Centrum strukturní biologie

Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 137 52
Pedagogičtí pracovníci: 20 2
Profesoři: 5 1
Docenti: 7 1
Odborní asistenti: 1 0
Vědeckovýzkumní pracovníci: 7 0
Odborní a techničtí pracovníci: 116 49
Ostatní zaměstnanci: 6 1
Celkový počet externích pracovníků: 35 11
Celkový počet vyučujících: 1 0
externistů: 1 0

platné ke dni 18. 1. 2020