Centrum strukturní biologie

Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 135 52
Pedagogičtí pracovníci: 19 2
Profesoři: 5 1
Docenti: 7 1
Odborní asistenti: 1 0
Vědeckovýzkumní pracovníci: 6 0
Odborní a techničtí pracovníci: 115 49
Ostatní zaměstnanci: 6 1
Celkový počet externích pracovníků: 44 16
Celkový počet vyučujících: 1 0
externistů: 1 0

platné ke dni 19. 11. 2019