Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 9 2
Pedagogičtí pracovníci: 1 0
Vědeckovýzkumní pracovníci: 1 0
Odborní a techničtí pracovníci: 8 2
Celkový počet externích pracovníků: 1 0
Celkový počet vyučujících: 1 0
externistů: 1 0

platné ke dni 25. 9. 2020