Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 44 27
Pedagogičtí pracovníci: 7 3
Profesoři: 3 1
Odborní asistenti: 4 2
Odborní a techničtí pracovníci: 36 23
Ostatní zaměstnanci: 1 1
Celkový počet externích pracovníků: 8 5

platné ke dni 24. 9. 2020