Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 40 26
Pedagogičtí pracovníci: 6 4
Profesoři: 3 1
Odborní asistenti: 3 3
Odborní a techničtí pracovníci: 33 21
Ostatní zaměstnanci: 1 1
Celkový počet externích pracovníků: 10 7

platné ke dni 28. 2. 2020