Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 12 10
Pedagogičtí pracovníci: 1 0
Profesoři: 1 0
Ostatní zaměstnanci: 11 10
Celkový počet externích pracovníků: 9 6

platné ke dni 9. 12. 2019