prof. RNDr. Michal Zeman, DrSc.


E‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Fakulta Přírodovědecká fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Michal Zeman, DrSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta UK Bratislava
Obor jmenování Fyziologie živočichů
Datum zahájení 29. 11. 2002
Složení komise
Předseda prof. RNDr. Vladimír Šimek, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Jiří Gaisler, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
doc. RNDr. Helena Illnerová, DrSc. (AV ČR Praha)
prof. MVDr. Koloman Boďa, DrSc. (UVL Košice)
prof. Ing. Ján Grolmus, DrSc. (UK Bratislava - Přírodovědecká fakulta)
Přednáška pro odbornou veřejnost 28. 5. 2003
Datum zasedání VR fakulty 28. 5. 2003
Datum zasedání VR MU 21. 10. 2003
Stav řízení jmenování profesorem
Datum ukončení 1. 6. 2004

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info