Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 10 7
Pedagogičtí pracovníci: 1 0
Odborní asistenti: 1 0
Odborní a techničtí pracovníci: 9 7
Celkový počet externích pracovníků: 3 1
Celkový počet vyučujících: 1 0
externistů: 1 0

platné ke dni 28. 1. 2020