Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 16 10
Pedagogičtí pracovníci: 1 0
Vědeckovýzkumní pracovníci: 1 0
Odborní a techničtí pracovníci: 15 10
Celkový počet externích pracovníků: 2 2

platné ke dni 1. 12. 2020