Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 21 20
Odborní a techničtí pracovníci: 18 17
Ostatní zaměstnanci: 3 3
Celkový počet externích pracovníků: 1 1

platné ke dni 6. 4. 2020