Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 3 1
Pedagogičtí pracovníci: 1 0
Vědeckovýzkumní pracovníci: 1 0
Odborní a techničtí pracovníci: 2 1

platné ke dni 8. 4. 2020