Budova PřF, Kotlářská 2, pavilon 09, Vrátnice - vchod do areálu PřF

Výzkumná skupina Josefa Humlíčka

Sídlo: Kotlářská 267/2, 611 37 Brno, pavilon 09
Korespondenční adresa: Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno
telefon: 549 49 4505
e-mail:

Webové stránky pracoviště

Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 15 1
Pedagogičtí pracovníci: 8 0
Profesoři: 3 0
Docenti: 2 0
Vědeckovýzkumní pracovníci: 3 0
Odborní a techničtí pracovníci: 6 0
Ostatní zaměstnanci: 1 1

platné ke dni 13. 7. 2020