Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 11 8
Pedagogičtí pracovníci: 1 0
Odborní asistenti: 1 0
Odborní a techničtí pracovníci: 10 8
Celkový počet externích pracovníků: 1 0
Celkový počet vyučujících: 1 0
externistů: 1 0

platné ke dni 4. 12. 2020