Budova PřF, Biofyzikální ústav AVČR, Královopolská 135, Budova biofyzikálního ústavu AVČR

Výzkumná skupina Miroslava Fojty

Sídlo: Královopolská 2590/135, 612 65 Brno
Kamenice 753/5, 625 00 Brno, budova A35
Korespondenční adresa: Královopolská 2590/135, 612 65 Brno
e-mail:

Webové stránky pracoviště

PublikacePočet publikací: 2