doc. Mgr. Milena Strachová, Ph.D.

docentka – Katedra tělesné výchovy a společenských věd


kancelář: bud. D33/307
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4584
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Milena Strachová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta sportovních studií
Obor řízení Kinantropologie
Fakulta zajišťující řízení Fakulta sportovních studií
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 21. 9. 2020
Datum ukončení řízení 1. 9. 2021
Habilitační práce (veřejná část) SOKOL BRNO I (1862-1938) Dějiny elitní moravské jednoty
Důvod pro omezení zveřejnění práce: Tištěná monografie, která není a nebude veřejně dostupná v elektronické verzi.
Oponenti habilitační práce doc. Dr. Jan Štumbauer, CSc. (Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity)
doc. PhDr. František Čapka, CSc. (Pedagogická fakulta MU)
prof. PhDr. Miroslav Bobrík, PhD. (Samostatné oddělení tělesné výchovy a sportu Slovenská technická univerzita Bratislava)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 11. 3. 2021 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Marek Waic, CSc. (Fakulta tělesné výchovy a sportu, Univerzita Karlova)
Členové doc. PaedDr. Emanuel Hurych, Ph.D. (Rektorát MU)
prof. PhDr. Josef Oborný, Ph.D. (FTVS UK Bratislava)
doc. PhDr. Tomáš Kasper, Ph.D. (Katedra pedagogiky a psychologie, Technická univerzita v Liberci)
doc. PhDr. František Kolář, CSc. (FTVS UK)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 16. 6. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info