Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 15 6
Pedagogičtí pracovníci: 4 0
Profesoři: 1 0
Docenti: 1 0
Vědeckovýzkumní pracovníci: 2 0
Odborní a techničtí pracovníci: 10 5
Ostatní zaměstnanci: 1 1
Celkový počet externích pracovníků: 4 3
Celkový počet doktorských studentů: 2 1

platné ke dni 26. 1. 2020