doc. Mgr. Otakar Kirsch, Ph.D.

docent – Ústav archeologie a muzeologie


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. M/208
Joštova 220/13
662 43 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3785
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Otakar Kirsch, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor řízení Historie - české dějiny
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 6. 5. 2020
Datum ukončení řízení 1. 2. 2022
Habilitační práce (veřejná část) Mezi teorií, praxí a ideologií. K vývoji speciálních muzeologií v českých zemích v letech 1948-1989
Oponenti habilitační práce doc. Mgr. Ľuboš Kačírek, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislavě)
doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc. (Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem)
doc. PhDr. Pavel Šopák, Ph.D. (Vysoké učení technické v Brně)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 7. 5. 2021 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Jiří Malíř, CSc. (Filozofická fakulta MU)
Členové prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D. (Rektorát MU)
prof. PhDr. Peter Ivanič, PhD. (Univerzita Konstantina Filozofa v Nitře)
prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D. (Univerzita Karlova)
Prof. Dr. Markus Walz (Univerzita Lipsko)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 9. 12. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info