Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 11 11
Ostatní zaměstnanci: 11 11
Celkový počet externích pracovníků: 3 3

platné ke dni 10. 7. 2020