Budova PedF, Poříčí 31, budova D, Pedagogická fakulta

Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Pedagogické fakultě

Adresa: Poříčí 538/31, 603 00 Brno, budova D

Webové stránky pracoviště

Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 9 6
Pedagogičtí pracovníci: 8 5
Odborní asistenti: 2 2
Asistenti: 1 0
Lektoři: 5 3
Ostatní zaměstnanci: 1 1
Celkový počet externích pracovníků: 3 3
Celkový počet vyučujících: 1 1
externistů: 1 1

platné ke dni 24. 11. 2020