prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D., DSc.

Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Ivo Budil, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta ZčU Plzeň
Obor řízení Antropologie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 27. 1. 2005
Datum ukončení řízení 2. 5. 2006
Přednáška pro odbornou veřejnost 25. 5. 2005
Složení komise
Předseda prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Rudolf Musil, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc. (FF UP Olomouc)
prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr. (PřF UK Praha)
prof. RNDr. Stanislav Komenda, DrSc. (LF UP Olomouc)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 25. 5. 2005
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 4. 10. 2005

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info