Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 16 10
Pedagogičtí pracovníci: 1 0
Vědeckovýzkumní pracovníci: 1 0
Odborní a techničtí pracovníci: 15 10

platné ke dni 11. 7. 2020