Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 15 9
Pedagogičtí pracovníci: 1 0
Vědeckovýzkumní pracovníci: 1 0
Odborní a techničtí pracovníci: 14 9
Celkový počet externích pracovníků: 1 1

platné ke dni 11. 12. 2019