Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 14 3
Pedagogičtí pracovníci: 7 1
Profesoři: 4 0
Docenti: 2 1
Vědeckovýzkumní pracovníci: 1 0
Odborní a techničtí pracovníci: 6 2
Ostatní zaměstnanci: 1 0
Celkový počet externích pracovníků: 9 1

platné ke dni 5. 12. 2019