Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 16 6
Pedagogičtí pracovníci: 4 0
Profesoři: 1 0
Docenti: 1 0
Vědeckovýzkumní pracovníci: 2 0
Odborní a techničtí pracovníci: 11 5
Ostatní zaměstnanci: 1 1
Celkový počet externích pracovníků: 5 4
Celkový počet doktorských studentů: 2 1

platné ke dni 13. 7. 2020