Centrum strukturní biologie

Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 141 55
Pedagogičtí pracovníci: 21 2
Profesoři: 6 1
Docenti: 8 1
Odborní asistenti: 1 0
Vědeckovýzkumní pracovníci: 6 0
Odborní a techničtí pracovníci: 118 51
Ostatní zaměstnanci: 2 2
Celkový počet externích pracovníků: 37 15
Celkový počet vyučujících: 2 0
externistů: 2 0

platné ke dni 4. 8. 2020