doc. PhDr. Jan Činčera, Ph.D.


e‑mail:
Školitel

Obor: Environmentální studia

Obor: Environmentální studia

Podrobné informace o tématech a doktorských studentech