Budova FI, Botanická 68a, Budova Fakulty informatiky

Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Fakultě informatiky

Adresa: Botanická 554/68a, 602 00 Brno
Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 4 3
Pedagogičtí pracovníci: 4 3
Odborní asistenti: 1 0
Asistenti: 1 1
Lektoři: 2 2

platné ke dni 22. 9. 2019