doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.


Kancelář: bud. 1/223
Kamenice 126/3
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

Telefon: 549 49 6601
E‑mail:
Publikace

2017

Determinanty ovlivňující výběr profylaktického krytí u pacientů v riziku vzniku dekubitů

POKORNÁ Andrea BÚŘILOVÁ Petra

Prevention of pressure ulcers in patient with spinal cord injury with the use of special bed - case study

POKORNÁ Andrea

2016

A new online software tool for pressure ulcer monitoring as an educational instrument for unified nursing assessment in clinical settings

POKORNÁ Andrea JARKOVSKÝ Jiří MUŽÍK Jan VASMANSKÁ Soňa SAIBERTOVÁ Simona KREJČIŘÍKOVÁ Petra

Automatic Keyword Extraction from Medical and Healthcare Curriculum

KOMENDA Martin KAROLYI Matěj POKORNÁ Andrea VÍTA Martin — KRÍŽ Vincent

Co byste měli vědět o dekubitech a na co nezapomenout (informace pro laickou veřejnost)

POKORNÁ Andrea BÚŘILOVÁ Petra SAIBERTOVÁ Simona ŠESTÁKOVÁ Soňa — KUBÁTOVÁ Lucie — CAMPROVÁ Petra — SVOBODOVÁ Dita — ŠMELKOVÁ Gabriela — MÜLLEROVÁ Nina

Co byste měli vědět o dekubitech a na co nezapomenout (informace pro odbornou veřejnost)

POKORNÁ Andrea BÚŘILOVÁ Petra SAIBERTOVÁ Simona ŠESTÁKOVÁ Soňa — KUBÁTOVÁ Lucie — CAMPROVÁ Petra — SVOBODOVÁ Dita — ŠMELKOVÁ Gabriela — MÜLLEROVÁ Nina

Dekubity na operačním sále. Implementační strategie prevence dekubitů v prostředí operačních sálů

KOURKOVÁ P. — POKORNÁ Andrea — ČERMÁKOVÁ V. — CMUNTOVÁ J. — DVOŘÁKOVÁ V.

Efektivita vzdělávacích aktivit v oblasti prevence a identifikace sorrorigenních ran

POKORNÁ Andrea — HANÁKOVÁ Petra — SAIBERTOVÁ Simona ŠESTÁKOVÁ Soňa BÚŘILOVÁ Petra

Evaluation of the assessment and documentation of chronic wounds in residential social care in the Czech Republic

SAIBERTOVÁ Simona POKORNÁ Andrea

Hodnocení vybraných mezinárodních klinických doporučených postupů v managementu dekubitů (nástroj AGREEII)

SAIBERTOVÁ Simona POKORNÁ Andrea VASMANSKÁ Soňa BÚŘILOVÁ Petra — MÜLLEROVÁ N. — FIEDLEROVÁ L. — SVOBODOVÁ D. — CAMPROVÁ P. — ŠMELKOVÁ G. — KUBÁTOVÁ L.

Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 29 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info