Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení JUDr. Jana Dudová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Právnická fakulta
Obor řízení Správní právo a právo životního prostředí
Fakulta zajišťující řízení Právnická fakulta
Stav řízení řízení zastaveno
Datum zahájení řízení 22. 12. 2010
Datum ukončení řízení 22. 9. 2011
Habilitační práce (veřejná část) Ochrana veřejného zdraví před rizikovými faktory venkovního prostředí
Oponenti habilitační práce prof. Dr. hab. Wojciech Radecki (Polská akademie věd)
doc. JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D., LLM., S.J.D. (Nejvyšší správní soud)
doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. (UK Praha - Právnická fakulta)
Složení habilitační komise
Předseda prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc. (UK Praha - Právnická fakulta)
Členové doc. JUDr. Jaroslav Drobník, CSc. (UK Praha - Právnická fakulta)
doc. JUDr. Soňa Košičiarová, CSc. (Trnavská univerzita v Trnave - Právnická fakulta)
doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc. (MU - Právnická fakulta)
doc. JUDr. Ing. Milan Pekárek, CSc. (MU - Právnická fakulta)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info