Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 46 26
Pedagogičtí pracovníci: 8 4
Profesoři: 3 1
Docenti: 2 1
Odborní asistenti: 3 2
Odborní a techničtí pracovníci: 37 21
Ostatní zaměstnanci: 2 2
Celkový počet externích pracovníků: 12 9

platné ke dni 20. 9. 2019