Centrum strukturní biologie

Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 140 54
Pedagogičtí pracovníci: 21 2
Profesoři: 6 1
Docenti: 7 1
Odborní asistenti: 2 0
Vědeckovýzkumní pracovníci: 6 0
Odborní a techničtí pracovníci: 118 51
Ostatní zaměstnanci: 7 2
Celkový počet externích pracovníků: 42 18
Celkový počet vyučujících: 2 0
externistů: 2 0

platné ke dni 5. 4. 2020