nástěnná malba v benediktinských klášterech v českých zemích (GA ČR P409/12/12568) - členka výzkumného týmu
  2011: Znovunalezená skica Josefa Sterna (Grantový fond pro doktorandy v prezenční formě studia, učitele a akademické pracovníky Filozofické fakulty MU Brno) - řešitelka
  2005-2010: Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura (MŠMT, MSM0021622426) - členka výzkumného týmu
  2005-2007: Klášterní knihovny v Čechách v 18. století - ikonografie umělecké výzdoby (GA ČR 408/05/P159) - řešitelka projektu
  2004-2005: Poselství barev, tvarů a myšlenek. Poutní kostel Bičovaného Spasitele v Dyji (Evropská unie, Program Culture 2000, mezinárodní projekt Moravské galerie v Brně) - členka výzkumného týmu
  2004-2005: Baroque Wall Painting in Central European Context (Austrian Science and Research Liaison Office [ASO], mezinárodní projekt ÚDU AV ČR, Semináře dějin umění FF MU, Kommission für Kunstgeschichte – Österreichische Akademie der Wissenschaften a France Stele Institutu dějin umění Slovinské akademie věd a umění) - členka výzkumného týmu
  2002: Interiéry zámeckých a klášterních knihoven na Moravě v 18. století - katalog nástěnných a nástropních maleb (MŠMT, FRVŠ, č. 688, G5) - řešitelka
Akademické stáže
 • 2006: Zentralinstitut für Kunstgeschichte, München (1 měsíc)
 • 2002: Zentralinstitut für Kunstgeschichte, München (DAAD-Stipendium) (2 měsíce)
 • 1998 - 1999: Institut für Kunstgeschichte, Philosophische Fakultät der Wiener Universität, Wien (Herder-Preis-Stipendium) (10 měsíců)
Mimouniversitní aktivity
 • Členství v profesních sdruženích:
  členka, od 2023 sekretářka The Research Group for Baroque Ceiling Painting in Central Europe
  členka Uměleckohistorické společnosti v českých zemích
 • Přednášková činnost:
  2023, 2024 přednášky pro vzdělávací cykly Knihovny Jiřího Mahena v Brně
  2010-2013 přednášky v rámci akce Noc kostelů (2010 Křtiny, 2011 Fulnek, 2013 Vranov u Brna)
  2002-2003 cyklus přednášek O umění a umělcích pro Společnost přátel Moravské galerie v Brně
Ocenění vědeckou komunitou
 • Ocenění:
  2017 Cena Josefa Hlávky za vědeckou literaturu (společně s Martinem Mádlem a Radkou Heisslerovou)
 • Redakce časopisů:
  od 2018 výkonná redaktorka časopisu Opuscula historiae artium
 • Organizace konferencí, workshopů a výstav:
  2023 - The BCPCE 2023 Annual Meeting, Bratislava, 13.-15. října 2023 (s B. Hodásovou /Slovenská akademie věd/)
  2022 - Baroque Ceiling Painting: Theory & Praxis, mezinárodní konference, Litomyšl, 20.-22. října 2022 (s M. Mádlem /ÚDU AVČR/ a J. Vojtěchovským /Fakulta restaurování, UPCE)
  2022 - Neopakovatelný malířský kosmos: Workshop ke 100. výročí narození prof. Ivo Krska (1922–1993), 6.-7. října 2022
  2021 - His Artibus: Autor, jeho prostředí a umělecké dílo. K možnostem umělecké biografie v současnosti, mezinárodní on-line konference Centra pro studium raného novověku, 27.-28. května 2021 (s R. Nokkala Miltovou, T. Říhovou, V. Řezníčkovou, J. Kroupou)
  2021 - Annual meeting of the Research Group for the Baroque Ceiling Painting in Central Europe (BCPCE), mezinárodní on-line workshop, 9. dubna 2021
  2015 - "Josef Stern (1716–1775)", výstava v Galerii Zámecké obrazárny Arcibiskupského zámku v Kroměříži (Arcidiecézní muzem Kroměříž), 5. června – 4. října 2015 (autorka konceptu, editorka katalogu)
  2012 - International annual workshop of The Research Group for Baroque Ceiling Painting in Central Europe, Brno, 12.-14. října 2012 (s Radkou Nokkala Miltovou)
  2005 - "Barocke Wandmalerei in Mitteleuropa / Baroque Wall Painting in Central Europe", Brno – Praha, 27. září – 1. října 2005, mezinárodní konference organizovaná Ústavem dějin umění AV ČR, Seminářem dějin umění FF MU a Moravskou galerií (spolu s Martinem Mádlem a Zorou Wörgötter)
 • Pozvání k přednáškám:
  2024 - 37. Deutscher Kongress für Kunstgeschichte 2024, Erlangen, Santini versus Etgens: Wandmalereien in Santinis Architektur
 • 2019 - Katedra dějin umění FF UP v Olomouci, Intelektuální kolbiště. Rekonstrukce ikonografických programů období baroka na příkladu knihovních sálů
 • 2016 - Památník písemnictví na Moravě, Rajhrad, Fresková výzdoba klášterního kostela a knihovního sálu v Rajhradě
 • 2016 - Ústav dějin umění Akademie věd České republiky, Praha, Jan Jiří Etgens a Dionýsius Strauss: Nový pohled na barokní skicář Marat Icones
 • 2013 - o. p. s. Po stopách Liechtensteinů, Brno, Královna mezi princeznami. Umělecká výzdoba poutního kostela na Vranově u Brna
 • 2012 - Ústav dějin umění Akademie věd České republiky, Praha, Ikonografické programy v období baroka: tvůrci, příklady, otázky
 • 2008 - Ústav dějin umění Akademie věd České republiky, Praha, "Discitur verbo sapientia uno": Knihovna bývalé premonstrátské kanonie na Hradisku u Olomouce
 • 2005 - Universität Wien, Institut für Kunstgeschichte, Von Graz nach Brünn: Der Barockmaler Josef Stern. Alte und neue Interpretation
 • 2005 - Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, Ein Barockmaler aus dem Maulbertsch-Kreis in Mähren: Josef Stern
 • 2003 - Ústav dějin umění Akademie věd České republiky, Praha, "Hortus episcopi debet esse sacra biblia": k malbám Josefa Sterna na zámku v Kroměříži
 • Účast na konferencích:
  2022 - International conference Baroque Ceiling Painting: Theory & Praxis: Concetti and other iconographic texts in the 17th and the 18th centuries in the Czech Lands, Litomyšl, 20. října 2022
 • 2019 - International workshop BCPCE: New Researches for Baroque Ceiling Painting, Budapest: Ignaz Mayer der Ältere und seine Freskowerke
 • 2018 - His Artibus. Perspektivy vizuální kultury v raném novověku, Brno: Papež, který zmizel. Několik poznámek k ikonografii knihoven v poslední třetině 18. století na příkladu knihovního sálu v Nové Říši
 • 2013 - Ikonographie und Dekoration der Bibliotheken in der Zeit des Barock und Klassizismus, Eger: Klosterbibliotheken in Tschechien von den 70er bis 90er Jahren des 18. Jahrhunderts
 • 2013 - Concept – Image – Reception. Baroque Ceiling Paintings in the Setting of European Monasteries, Bratislava: "Historische Beschreibungen" von Maulbertschs Fresken in Dyje, Louka und Strahov: einige Bemerkungen zur Beziehung zwischen Text und Bild
 • 2010 - 800 let od založení klášterů v Zábrdovicích a Nové Říši, Nová Říše: Kostel Jména P. Marie ve Křtinách. Poutní místo zábrdovických premonstrátů v 18. století
 • 2008 - Ceiling Painting around 1700. Public and Private Devotion in the Towns of Central Europe and North Italy, Ljubljana: Wandmalerei um 1700 in der Stadt Iglau (Tschechien). Bürger als Mäzene, Bürger als Publikum
 • 2008 - Jezuité a Brno – sociální a kulturní interakce koleje a města (1578–1773), Brno: Otázky působení a vnímání barokního nástěnného obrazu na příkladu nově restaurovaných fresek jezuitského kostela v Brně (diskusní příspěvek)
 • 2005 - Barocke Wandmalerei in Mitteleuropa / Barocque Wall Painting in Central Europe, Brno-Praha: Barockbibliotheken in Mähren
 • 2004 - Historická Olomouc XV, Dějiny a kultura na Moravě, Olomouc: "Nový" Josef Stern v Krnově
Vybrané publikace
 • ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela. Santini versus Etgens: Wandmalereien in Santinis Architektur. In 37. Deutscher Kongress für Kunstgeschichte 2024. 2024. info
 • ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela, Marta FILIPOVÁ, Tereza HORÁKOVÁ, Petra LEXOVÁ a Žaneta MARVANOVÁ. Úsměv Mony Lisy. Masarykova univerzita Brno: Masarykova univerzita, 2024, 30 s. MjUNIon. URL info
 • ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela, Jan VOJTĚCHOVSKÝ a Petra LESNIAKOVÁ. Technika nástěnných maleb Jana Jiřího Etgense v Rajhradu u Brna. UMENI-ART. CZECH REPUBLIC: INST ART HIST ACAD SCI CZECH REPUBLIC, 2024, LXXII, č. 1, s. 34-52. ISSN 0049-5123. info
 • ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela. Centenárium prof. Ivo Krska (6. 6. 1922 Hodonín – 24. 7. 1993 Brno). 2023. info
 • ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela a Tomáš VALEŠ. Férie barev. Franz Anton Maulbertsch (1724-1796) a umělci jeho okruhu na Moravě. In Dny evropského dědictví, Podhorácké muzeum, Porta Coeli, Předklášteří. 2023. info
 • ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela. V chrámu moudrosti. In Knihovna Jiřího Mahena v Brně, 6. přednáška z cyklu Historické epochy. 2023. info
 • ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela. Za tajemstvím barokních knihoven. In Přednáškový cyklus Klubu přátel výtvarného umění a architektury Brno 2023. 2023. info
 • ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela. Baroque Ceiling Painting: Between Theory and Praxis. In The BCPCE 2023 Annual Meeting in Bratislava. 2023. info
 • ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela a Barbara HODÁSOVÁ. The BCPCE 2023 Annual Meeting in Bratislava. 2023. URL info
 • ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela. „Neopakovatelný malířský kosmos“ Workshop ke 100. výročí narození prof. Ivo Krska (1922–1993). 2022. info
 • ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela, Jan VOJTĚCHOVSKÝ a Martin MÁDL. Baroque Ceiling Painting : Theory & Praxis. 2022. program akce info
 • ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela. ‘Concetti’ and Other Iconographic Texts in the 17th and the 18th Centuries in the Czech Lands. In mezinárodní konference Baroque Ceiling Painting: Theory & Praxis. 2022. info
 • ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela. "mit gleicher andacht alle Ins gesambt Täglich betten" Nástěnné malby Josefa Sterna v kapli Paláce šlechtičen v Brně. Opuscula historiae artium. Faculty of Arts, Masaryk University, 2022, roč. 71, 1-2, s. 76-93. ISSN 1211-7390. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/OHA2022-1-2-7. URL info
 • ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela. BCPCE Annual Meeting 2021. 2021. URL info
 • ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela, Radka NOKKALA MILTOVÁ, Tereza ŘÍHOVÁ, Veronika ŘEZNÍČKOVÁ a Jiří KROUPA. His Artibus : Autor, jeho prostředí a umělecké dílo. K možnostem umělecké biografie v současnosti. 2021. info
 • ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela. Příšerka na cestách. Náměty z Dvorní knihovny ve Vídni ve střední Evropě. In Přednáškový cyklus R'n'B [Renesance & Baroko], Moravská galerie v Brně, 2021. 2021. info
 • ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela. "Und hoch oben malt Saturnus das Medaillon Kaiser Carl VI." Znovuobjevená nástěnná malba Frantička Řehoře Ignáce Ecksteina. In Zachráněné dědictví. Saved Legacy. Restaurování a rekonstrukce nástěnných maleb v sále rady na Nové radnici v Brně. Brno: nakladatelství FOTEP Brno, 2021, s. 21-29. ISBN 978-80-86871-28-8. info
 • ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela. Sapientia praemonstrata. Umělecká výzdoba barokních klášterních knihoven řádu premonstrátů v české řádové provincii. Bibliotheca Strahoviensis. Praha: Strahovská knihovna Královské kanonie premonstrátů na Strahově, 2021, roč. 14, s. 209-226. ISSN 1213-6514. info
 • ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela. Baroque Monastery Libraries : Between Iconography and Function. In Zouhar, Jakub. Monastic Libraries in East Central and Eastern Europe between the Middle Ages and the Enlightenment : proceedings of the international conference held on 7 to 9 December 2020 at the University of Hradec Králové. Brno: Moravská zemská knihovna v Brně, 2020, s. 274-293. ISBN 978-80-7051-295-1. info
 • ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela. Knihovní sál bývalé premonstrátské kanonie v Louce u Znojma. In Bonum Opus: Premonstráti v Louce (1190-1784) / Bonum Opus: Die Prämonstratenser in Klosterbruck (1190-1784). Znojmo: Jihomoravské muzeum ve Znojmě, 2020, s. 175-179. ISBN 978-80-86974-32-3. info
 • ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela. Der Bibliothekssaal der ehemaligen Prämonstratenserkanonie in Klosterbruck bei Znaim. In Bonum Opus : Premonstráti v Louce (1190-1784) / Bonum Opus : Die Prämonstratenser in Klosterbruck (1190-1784). Znojmo: Jihomoravské muzeum ve Znojmě, 2020, s. 175-179. ISBN 978-80-86974-32-3. info
 • ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela. Olomoucký biskup Karel z Lichtensteinu-Castelcorna - přelomový okamžik v "životě" jedné velké badatelské úlohy. Bulletin Uměleckohistorické společnosti. Praha: Výbor Uměleckohistorické společnosti, 2020, roč. 32, 1+2, s. 22-25. ISSN 0862-612X. URL info
 • ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela. Intelektuální kolbiště. Rekonstrukce ikonografických programů období baroka na příkladu knihovních sálů. In cyklus přednášek Současný stav bádání pořádaný Katedrou dějin umění FF UP v Olomouci. 2019. info
 • ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela. Ignaz Mayer der Ältere und seine Freskowerke. In International workshop New Researches for Baroque Ceiling Painting, Budapest. 2019. info
 • ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela. Dívka s perlou - známá neznámá. In Přednáškový cyklus R'n'B [Renesance & Baroko], Moravská galerie v Brně, 2019. 2019. info
 • ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela. Papež, který zmizel. Několik poznámek k ikonografii knihoven v poslední třetině 18. století na příkladu knihovního sálu v Nové Říši. In His Artibus. Perspektivy vizuální kultury v raném novověku. 2018. info
 • ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela. Krajina viděná srdcem / Landscape Seen Through the Heart. In Jitka Jakubcová Jakšíková. Blansko: Jitka Jakubcová Jakšíková, 2018, 2 s. info
 • ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela. Ve jménu moudrosti : Ikonografie barokních knihoven na Moravě v 18. století. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2018, 501 s. Obraz - komunikace - jednání. ISBN 978-80-7422-663-2. info
 • ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela. Jan Jiří Etgens a Dionýsius Strauss. Nový pohled na barokní skicář "Marat Icones". Opuscula historiae artium. Masarykova univerzita, 2017, roč. 66, č. 1, s. 44-59. ISSN 1211-7390. URL info
 • KROUPA, Jiří a Michaela ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ. Uměleckohistorické areály v připojených obcích : Zábrdovice. In Fasora, Lukáš; Štěpánek, Václav. Dějiny Brna 6. Předměstské obce. Vydání první. Brno: Statutární město Brno : Archiv města Brna, 2017, s. 1080-1102. sv. 6. ISBN 978-80-86736-54-9. info
 • ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela. Jan Jiří Etgens a Dionýsius Strauss: Nový pohled na barokní skicář "Marat Icones". In přednáška v Ústavu dějin umění AV ČR v rámci cyklu přednášek Collegium historiae artium. 2016. info
 • ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela. Fresková výzdoba klášterního kostela a knihovního sálu v Rajhradě. In komentovaná prohlídka nástěnných maleb v kostele a v knihovně kláštera v Rajhradu. 2016. info
 • ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela. Ikonographie der Klosterbibliotheken in Tschechien 1770-1790. In Barbier, Fréderic; Monok, István; De Pasquale, Andrea. Bibliotheken, Dekor (17.-19. Jahrhundert)/ Biblioteche decorazioni. XVII-XIX secolo/ bibliothèques décors. XVII ͤ-XIX ͤ siècle. Paris: Éditions des Cendres, 2016, s. 95-107. ISBN 978-2-86742-254-6. info
 • MÁDL, Martin, Radka HEISSLEROVÁ, Michaela ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ a Štěpán VÁCHA. Benediktini I-II. Barokní nástěnná malba v českých zemích. Praha: Nakladatelství Academia, 2016, 1061 s. sv. I-II. ISBN 978-80-200-2621-7. info
 • MÁDL, Martin a Michaela ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ. Malíři ve službách benediktinských klášterů a jejich představených. In Mádl, Martin; Heisslerová, Radka; Šeferisová Loudová, Michaela; Vácha, Štěpán. Benediktini I-II. Barokní nástěnná malba v českých zemích. Praha: Nakladatelství Academia, 2016, s. 89-98. sv. I-II. ISBN 978-80-200-2621-7. info
 • MÁDL, Martin a Michaela ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ. Broumov. Klášter sv. Václava s kostelem sv. Vojtěcha : Konvent. Katalog nástěnných maleb. In Mádl, Martin; Heisslerová, Radka; Šeferisová Loudová, Michaela; Vácha, Štěpán. Benediktini I-II. Barokní nástěnná malba v českých zemích. Praha: Nakladatelství Academia, 2016, s. 378-399. sv. I-II. ISBN 978-80-200-2621-7. info
 • ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela. Rajhrad. Klášter s kostelem sv. Petra a Pavla. In Mádl, Martin; Heisslerová, Radka; Šeferisová Loudová, Michaela; Vácha, Štěpán. Benediktini I-II. Barokní nástěnná malba v českých zemích. Praha: Nakladatelství Academia, 2016, s. 609-689. sv. I-II. ISBN 978-80-200-2621-7. info
 • SUCHÁNEK, Pavel a Michaela ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ. Josef Stern v Dubu nad Moravou a počátky jeho působení na Moravě. In Šeferisová Loudová, Michaela. Josef Stern 1716–1775. I. vydání. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2015, s. 25-32. ISBN 978-80-87149-93-5. info
 • SUCHÁNEK, Pavel a Michaela ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ. 5 katalogových hesel (III.2; III.5.3; IV.19; IV.21.1-5; IV.23.1-2). In Šeferisová Loudová, Michaela. Josef Stern 1716–1775. I. vydání. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2015, s. 101-103,115-118,170-179, 17 s. ISBN 978-80-87149-93-5. info
 • SUCHÁNEK, Pavel, Michaela ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ a Tomáš VALEŠ. 2 katalogová hesla (III.8; IV.8.1-12). In Šeferisová Loudová, Michaela. Josef Stern 1716–1775. I. vydání. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2015, s. 124,144-152, 10 s. ISBN 978-80-87149-93-5. info
 • ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela. Josef Stern ve službách olomouckých biskupů. In Šeferisová Loudová, Michaela. Josef Stern 1716-1775. I. vydání. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2015, s. 33-40. ISBN 978-80-87149-93-5. info
 • ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela. 23 katalogových hesel. In Šeferisová Loudová, Michaela. Josef Stern 1716-1775. I. vydání. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2015, s. 80-199. ISBN 978-80-87149-93-5. info
 • ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela. Josef Stern 1716-1775. I. vydání. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2015, 219 s. ISBN 978-80-87149-93-5. info
 • ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela. Josef Stern 1716-1775. 2015. URL info
 • ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela a Petr ARIJČUK. Katalogové heslo IV.4. In Šeferisová Loudová, Michaela. Josef Stern 1716-1775. I. vydání. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2015, s. 137-139. ISBN 978-80-87149-93-5. info
 • ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela a Tomáš VALEŠ. Katalogové heslo III.5.2. In Šeferisová Loudová, Michaela. Josef Stern 1716-1775. I. vydání. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2015, s. 113-114. ISBN 978-80-87149-93-5. info
 • ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela a Jiří KROUPA. Kláštery ve městě II. (severní část). In Kroupa, Jiří. Dějiny Brna 7. Uměleckohistorické památky. Historické jádro. Vydání první. Brno: Statutární město Brno, Archiv města Brna, 2015, s. 403-470. ISBN 978-80-86736-46-4. info
 • ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela. "Historische Beschreibungen" von Maulbertschs Fresken in Dyje, Louka und Strahov: einige Bemerkungen zur Beziehung zwischen Text und Bild. Ars : umeleckohistorická revue Slovenskej akadémie vied. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2014, roč. 47, č. 1, s. 84-92. ISSN 0044-9008. info
 • ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela. Královna mezi princeznami. Umělecká výzdoba poutního kostela na Vranově u Brna. In přednáška pro obecně prospěšnou společnost Po stopách Lichtenštejnů o.p.s. 2013. info
 • ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela. Umělecká výzdoba poutního kostela na Vranově u Brna. In Noc kostelů; součást programu obecně prospěšné společnosti Po stopách Lichtenštejnů o.p.s. 2013. info
 • ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela. "Historische Beschreibungen" von Maulbertschs Fresken in Dyje, Louka und Strahov: einige Bemerkungen zur Beziehung zwischen Text und Bild. In Concept – Image – Reception. Baroque Ceiling Paintings in the Setting of European Monasteries, Bratislava, 19-21 September 2013. 2013. info
 • ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela. Concept – Image – Reception. Baroque Ceiling Paintings in the Setting of European Monasteries. 2013. info
 • ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela. Klosterbibliotheken in Tschechien von den 70er bis 90er Jahren des 18. Jahrhunderts. In Ikonographie und Dekoration der Bibliotheken in der Zeit des Barock und Klassizismus, Eger, Ungarn, 23-25 Oktober 2013. 2013. info
 • ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela. Nástěnné malby Jana Jiřího Etgense v poutním kostele Jména Panny Marie ve Křtinách. Památková péče na Moravě. Monumentorum Moraviae tutela. Brno: Národní památkový ústav, 2013, roč. 15, č. 15, s. 41-58. ISSN 1214-5327. info
 • SUCHÁNEK, Pavel a Michaela ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ. Zázraky sv. Liboria v Jesenci. Ke vztahu barokního obrazu a homiletiky. Opuscula historiae artium. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 60, č. 2, s. 92-109. ISSN 1211-7390. info
 • ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela a Filip PLAŠIL. Architektonická perla Dietrichsteinů v Polné. Uměleckohistorický průvodce prohlídkovou trasou děkanským kostelem Nanebevzetí Panny Marie. Polná: Římskokatolická farnost-děkanství Polná Město Polná, 2012, 39 s. info
 • ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela. Das Altargemälde aus Dub an der March und eine wiedergefundene Ölskizze des Malers Josef Stern. UMENI-ART. Praha: Ústav dějin umění AV ČR, 2012, roč. 60, 3-4, s. 293-303. ISSN 0049-5123. URL info
 • ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela a Radka MILTOVÁ. The Research Group for Baroque Ceiling Painting in Central Europe, Annual Meeting Brno. 2012. info
 • ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela. Ikonografické programy v období baroka: tvůrci, příklady, otázky. In cyklus přednášek Ústavu dějin umění AV ČR "Collegium historiae artium“. 2012. info
 • ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela. Bohatá pokladnice konceptů a idejí. Ikonografické programy a jejich tvůrci v období baroka na Moravě. Opuscula historiae artium. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 61, č. 2, s. 134-155. ISSN 1211-7390. Digitální knihovna FF info
 • ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela. "Teologie psaná malířským štětcem." Ikonografie malířské výzdoby kostela Nejsvětější Trojice ve Fulneku. In Josef Ignác Sadler 1725-1767. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2011, s. 54-64. ISBN 978-80-87149-45-4. info
 • ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela. /kat. heslo/: Sv. Jan Evangelista a Máří Magdalena pod Kristovým křížem, Bůh Otec a Duch svatý. In Josef Ignác Sadler 1725-1767. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2011, s. 94-98. ISBN 978-80-87149-45-4. info
 • ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela. /kat. heslo/: Fresková výzdoba bývalého augustiniánského kostela Nejsvětější Trojice ve Fulneku. In Josef Ignác Sadler 1725-1767. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2011, s. 77-78. ISBN 978-80-87149-45-4. info
 • ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela. Modello Franze Antona Maulbertsche k nástropnímu obrazu ve Filosofickém sále Strahovské knihovny. In Chvála ciceronství. Umělecká díla mezi pohádkou a vědou. Brno: Barrister & Principal, Masarykova univerzita Brno, 2011, s. 165-177. Teorie a dějiny umění. ISBN 978-80-87474-26-6. info
 • ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela. Wandmalerei um 1700 in der Stadt Jihlava (Iglau). Bürger als Mäzene, Bürger als Publikum. Acta historiae artis Slovenica. 2011, roč. 16, č. 1-2, s. 181-193. ISSN 1408-0419. info
 • ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela. "Duchovní vývoj lidstva" na klenbě Filosofického sálu strahovské kanonie. Zpravodaj STOP : časopis Společnosti pro technologie ochrany památek. Slaný: Společnost pro technologie ochrany památek vlastním nákladem, 2011, roč. 13, č. 3, s. 41-58. ISSN 1212-4168. info
 • ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela. Nástěnné malby v kostele Nejsvětější Trojice ve Fulneku. In Noc kostelů, doprovodný program výstavy Muzea umění Olomouc Josef Ignác Sadler 1725-1767. 2011. info
 • ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela. Klášter Hradisko a ikonografický program jeho umělecké výzdoby. In Ondřej Jakubec, Marek Perůtka (ed.), Olomoucké baroko. Výtvarná kultura let 1620-1780, 2/Katalog. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2010, s. 251-264. 2/Katalog. ISBN 978-80-87149-39-3. info
 • ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela. "Duchovní vývoj lidstva" na klenbě Filosofického sálu strahovské kanonie. In Brána vědění. Filosofický sál Strahovské knihovny. Praha: Gema Art, 2010, s. 18-41. ISBN 978-80-904575-0-8. info
 • ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela. "The Spiritual Development of Humanity" on the Ceiling of the Philosophical Hall at the Strahov Canonry. In The Gate of Knowledge. Philosophical Hall of the Strahov Library. Prague: Gema Art Publishing House, 2010, s. 20-45. ISBN 978-80-904575-1-5. info
 • ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela. Maulbertschova freska ve Filosofickém sále Strahovské knihovny: forma a technika. Ars : [časopis Ústavu dejín umenia Slovenskej akadémie vied]. Bratislava: Slovak Academic Press, 2010, roč. 43, č. 2, s. 259-275. ISSN 0044-9008. info
 • ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela. Malířská výzdoba poutního kostela Jména Panny Marie ve Křtinách. 2010. info
 • ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela. Kostel Jména P. Marie ve Křtinách. Poutní místo zábrdovických premonstrátů v 18. století. In 800 let od založení klášterů v Zábrdovicích a Nové Říši. 2010. info
 • SUCHÁNEK, Pavel a Michaela ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ. Barokní architektura a umění: Malířství a sochařství. In PISKOVÁ, Renata. Jihlava. Historie - kultura - lidé. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2009, s. 400-415. Dějiny moravských měst. ISBN 978-80-7106-551-7. info
 • ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela. Josef Stern - "Privilegiatus Pictor Brunensis". In SVOBODOVÁ, Jana. Baroko. Příběhy barokního Brna. Brno: Muzeum města Brna, 2009, s. 168-179. mimo edice. ISBN 978-80-86549-60-6. info
 • ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela a Pavel SUCHÁNEK. Zahrada učené moudrosti - malířská výzdoba knihovny svatovítské kapituly na Pražském hradě. 1. vyd. Brno: Masarykova univezita, 2009, s. 463-485. ISBN 978-80-210-4972-7. info
 • KROUPA, Jiří, Michaela ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ a Lubomír KONEČNÝ. Orbis artium. K jubileu Lubomíra Slavíčka. První vyd. Brno: Masarykova univezita, 2009, 846 s. ISBN 978-80-210-4972-7. info
 • ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela. Maulbertsch and Stern in Kroměříž - on the history of two drawings. Acta Historiae Artium. Budapešť, 2009, L, č. 2009, 11 s. ISSN 0001-5830. info
 • ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela. Nástěnné malby Jana Kryštofa Handkeho a Františka Antonína Šebesty-Sebastiniho ve šternberském klášteře. In Filip Hradil-Jiří Kroupa (eds.), Šternberk. Klášter řeholních lateránských kanovníků (Dějiny-umění-kultura). První vyd. Šternberk: Římskokatolická farnost Šternberk, 2009, s. 101-132. Dějiny-umění-kultura. ISBN 978-80-254-6036-8. info
 • ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela. The Wall Paintings of Johann Christoph Handke and Franz Anton Šebesta-Sebastini in the Šternberk Monastery. In Filip Hradil-Jiří Kroupa (eds.), Šternberk. Monastery of the Lateran Canons Regular. (History - Art - Culture). První vyd. Šternberk: Římskokatolická farnost Šternberk, 2009, s. 101-132. Dějiny-umění-kultura. ISBN 978-80-254-6037-5. info
 • ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela. ... dieses Altarbild ist eine der schönsten und fleißigsten Arbeiten dieses würdigen Künstlers ... : Das Altarblatt und die Ölskizze der Hll. Leopold und Liborius von Joseph Stern. In Eduard Hindelang - Lubomír Slavíček (ed.), Franz Anton Maulbertsch und Mitteleuropa. Festschrift zum 30-jährigen Bestehen des Museums Langenargen. Langenargen - Brno: Museum Langenargen - Masarykova univerzita, 2007, s. 199-219. ISBN 978-80-210-4394-7. info
 • ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela. "Bibliotheca domus Sapientiae". Ikonografie barokních knihovních sálů na konferenci Barokní nástěnná malba ve střední Evropě. Bibliotheca Strahoviensis. 2007, roč. 8-9, č. 1, s. 227-230. ISSN 1213-6514. info
 • ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela. Barockbibliotheken in Mähren. ed. Martin Mádl – Michaela Šeferisová Loudová – Zora Wörgötter. In Barocque Ceiling Painting in Central Europe. Barocke Deckenmalerei in Mitteleuropa. Proceedings of the Conference. Praha: Artefactum, Institute of Art History, 2007, s. 89-97. ISBN 80-86890-14-7. info
 • ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela. Barocque Ceiling Painting in Central Europe. Barocke Deckenmalerei in Mitteleuropa. Proceedings of the Conference. ed. Martin Mádl – Michaela Šeferisová Loudová – Zora Wörgötter. Praha: Artefactum, Institute of Art History, 2007, 324 s. ISBN 80-86890-14-7. info
 • ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela. "Merkwürdige Thaten [...] besonders aber die Erbauung der Bibliothec" Die Deckengemälde der Bibliothekssäle des Schlosses in Kroměříž/Kremsier und ihr Bezug zu den Fresken der Wiener Hofbibliothek. Österreichische Zeitschrift für Kunst und Denkmalpflege. 2007, LXI, č. 4, s. 590-608. ISSN 0029-9626. info
 • ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela. "Erwähl wie die Sonne, schön wie der Mond". Ikonografický program maleb minoritského kostela v Krnově. Opuscula Historiae Artium. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2007, F, č. 51, s. 5-27. ISSN 1211-7390. info
 • ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela. Obnovený Stern - objevený Sebastini? K autorství fresek v minoritském kostele v Krnově. Opuscula Historiae Artium. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2006, F, č. 50, s. 97-116. ISSN 1211-7390. info
 • ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela. Barocke Wandmalerei in Mitteleuropa / Baroque Wall Painting in Central Europe. 2005. info
 • LOUDOVÁ, Michaela. CELLA S. PETRI MARTYRIS XVIII - Malířská výzdoba knihovny bývalého františkánského kláštera v Uherském Hradišti. In Slovácko. XLVI. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 2004, s. 299-309. ISBN 80-86185-41-9. info
 • LOUDOVÁ, Michaela. katalogová hesla č. 1, 2, 6, 9, 10, 72 (M. A. Lublinský - Starobylá pověst země Moravy, J. K. Spiess - Císař Leopold I., J. K. Laidig - P. Marie Křtinská, F. V. Korompay - Sv. Cyril, Sv. Metoděj, J. K. Spiess - Brno, J. Stern - Sv. Peregrin). In V zrcadle stínů. Morava v době baroka 1670-1790. Rennes-Brno: Somogy, éditions d'art, 2003, s. 84 an., 10 s. /katalog k výstavě V zrcadle stínů./. ISBN 80-7027-121-3. info
 • LOUDOVÁ, Michaela. "HORTUS EPISCOPI DEBET ESSE SACRA BIBLIA" Knihovní sály zámku v Kroměříži - příspěvek k ikonografii maleb Josefa Sterna. Opuscula Historiae Artium. Brno: Masarykova univerzita, 2003, roč. LII, F 47, s. 15-44, 29 s. ISSN 1211-7390. info
 • LOUDOVÁ, Michaela. Von Graz nach Brünn. Der Barockmaler Josef Stern (1716-1775). Zeitschrift des Historischen Vereines für Steiermark. Graz, 2003, XCIV, č. 1, s. 133-148. info
 • LOUDOVÁ, Michaela. Article a catalogue 1, 2, 6, 9, 10, 72: Martin Anton Lublinský, Johann Baptist Spiess, Jan Kryštof Laidig, Franz Lorenz Korompay, Johann Baptist Spiess, Josef Stern. In Jiří Kroupa (sous la direction), La Moravie a l'age baroque 1670-1790. Dans le miroir des ombres. Paris: Somogy éditions d'art, Paris - Musée des Beaux Arts, Rennes - Moravská galerie, Brno, 2002, s. 84-93. /katalog k výstavě V zrcadle stínů./. ISBN 2-85056-569-5. info
 • LOUDOVÁ, Michaela. Freska Josefa Sterna v brněnském klášteře kapucínů. In Opravy a obnova památkově chráněných objektů. Brno, 1997, s. 21-34. ISBN 0000-0000. info

4. 4. 2024

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info