prof. RNDr. Pavel Dlapa, Ph.D.


E‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Fakulta Přírodovědecká fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Pavel Dlapa, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta UK Bratislava
Obor habilitace Geologické vědy
Habilitační práce (veřejná část) Pedochémia acidifikačných procesov
Datum zahájení 23. 4. 2003
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Rostislav Brzobohatý, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Jiří Kalvoda, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
doc. RNDr. Emil Jelínek, CSc. (UK - Přírodovědecká fakulta)
prof. RNDr. Ivan Kraus, DrSc. (UKo - Přírodovědecká fakulta, Bratislava)
doc. RNDr. Pavel Müller, CSc. (Česká geologická služba Brno)
Oponenti doc. RNDr. Josef Zeman, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
doc. Ing. Petr Skřivan, CSc. (GÚ AV ČR Praha)
doc. RNDr. Ján Milička, CSc. (PřF UKo Bratislava)
Přednáška pro odbornou veřejnost 28. 4. 2004
Datum zasedání VR fakulty 28. 4. 2004
Datum zasedání VR MU
Stav řízení jmenování docentem
Datum ukončení 1. 9. 2004

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info