Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 5 0
Pedagogičtí pracovníci: 2 0
Docenti: 1 0
Odborní asistenti: 1 0
Odborní a techničtí pracovníci: 3 0
Celkový počet externích pracovníků: 2 0

platné ke dni 20. 9. 2020