Centrum strukturní biologie

Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 157 62
Pedagogičtí pracovníci: 21 2
Profesoři: 6 1
Docenti: 8 1
Odborní asistenti: 1 0
Vědeckovýzkumní pracovníci: 6 0
Odborní a techničtí pracovníci: 134 58
Ostatní zaměstnanci: 3 2
Celkový počet externích pracovníků: 60 26
Celkový počet vyučujících: 1 0
externistů: 1 0
Celkový počet doktorských studentů: 1 0

platné ke dni 27. 11. 2020