Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 19 12
Pedagogičtí pracovníci: 4 3
Profesoři: 2 1
Odborní asistenti: 2 2
Odborní a techničtí pracovníci: 14 8
Ostatní zaměstnanci: 1 1
Celkový počet externích pracovníků: 6 3

platné ke dni 24. 1. 2020