Budova PřF, Biofyzikální ústav AVČR, Královopolská 135, Budova biofyzikálního ústavu AVČR

Výzkumná skupina Miroslava Fojty

Sídlo: Královopolská 2590/135, 612 65 Brno
Kamenice 753/5, 625 00 Brno, budova A35
Korespondenční adresa: Královopolská 2590/135, 612 65 Brno
e-mail:

Webové stránky pracoviště

Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 7 3
Pedagogičtí pracovníci: 1 0
Docenti: 1 0
Odborní a techničtí pracovníci: 6 3
Celkový počet externích pracovníků: 3 2

platné ke dni 1. 10. 2020