Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 15 8
Pedagogičtí pracovníci: 1 0
Profesoři: 1 0
Odborní a techničtí pracovníci: 13 7
Ostatní zaměstnanci: 1 1

platné ke dni 1. 6. 2020