Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 19 11
Pedagogičtí pracovníci: 5 3
Profesoři: 2 1
Odborní asistenti: 3 2
Odborní a techničtí pracovníci: 13 7
Ostatní zaměstnanci: 1 1
Celkový počet externích pracovníků: 9 5

platné ke dni 6. 8. 2020