Budova PřF, Biofyzikální ústav AVČR, Královopolská 135, Budova biofyzikálního ústavu AVČR

Výzkumná skupina Miroslava Fojty

Sídlo: Společné pracoviště Biofyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. a CEITEC MU
Královopolská 2590/135, 612 65 Brno
Kamenice 753/5, 625 00 Brno, budova E35
Korespondenční adresa: Královopolská 2590/135, 612 65 Brno
e-mail:

Webové stránky pracoviště