Centrum pokročilých nanotechnologií a mikrotechnologií

Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 29 7
Pedagogičtí pracovníci: 13 2
Profesoři: 6 0
Docenti: 3 1
Odborní asistenti: 1 1
Vědeckovýzkumní pracovníci: 3 0
Odborní a techničtí pracovníci: 15 4
Ostatní zaměstnanci: 1 1
Celkový počet externích pracovníků: 7 3

platné ke dni 29. 3. 2020